Deadline: 15/11/2021

[HN] Tổ Chức UNESCO Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Ban Văn Hóa

🏛 GIỚI THIỆU 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, được viết tắt là UNESCO, là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hiệp Quốc

UNESCO hoạt động với mục đích “thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo” (trích Công ước thành lập UNESCO)

🏛 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu.
 • Hỗ trợ việc chuẩn bị và tổ chức các hội thảo, sự kiện và cuộc họp đào tạo.
 • Hỗ trợ tổ chức nghiên cứu và khảo sát thực địa.
 • Hỗ trợ việc chuẩn bị các tài liệu truyền thông của dự án.
 • Hỗ trợ dự thảo khung thuyết minh di sản và tài liệu hướng dẫn du lịch di sản. 

🏛 YÊU CẦU 

 • Bằng cử nhân về nghiên cứu văn hóa/di sản, quản lý văn hóa, du lịch, phát triển cộng đồng hoặc các ngành có liên quan.
 • Khả năng Nói và Viết tiếng Anh tốt.
 • Kỹ năng làm việc nhóm và đối ngoại tốt.
 • Cởi mở trong việc tiếp cận các ngành nghề có liên quan.

🏛 QUYỀN LỢI

Năng lực kỹ thuật chuyên môn:

 • Thực tập sinh sẽ được đào tạo về quản lý du lịch di sản, quản lý cộng đồng, về vai trò của văn hóa cũng như đóng góp của văn hóa trong nhật ký phát triển bền vững, nhiệm vụ và đóng góp của UNESCO trong mô hình phát triển chung của Liên Hợp Quốc.

Xây dựng kỹ năng:

 • Thực tập sinh sẽ được đào tạo về kỹ năng quản lý tổ chức, làm việc nhóm, giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp và đa văn hóa của một tổ chức Liên Hợp Quốc.

Bên đương nhiệm sẽ đảm bảo chi phí sinh hoạt tự trang trải trong quá trình thực tập.

🏛 THÔNG TIN CHI TIẾT & CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: NGAY TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=47350

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network