Deadline: 31/10/2022

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Lên Đến NZ$3,000 Từ Trường Đại Học Lincoln

Được thành lập vào năm 1990 , Đại học Lincoln New Zealand là một tổ chức công cộng được xếp hạng cao về giáo dục và nghiên cứu đại học. Được thành lập như Trường Nông nghiệp vào năm 1878, tổ chức đã trải qua nhiều thay đổi về cấu trúc và tên trong những năm qua. Một trường đại học cấu thành của Đại học Canterbury từ năm 1961, Lincoln College được thành lập một trường đại học độc lập vào năm 1990. Trường đại học được công nhận từ Hợp tác Khoa học và Công nghệ Châu Âu (COST), Hiệp hội Bất động sản Pacific Rim (PRRES), Viện Kế hoạch New Zealand (NZPI) và Hiệp hội Kế toán viên được chứng nhận (ACCA). Nó có một thành viên của Euroleague cho Khoa học sự sống (ELLS).

📌 THÔNG TIN CƠ BẢN:

– Trường: Trường Đại học Lincoln

– Quốc gia: New Zealand

– Cấp bậc: Cử nhân

– Thời hạn đăng ký: + 31/01 để bắt đầu học kỳ 1

+ 30/06 để bắt đầu học kỳ 2

+ 31/10 để bắt đầu trường hè

– Đối tượng: Ứng viên quốc tế

📌 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

– Là sinh viên quốc tế mới của Đại học Lincoln, người đã đăng ký hoặc dự định đăng ký, trong một chương trình đại học trong năm học 2021,

– Không tham gia nhận bất kỳ học bổng nào khác,

– Đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cư cần thiết để học tại New Zealand,

– Đáp ứng tất cả các yêu cầu ngôn ngữ học thuật và tiếng Anh để nhập học.

📌 QUYỀN LỢI: Lên đến 10 học bổng trị giá NZ$3,000.

📌 CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

– Mẫu đơn lấy từ: Scholarships :: Lincoln University

– Và phải được gửi đến:

  • Văn phòng quốc tế
  • Trường Đại học Lincoln
  • Hudson Building Room 010
  • PO Box 94, Lincoln 7647
  • Canterbury, New Zealand

– Hoặc email đến international@lincoln.ac.n

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=111054

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.


Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự