Deadline: 02/10/2022

Học Bổng Toàn Phần Bậc Nghiên Cứu Sinh Do Tổ Chức Falling Walls Foundation Tài Trợ 2022

💙 VỀ HỌC BỔNG:

 • Tổ chức Falling Walls Foundation kêu gọi các nghiên cứu sinh đăng ký chủ đề họ đã chọn liên quan đến chương trình liên ngành của Hội nghị thượng đỉnh khoa học Falling Walls 2022. Các ứng viên thành công sẽ được mời tham gia trao đổi với một trong nhiều tổ chức đối tác và diễn giả nổi tiếng của lễ hội.
 • Việc báo cáo có thể diễn ra trước, trong hoặc sau Hội nghị thượng đỉnh khoa học về Bức tường sụp đổ (từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2022). Học bổng nhằm mục đích tăng cường hơn nữa nhận thức của công chúng quốc tế về Berlin như một địa điểm xuất sắc của khoa học và góp phần thúc đẩy báo chí khoa học độc lập.

💙  THÔNG TIN KHÁI QUÁT: 

 • Đại diện Tổ chức: The Falling Wall Foundation
 • Ngành: Nghiên cứu xã hội (Viết báo)
 • Loại: Học bổng
 • Đặc điểm: Học bổng toàn phần

💙  ĐỐI TƯỢNG: Mọi nghiên cứu sinh học về lĩnh vực viết báo, chuyên ngành xã hội đều được khuyến khích đăng ký cho loại học bổng này.

💙 YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ: Trong hồ sơ bao gồm

 • Thư xin việc và kế hoạch nghiên cứu / triển lãm ngắn (1 – 1,5 trang) về chủ đề ưa thích của bạn, bao gồm ngày xuất bản dự kiến và liên hệ với các phương tiện truyền thông. Xin lưu ý: Chủ đề báo cáo của bạn phải dựa trên một trong các chủ đề sự kiện.
 • CV ngắn gọn về thông tin cá nhân, ngành nghiên cứu của bạn và – nếu có – các khoản trợ cấp, giải thưởng báo chí, v.v.
 • Tối đa ba ví dụ về tác phẩm báo chí của bạn trong một lĩnh vực khoa học

💙 CHỦ ĐỀ: Lựa chọn 3 trong số đề mục sau

 • Khám phá Trái đất & Không gian Nghệ thuật và Khoa học
 • Kỹ thuật và Công nghệ
 • Khủng hoảng & Tính bền vững của Khí hậu
 • Khám phá Trái đất & Không gian
 • Học tập trong tương lai
 • Sức khỏe & Hạnh phúc
 • Khoa học đời sống
 • Khoa học vật lý
 • Quản lý Khoa học và Đổi mới
 • Sự tham gia của Khoa học
 • Khoa học doanh nghiệp
 • Khoa học Xã hội và Nhân văn

💙 CÁCH ĐĂNG KÝ: Vui lòng gửi các tài liệu ứng tuyển của bạn dưới dạng một tệp PDF tới press@falling-walls.com

💙 LỰA CHỌN: 

 • Ban giám khảo gồm các nhà khoa học và chuyên gia truyền thông sẽ chọn và thông báo cho những ứng cử viên thành công trước ngày 7 tháng 10 năm 2022. Không có yêu cầu pháp lý nào cho học bổng. Các hồ sơ nhận sau ngày 2 tháng 10 năm 2022 sẽ không được xem xét.
 • Khoản trợ cấp nghiên cứu sinh được cung cấp bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, công tác phí và phí sự kiện, không bao gồm bất kỳ khoản bồi hoàn nào thêm bởi Falling Walls Foundation. Tổ chức Falling Walls Foundation sẽ sắp xếp việc đặt chỗ ở và đi lại và có thể hoạt động như một tổ chức mời cho các thủ tục xin thị thực.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=115645

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất