Deadline: 31/07/2021

[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Glo-Harmony Tại Đại Học Quốc Gia Seoul 2021

[DEADLINE: 31/07/2021]

💥 Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Seoul (SNU) cung cấp nền giáo dục mang tầm cỡ thế giới với vô số cơ hội đặc biệt cho sinh viên. Ngôi trường được công nhận rộng rãi là một trường đại học danh giá nhất của đất nước. SNU hướng đào tạo những sinh viên xuất sắc nhất trong nhiều lĩnh vực thuộc các chương trình bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

📌 MÔ TẢ

  • Cấp độ khoá học: Sau đại học
  • Học bổng: 600,000 KRW chi phí sinh hoạt mỗi tháng
  • Chế độ truy cập: Trực tuyến
  • Số lượng học bổng: Không xác định

📌 ĐIỀU KIỆN 

  • Khoá học hoặc môn học được chấp nhận: Tiền tài trợ sẽ được cấp cho các nghiên cứu sau đại học thuộc bất kì môn học nào do trường cung cấp
  • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải nhận được bằng đại học của một trường được công nhận

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

  • Để nộp đơn đăng ký, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp tại trường đại học. Để biết thêm thông tin, liên hệ trực tiếp tới intlscholarship@snu.ac.kr 
  • Tài liệu hỗ trợ: Trường đại học sẽ không yêu cầu thêm tài liệu nào nhưng có thể yêu cầu tại thời điểm nhập học.
  • Yêu cầu nhập học: Để được nhập học, ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường.
  • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên cần kiểm tra các yêu cầu về tiếng Anh khi đến học tại Đại học Quốc gia Seoul

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bitly.com.vn/smqg5s

You may also like...