Deadline: 31/05/2023

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Fairer Future Global Tại Đại Học Hull 2023

Đại học Hull là trường đại học công lập tại Vương quốc Anh được thành lập vào năm 1927, xếp hạng thứ 748 trong các trường đại học toàn cầu tốt nhất. Hull thể hiện bề rộng, chiều sâu và sự đa dạng của các nghiên cứu đổi mới, đồng thời cung cấp  các dịch vụ và khóa học uy tín khác nhau. Sứ mệnh của Đại học Hull là thúc đẩy giáo dục, học bổng, kiến ​​thức và sự hiểu biết thông qua giảng dạy và nghiên cứu để mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội. Là một phần của quá trình học tại trường đại học này, các ứng viên có thể có các cơ hội tham gia nghiên cứu thực tế và các hoạt động kết nối.

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG

 • Đại học: Đại học Hull
 • Cấp độ học bổng : Đại học
 • Giá trị học bổng: 50% học phí tất cả các năm học tại đại học Hull cho 17 ứng viên thành công.
 • Quốc tịch: Quốc tế

📌 ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên quốc tế

📌 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

 • Các quốc gia đủ điều kiện : Tất cả các quốc gia đều đủ điều kiện để đăng ký
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận : Học bổng sẽ được trao cho bất kỳ môn học nào do trường cung cấp
 • Ứng viên đã nhận được thư mời nhập học cho một trong các chương trình đủ điều kiện được liệt kê ở trên
 • Trước đây chưa từng học ở Vương quốc Anh ở mức độ bằng cấp.
 • Được phân loại là sinh viên quốc tế vì mục đích trả phí.
 • Không nhận tài trợ tài chính từ chính phủ hoặc cơ quan tài trợ thương mại.

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

 • Hoàn thành biểu mẫu trực tuyến để đăng ký Học bổng Toàn cầu Tương lai Công bằng hơn TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ hỗ trợ: Ứng viên phải xuất trình CV, chứng chỉ giáo dục và bảng điểm cùng với đơn đăng ký. Đã gửi tài liệu tham khảo cho việc lựa chọn học bổng từ một giáo viên hoặc cố vấn từ trường trung học.
 • Yêu cầu nhập học: Để được nhận vào trường đại học, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật của chương trình .
 • Yêu cầu về Ngôn ngữ: Ứng viên phải cung cấp bằng chứng về trình độ Anh ngữ và phải là một trong những Bài kiểm tra Anh ngữ được công nhận của Đại học Hull. Ngôn ngữ đầu tiên của ứng viên không phải là tiếng Anh hoặc yêu cầu Thị thực Sinh viên (trước đây được gọi là Thị thực Bậc 4).

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=124570

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất