Deadline: 16/11/2023

Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học Cooke Foundation College Scholarship

Chương trình Học bổng Cooke Foundation College dành cho Sinh viên Quốc tế dành cho các ứng viên quan tâm và xuất sắc có nhu cầu tài chính muốn theo học và tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và đại học bốn năm hàng đầu của quốc gia.

Mỗi giải thưởng nhằm trang trải một phần đáng kể chi phí giáo dục của học sinh – bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, sách và các khoản phí bắt buộc. Giải thưởng thay đổi theo từng cá nhân, dựa trên chi phí học phí cũng như các khoản trợ cấp hoặc học bổng khác mà người đó có thể nhận được.

? HẠN CHÓT NỘP ĐƠN: 16/11/2023

? THÔNG TIN CHUNG

 • Nhà tài trợ học bổng: Cooke Foundation College, Hoa Kỳ
 • Tổ chức chủ nhà: Cooke Foundation College, Hoa Kỳ
 • Bậc học: Đại học

? GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

 • Học bổng có giá trị lên đến $55,000/năm để theo học một trường đại học trong bốn năm được công nhận
 • Học bổng bao gồm: học phí, tiền sách vở, tiền sinh hoạt và một số loại phí khác
 • Có thể theo đuổi bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu
 • Được tư vấn cá nhân về việc chọn trường đại học và điều hướng hỗ trợ tài chính
 • Được tư vấn nhiều mặt về cách chuyển tiếp lên đại học và tối đa hóa trải nghiệm của sinh viên đại học. 

? YÊU CẦU

 • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế
 • Xếp hạng cuối cấp – Dự định tốt nghiệp một trường trung học Hoa Kỳ vào mùa xuân năm 2024.
 • Ghi danh đại học mùa thu – Dự định đăng ký vào một trường đại học bốn năm được công nhận bắt đầu vào mùa thu năm 2024.
 • Điểm trung bình – Kiếm được điểm trung bình tích lũy tối thiểu, không trọng số từ 3,5 trở lên.
 • Chứng minh nhu cầu tài chính chưa được đáp ứng – Chúng tôi sẽ xem xét những người nộp đơn có tổng thu nhập hàng năm của gia đình tối đa $95.000. Trong quá trình lựa chọn, Quỹ sẽ tiến hành đánh giá tài chính đầy đủ, trong đó sẽ tính đến tất cả thu nhập và tài sản của học sinh và phụ huynh của học sinh.

? THỦ TỤC NỘP ĐƠN

Cách đăng ký:  

 • Để được xem xét cho Chương trình học bổng Cooke Foundation College dành cho sinh viên quốc tế, ứng viên nên nộp đơn trực tuyến. Đơn đăng ký Chương trình Học bổng Cao đẳng Cooke sẽ mở vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 và đóng vào ngày 16 tháng 11 năm 2023.

? THÔNG TIN CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY

? THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Email: scholarships@jkcf.org

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-dai-hoc-cooke-foundation-college-scholarship-s21278.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=136967

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER