Deadline: All year round

Khóa Học Nền Tảng Về Cách Phát Âm Và Thanh Điệu Tiếng Trung

[English caption below]

👉Mô tả khóa học:

▪︎ Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức về ngữ âm, thanh điệu và âm tiết trong tiếng Trung. Nhiều video hướng dẫn và các nội dung tương tác được sử dụng giúp học viên dễ dàng nắm các quy tắc chính tả quan trọng và sửa lỗi phát âm.

▪︎ Trong khóa học, bạn sẽ được học các cụm từ hữu dụng dùng để chào hỏi, giới thiệu bản thân, bày tỏ sự cảm ơn, yêu thích và xin lỗi. Ngoài ra, bạn cũng được học cách phát âm các từ vựng có cách phát âm khó thông qua việc phân biệt các âm tương tự nhau. Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ cải thiện kỹ năng viết tiếng Trung của mình khi được học các quy tắc viết chính tả thông dụng.

👉Đối tượng khóa học: 

▪︎ Khóa học dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Trung muốn cải thiện kỹ năng nói và học cách phát âm ngôn ngữ này một cách chính xác.

👉Nội dung khóa học:

▪︎ Các thành phần chính trong ngữ âm tiếng Trung: thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu.

▪︎ Các quy tắc cốt lõi về chính tả và đánh dấu thanh điệu.

▪︎ Cách phân biệt các âm tương tự nhau.

▪︎ Các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hàng ngày như cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân, bày tỏ lời cảm ơn, yêu thích và lời xin lỗi.

👉Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Kết thúc khóa học, bạn có thể:

▪︎ Khám phá âm vị học tiếng Trung Quốc, hiểu thêm về các thành phần và cấu trúc của âm vị học Trung Quốc.

▪︎ Phát âm chính xác tất cả các âm tiết trong tiếng Quan Thoại Trung Quốc.

▪︎ Vận dụng một số từ vựng và câu cơ bản trong giao tiếp hàng ngày.

▪︎ Biết ghi cách phát âm của tiếng Quan Thoại sử dụng Phiên âm Pinyin và có thể nghiên cứu thêm ngôn ngữ này với sự trợ giúp của Pinyin.

👉Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Trung (có phụ đề tiếng Anh).

▪︎ Nền tảng: FutureLearn.

▪︎ Nhà cung cấp: Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải.

▪︎ Người hướng dẫn: Yanli Zhang, Zhu Xuan.

▪︎ Thời gian học: dự kiến 3 tuần, 2 giờ học mỗi tuần.

▪︎ Đánh giá: 4.8/5.

▪︎ Chi phí: miễn phí trong tuần đầu tiên kể từ khi đăng ký khóa học. Để có thể học không bị giới hạn thời gian và nhận được chứng nhận, bạn phải trả thêm $39 mỗi tháng.

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

👉Course description:

▪︎ On this three-week course, you’ll be introduced to Chinese phonetics, tones, and syllables to help build your confidence in speaking Chinese. Using videos and audio content to enhance your learning, this interactive course will teach you the main rules of spelling and how to correct errors in pronunciation.

▪︎ You’ll cover useful phrases such as greetings, self-introduction, expressing thanks, love, and apology. As well as this, you’ll learn how to tackle the difficult Chinese pronunciations by understanding how to differentiate similar sounds. You’ll also improve your Chinese written skills by learning the core rules of spelling.

👉 Who is this course for: 

▪︎ This course is designed for beginners who want to improve their Chinese speaking skills, and learn the correct pronunciation of the language.

👉Course content:

▪︎ Key elements of Chinese phonetics: initials, finals and tones.

▪︎ Core rules of spelling and tone marking.

▪︎ Differentiation of similar sounds.

▪︎ Simple daily language skills such as greetings, self-introduction, expressing thanks, love and apology.

👉What will you learn after this course?

After this course, you can:

▪︎ Explore the Chinese phonology and understand the components and structure of Chinese phonology.

▪︎ Demonstrate accurate and impressive pronunciation of all syllables in Mandarin Chinese.

▪︎ Apply some words and sentences in daily communication.

▪︎ Record the pronunciation of Mandarin Chinese with Pinyin and continue your further study with the help of Pinyin.

👉Course information:

▪︎ Language: Chinese (with English subtitles).

▪︎ Platform: FutureLearn.

▪︎ Provider: Shanghai International Studies University.

▪︎ Instructors: Yanli Zhang, Zhu Xuan.

▪︎ Length: estimated 3 weeks, 2 hours per week.

▪︎ Rate: 4.8/5.

▪︎ Tuition fee: free for the first week from the time you sign up for the course. In order to study without the time limit and get a certificate, you have to pay an additional $39 per month.

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉Enroll here.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=51599

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network