Deadline: 18/03/2021

[Online] Học Bổng Toàn Phần Từ Trung Tâm Đào Tạo Truyền Thông Của Hà Lan 2021

Deadline: 18/03/2021

RNTC được thành lập vào năm 1968 và là sáng kiến chung của RNW Media (trước đây là Đài phát thanh Hà Lan Toàn cầu) và Bộ Ngoại giao Hà Lan. RNTC là trung tâm đào tạo nổi tiếng quốc tế của RNW Media, cung cấp các khóa học mở và các giải pháp phù hợp trong đào tạo truyền thông.

?Hai loại học bổng bao gồm:

  1. Chương trình Kiến thức Orange, hay OKP (trước đây gọi là NFP), có sẵn cho 53 quốc gia..
  2. MSP, viết tắt của MENA (Trung Đông và Bắc Phi) Chương trình học bổng, dành cho 10 quốc gia.

?Giá trị học bổng: 

  1. Chi phí sinh hoạt
  2. Học phí
  3. Hộ chiếu
  4. Chi phí đi lại
  5. Bảo hiểm

❗❗Lưu ý: Tất cả các khóa học và đào tạo đều được cung cấp trực tuyến

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/3ctaDXs

#ivolunteervietnam #scholarship #online #halan #hocbong

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10559

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam