Deadline: 30/04/2023

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học San Jose State 2023

Học bổng Spartan toàn cầu đầu tiên được tạo ra bởi Dịch vụ học giả và sinh viên quốc tế (ISSS) vào mùa thu năm 2020 để công nhận và cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế mới và tiếp tục của chúng tôi ở cả cấp đại học và sau đại học. Ứng viên cho học bổng này phải thể hiện sự xuất sắc trong học tập, khả năng lãnh đạo, cam kết toàn cầu hóa/giáo dục quốc tế và nhu cầu tài chính.

 ?YÊU CẦU DÀNH CHO ỨNG VIÊN

  • Phải đăng ký toàn thời gian với 12 đơn vị là sinh viên đại học hoặc 9 đơn vị là sinh viên tốt nghiệp cho năm học 2023-2024;
  • Phải là một sinh viên tích cực tại SJSU cho năm học tiếp theo.

?ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN HỌC BỔNG

  • Thành tích học bổng và tác động lãnh đạo: Ứng viên phải có điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 3,5 trở lên.
  • Tác động lãnh đạo: Ứng viên nên thể hiện khả năng lãnh đạo trong sự tham gia của họ với khuôn viên và cộng đồng hiện tại của họ.
  • Nhu cầu tài chính: Ứng viên phải cho thấy học bổng này sẽ tác động như thế nào và đóng góp vào thành công giáo dục liên tục của họ tại SJSU. Vui lòng cho biết kế hoạch tài trợ giáo dục của bạn cho năm học tiếp theo. Các ví dụ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: quỹ cá nhân, quỹ gia đình, khoản vay, học bổng và quỹ chính phủ. Ngoài ra, vui lòng mô tả bất kỳ hoàn cảnh cá nhân hoặc gia đình nào có thể ảnh hưởng đến nhu cầu hỗ trợ tài chính của bạn.

? GIÁ TRỊ CỦA HỌC BỔNG

  • Từ $3000 – $4000 cho năm học đầu tiên, sẽ được giải ngân trên cơ sở học kỳ.
  • Mỗi ứng viên chỉ có thể được trao học bổng một lần.
  • Điểm trung bình mùa thu năm 2023 sẽ xác định khả năng tiếp tục đủ điều kiện nhận học bổng vào mùa xuân năm 2024.

 ?ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN: TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ban-phan-bac-cu-nhan-tai-dai-hoc-san-jose-state-2023-s19895.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=133046

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER