Deadline: 15/07/2021

[HN] Tổ Chức Phi Chính Phủ Aide Et Action International (AEAI) Tuyển Dụng TTS Chương Trình Toàn Thời Gian 2021

📌 DEADLINE: 15/07/2021

[ English caption below]

📌 Đối tượng ứng tuyển: Anh, chị và các bạn có Bằng cử nhân về khoa học xã hội, nghiên cứu phát triển, quản trị kinh doanh hoặc một lĩnh vực liên quan.

📌 Thời gian làm việc: Toàn thời gian

💥 Tổng quan về Aide et Action: Aide et Action là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động tại 19 quốc gia trên thế giới hỗ trợ phát triển các dự án giáo dục bền vững trong gần 40 năm.

💥 Aide et Action bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em nhỏ gặp khó khăn, là người dân tộc thiểu số sống tại các khu vực vùng núi. Để có thể thực hiện mục tiêu này thì tổ chức đã sử dụng một số phương pháp để tiếp cận theo 2 mảng chính như sau:

 • Chủ yếu tập trung vào chăm sóc và giáo dục cho trẻ em sớm nhất có thể, nâng cao tiếp cận giáo dục chất lượng và giáo dục hòa nhập cho trẻ em dân tộc thiểu.
 • Tiếp theo của kế hoạch là tiếp cận sâu hơn vào giáo dục sinh kế và giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ.

Với “kim chỉ nam” như vậy, Tổ chức Aide et Action (AEAI) tìm những người bạn đồng hành trong những chương trình sắp tới. Do đó, Tổ chức đã mở đơn tuyển dụng cho vị trí thực tập sinh chương trình toàn thời gian năm 2021.

💥 Nhiệm vụ:

 • Hỗ trợ hậu cần, quản trị và báo cáo dự án.
 • Hỗ trợ kế toán dự án, quản trị tài chính và báo cáo.
 • Hỗ trợ các thủ tục mua sắm dự án. Tham gia sản xuất các tài liệu giáo dục của dự án như sách, video…
 • Hỗ trợ dịch và phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
 • Hỗ trợ xử lý các cuộc điện thoại đến / đi, thư từ, fax, gói bưu phẩm, v.v.
 • Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, đào tạo và sự kiện khi được yêu cầu
 • Hỗ trợ nhóm chương trình trong việc phát triển các hợp đồng / thỏa thuận, tài liệu chương trình, khảo sát và phân tích dữ liệu, v.v.
 • Hỗ trợ khác theo yêu cầu.

💥 Giá trị và Hành vi:

 • Trở thành hình mẫu để hỗ trợ văn hóa, thúc đẩy tăng trưởng, hiệu suất và hình ảnh của tổ chức.
 • Hỗ trợ cam kết của tổ chức đối với các nguyên tắc đa dạng, hòa nhập và Cơ hội việc làm bình đẳng (EEO).
 • Thể hiện các giá trị của tổ chức: Nhân phẩm Hòa nhập Chính trực Đoàn kết Minh bạch và Trách nhiệm giải trình

💥 Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục là một điểm cộng.

📌 Link mô tả công việc: https://bit.ly/2TSn2yu

📌 Địa điểm làm việc: Tầng 2, Tòa nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Tổ Chức Phi Chính Phủ Aide Et Action International (AEAI) đang tìm những người bạn đồng hành trong những chương trình sắp tới để mang đến cho những trẻ em có điều kiện học tập khó khăn, những trẻ em dân tộc thiểu số (Đặc biệt là những trẻ em là nữ) một cuộc sống tốt hơn, sự chăm sóc tốt hơn và một nền giáo dục tiên tiến. Qua đó, các bạn cũng sẽ tìm thấy được những người có cùng sở thích, đam mê và hơn nữa là tìm thấy giá trị và ý nghĩa mà các bạn mang lại. Hãy nhanh tay đăng kí và đồng hành cùng tổ chức tìm kiếm những giá trị vô giá ấy!

📌 Cách thức nộp hồ sơ: Các ứng viên quan tâm và đáp ứng những điều kiện vui lòng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn sau:

 • Hồ sơ cần chuẩn bị: 01 bảng Sơ yếu lý lịch (CV) kèm theo thư xin việc bằng tiếng Anh với tiêu đề  [PI-0721] Tên ứng viên
 • Gửi hồ sơ qua địa chỉ: hr.vietnam@aide-et-action.tổ chức

____________________________________________________________________________________________

📌 DEADLINE: 15/07/2021

📌 Participants: Those who have a bachelor’s degree in social sciences, development studies, business administration or a related field.

📌 Working time: Full-time

💥 Overview of  Aide et Action: Aide et Action is an international non-profit organization operating in 19 countries around the world supporting the development of sustainable education projects for nearly 40 years.

💥 Aide et Action has been working in Vietnam since 2003 to help improve the quality of life for disadvantaged children, who are ethnic minorities living in mountainous areas. To be able to achieve this goal, the organization has used a number of methods to approach in two main areas as follows:

 • Mainly focus on care and education for  children as early as possible, improve access to quality education and inclusive education for ethnic minority children.
 • The next  plan is  deeper access to livelihood education and education for girls and women.

With such a “guideline”,  Aide et Action (AEAI) is looking for companions in upcoming programs. Therefore, the Foundation has opened an application for a full-time program intern position in 2021.

💥 Mission:

 • Support logistics, administration and project reporting.
 • Support project accounting, financial management and reporting.
 • Support project procurement procedures. Participate in the production of educational materials of the project such as books, videos, etc.
 • Support translation and interpretation from English to Vietnamese and vice versa
 • Assist in handling incoming/outgoing phone calls, letters, faxes, parcels, etc.
 • Assist in organizing meetings, trainings and events when required
 • Support the program team in developing contracts/agreements, program documents, surveys and data analysis, etc.
 • Other support upon request.

💥 Values and Behaviors:

 • Be a role model to support the culture, drive growth, performance and image of the organization.
 • Support the organization’s commitment to the principles of diversity, inclusion and Equal Employment Opportunity (EEO).
 • Embody the organization’s values: Dignity Inclusive Integrity Solidarity Transparency and Accountability

💥 Experience: Having at least 01 year of working experience in the field of community development, especially in the field of education is a plus.

📌 Job Description Link: https://bit.ly/2TSn2yu

📌 Working place: 2nd floor, VNCC Building, 243 De La Thanh, Dong Da District, Hanoi.

Aide Et Action International NGO (AEAI) is looking for companions in upcoming programs to bring children with learning difficulties, ethnic minority children (especially are female children) a better life, better care and an advanced education. Thereby, you will also find people with the same interests, passions and moreover, find the value and meaning that you bring. Hurry up to register and accompany the organization to find those invaluable values!

📌 How to apply:  Candidates who are interested and meet the conditions, please prepare your application according to the following instructions:

 • Documents to be prepared: 01 Resume sheet (CV) enclosed with cover letter in English with title tiếng[PI-0721] Candidate’s name.
 • Send resume to: hr.vietnam@aide-et-action. tổ chức

Tags:

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23820


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Le

anhthu2001.ivolunteer@gmail.com