Deadline: 15/11/2023

Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học AAUW Fellowship Program Tại American Association Of University Women Dành Cho Phụ Nữ 2024 – 2025

?TỔNG QUAN 

 • Mức học bổng: $20,000–$50,000
 • Mở đăng ký: 01/08 hàng năm
 • Hạn chót: 15/11 hàng năm
 • Học bổng quốc tế của AAUW đã tồn tại từ năm 1917. Chương trình này cung cấp hỗ trợ cho phụ nữ theo đuổi nghiên cứu sau đại học hoặc sau tiến sĩ toàn thời gian tại Hoa Kỳ, cho những phụ nữ không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân và những người có ý định trở về nước của họ để theo đuổi sự nghiệp. Một số giải thưởng dành cho nghiên cứu bên ngoài Hoa Kỳ (không bao gồm quốc gia của người nộp đơn) cho những phụ nữ là thành viên của Graduate Women International (xem danh sách các chi nhánh của GWI). Cả nghiên cứu đại học và sau đại học tại các tổ chức được công nhận của Hoa Kỳ đều được hỗ trợ.
 • Các ứng viên phải có bằng cử nhân tương đương với bằng cử nhân của Hoa Kỳ trước thời hạn nộp đơn và phải nộp đơn vào các tổ chức nghiên cứu được đề xuất của họ vào thời điểm nộp đơn. Người nhận được lựa chọn dựa trên thành tích học tập và cam kết thể hiện đối với phụ nữ và trẻ em gái.

?NGÂN SÁCH HỌC BỔNG

 • Bằng thạc sĩ/bằng cấp chuyên ngành đầu tiên: $20.000
 • Tiến sĩ: $25,000
 • Sau tiến sĩ: $50,000

?MỐC THỜI GIAN

 • Ngày 1 tháng 8 năm 2023: Đơn ứng tuyển mở đăng ký
 • Ngày 15 tháng 11 năm 2023, lúc 11:59 tối múi giờ Thái Bình Dương: Thời hạn nộp đơn, đề xuất và tài liệu hỗ trợ trực tuyến.
 • Ngày 15 tháng 4 năm 2024: Thông báo về các quyết định được gửi qua email cho tất cả các ứng viên. AAUW không thể thực hiện các yêu cầu thông báo sớm hơn.
 • Ngày 1 tháng 7 năm 2024 – ngày 30 tháng 6 năm 2025: Thời gian học bổng
 • Khi một ngày rơi vào một ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, ngày đó sẽ được xem vào ngày làm việc tiếp theo.

?ĐIỀU KIỆN

 • Học bổng quốc tế không dành cho những người đã nhận trước đó của bất kỳ học bổng hoặc trợ cấp quốc gia nào của AAUW (không bao gồm các giải thưởng chi nhánh hoặc địa phương hoặc Tài trợ hành động cộng đồng).
 • Các thành viên của ban giám đốc, ủy ban, hội đồng, lực lượng đặc nhiệm và nhân viên của AAUW, bao gồm cả các thực tập sinh hiện tại, không đủ điều kiện để đăng ký học bổng và trợ cấp của AAUW.
 • Ứng viên không thành công có thể nộp đơn lại.
 • Để đủ điều kiện nhận học bổng quốc tế, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Có quốc tịch ở một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ hoặc sở hữu thị thực không di dân nếu cư trú ở Hoa Kỳ quốc gia không đủ điều kiện.
  • Có bằng cấp học thuật (kiếm được ở Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài) tương đương với bằng cử nhân Hoa Kỳ hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2022.
  • Có ý định cống hiến toàn thời gian cho kế hoạch học tập được đề xuất trong năm nghiên cứu sinh.
  • Có ý định trở về nước để theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp và sau khi hoàn thành việc học.
  • Thành thạo tiếng Anh và xác nhận trình độ bằng cách gửi một trong các phần tại mục “Thành phần bắt buộc”, bao gồm một số bài kiểm tra trình độ tiếng Anh nhất định, bảng điểm từ các tổ chức nói tiếng Anh hoặc một văn bản xác minh tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của người nộp đơn.
  • Ứng viên có thạc sĩ/bằng cấp chuyên ngành đầu tiên phải nộp đơn trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 cho một tổ chức nghiên cứu được công nhận trong khoảng thời gian của năm nghiên cứu sinh và phải ghi rõ tên của tổ chức đó trong đơn đăng ký Học bổng Quốc tế.
  • Học bổng thạc sĩ/cấp độ chuyên nghiệp đầu tiên dành cho các chương trình cấp bằng thạc sĩ hoặc chuyên nghiệp như J.D., M.F.A., L.L.M., M.Arch., hoặc các bằng y khoa như M.D., D.D.S., v.v. Chứng chỉ, bằng liên kết và bằng đại học không đủ điều kiện .
  • Bằng thạc sĩ / bằng cấp chuyên nghiệp đầu tiên và ứng viên tiến sĩ phải được ghi danh vào một tổ chức được công nhận của Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ trong năm học bổng.
  • Ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng cho bất kỳ năm nào trong chương trình của họ nhưng phải thực hiện cả năm học tập hoặc nghiên cứu. Học bổng quốc tế không cung cấp kinh phí cho một năm học tập hoặc nghiên cứu. Các chương trình kết thúc trước tháng 4 của năm học bổng không đủ điều kiện.
 • Các chương trình đào tạo từ xa/trực tuyến: Bằng thạc sĩ/bằng cấp chuyên nghiệp đầu tiên và học bổng tiến sĩ hỗ trợ các khóa học truyền thống dựa trên lớp học tại các trường cao đẳng hoặc đại học. Chương trình học bổng này không cung cấp kinh phí cho các chương trình đào tạo từ xa hoặc trực tuyến hoặc cho các bằng cấp phụ thuộc nhiều vào các thành phần đào tạo từ xa.

?TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VÀ XÉT DUYỆT HỒ SƠ

 • Hội đồng họp mỗi năm một lần để xem xét các đơn xin tài trợ. Học bổng được dựa trên các tiêu chí được nêu ở đây. Học bổng được trao trên cơ sở cạnh tranh theo số tiền có sẵn trong một năm tài chính nhất định.
 • Để đảm bảo quy trình đánh giá công bằng, AAUW không bình luận về các cuộc thảo luận của hội đồng ét học bổng của mình. AAUW không cung cấp đánh giá các đơn ứng tuyển. Các đơn ứng tuyển và tài liệu hỗ trợ sẽ được AAUW giữ lại và sẽ không được trả lại cũng như không được giữ trong một năm nữa.
 • Ứng viên cư trú tại quốc gia của họ tại thời điểm nộp đơn, từ các quốc gia đang phát triển/mới nổi hoặc từ một nhóm ít được đại diện ở bất kỳ khu vực nào, sẽ được xem xét đặc biệt.
 • Vị trí khi trở về nước.
 • Trình độ học vấn và/hoặc chuyên môn.
 • Thể hiện cam kết vì sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái ở nước sở tại
 • Lịch trình thời gian đề xuất.
 • Chất lượng và tính khả thi của kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu được đề xuất.
 • Bằng chứng chứng minh về cộng đồng trước đây và / hoặc nghĩa vụ công dân ở nước sở tại.
 • Nhu cầu về kiến thức hoặc kỹ năng chuyên ngành của quốc gia ứng viên.
 • Nhu cầu tài chính.
 • Động lực học tập hoặc nghiên cứu sau đại học.

?QUY ĐỊNH

 • Quỹ học bổng quốc tế có sẵn cho:
  • Chi phí giáo dục.
  • Chi phí sinh hoạt.
  • Chăm sóc con cái phụ thuộc.
  • Đi đến các cuộc họp, hội nghị hoặc hội thảo chuyên nghiệp không vượt quá 10% tổng số học bổng.
 • Quỹ học bổng quốc tế không có sẵn cho:
  • Mua sắm thiết bị.
  • Những chi phí gián tiếp.
  • trợ lý nghiên cứu.
  • Các khoản chi tiêu, thâm hụt hoặc trả nợ trước đây.
  • Chi phí xuất bản.
  • Chi phí thể chế (chi phí chung).
  • Học phí cho giáo dục của người phụ thuộc.
  • Trợ cấp hỗ trợ cho ít hơn một năm học đầy đủ hoặc trợ cấp du lịch.
  • Du lịch đến hoặc từ quê hương của một người bạn.
  • Du lịch đến hoặc từ địa điểm nghiên cứu của đồng nghiệp, nếu ở nước ngoài (không áp dụng cho các nghiên cứu sinh là thành viên GWI được AAUW chấp thuận để học tập hoặc nghiên cứu ở một quốc gia không phải là quốc gia của họ).

?CÁC PHẦN BẮT BUỘC

Bắt đầu quy trình đăng ký bằng cách nhấp vào nút Đăng ký ngay để truy cập ứng dụng và tạo tài khoản thông qua trang web của trường. Hoàn thành tất cả các thành phần bắt buộc trong phần sau.

 • Bắt đầu
 • Lý lịch
 • Đề xuất
 • Khuyến nghị, Tài liệu & Đánh giá
 • Lưu ý: Cần có bản dịch tiếng Anh được chứng thực cho tất cả các thành phần được cung cấp bằng tiếng nước ngoài. Các bản dịch phải có dấu xác nhận hoặc chữ ký chính thức rằng bản dịch là đúng và hoàn chỉnh; Tất cả bảng điểm được cung cấp phải bao gồm tên đầy đủ của người nộp đơn, tên trường, tất cả các khóa học và tất cả các điểm, cũng như bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu trong hướng dẫn đăng ký.

?THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỌC BỔNG VÀ ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

?THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

 • Email: aauw@applyists.com.

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-sau-dai-hoc-aauw-fellowship-program-tai-american-association-of-university-women-danh-cho-phu-nu-2024-2025-s21199.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=136785

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER