Deadline: 10/10/2022

Giải Thưởng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Bảo Tồn Tương Lai – The Conservation Leadership Programme 2022

📌 GIỚI THIỆU: 

  • Chương trình Lãnh đạo Bảo tồn (CLP) được bắt đầu vào năm 1985 để đáp ứng nhu cầu về dữ liệu khoa học bổ sung về các loài bị đe dọa. Chương trình tập trung vào việc tài trợ cho sinh viên các trường đại học ở Vương quốc Anh để thu thập dữ liệu về sự đa dạng sinh học ở nước ngoài trong kỳ nghỉ hè của họ.
  • Theo thời gian, chương trình đã phát triển để giải quyết các nhu cầu bảo tồn đang thay đổi, và đã trở thành một chương trình nâng cao năng lực quốc tế hỗ trợ các nhà bảo tồn trẻ, phần lớn trong số họ đang làm việc tại quốc gia của họ, thực hiện các dự án đa dạng sinh học ứng dụng ở các nước kém phát triển.

📌 LÝ DO NÊN THAM GIA: 

  • Các nhóm đoạt giải thưởng sẽ được hưởng lợi từ khoản tài trợ của dự án cũng như sự công nhận trên toàn cầu cho những công việc đặc biệt của họ trong lĩnh vực bảo tồn. Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ có cơ hội xây dựng kết nối với các đồng nghiệp và tiếp cận với sự cố vấn của chuyên gia thông qua Mạng lưới cựu sinh viên CLP.
  • Các cá nhân từ các nhóm chiến thắng cũng được mời tham gia các khóa đào tạo quốc tế, khu vực và trực tuyến để phát triển kiến thức và kỹ năng bảo tồn của họ.

📌 ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

  • Các dự án phải được thực hiện tại một quốc gia có đủ điều kiện, được dẫn dắt (hoặc đồng dẫn dắt) bởi một công dân của một trong những quốc gia này và có ít nhất ba thành viên trong nhóm.
  • Người nộp đơn phải đề xuất các dự án hỗ trợ việc bảo tồn các loài được liệt kê là Thiếu thông tin dữ liệu, Loài động vật dễ bị tổn thương, Các loài Nguy cấp hoặc Cực kỳ nguy cấp trong Danh sách Đỏ IUCN toàn cầu.

📌 VỀ GIẢI THƯỞNG:

  • Giải thưởng Nhà bảo tồn tương lai: Lên đến 15.000 đô la cho các dự án có thời lượng từ 3-12 tháng)
  • Giải thưởng Theo dõi Bảo tồn: Lên đến 25.000 đô la cho các dự án có thời lượng lên đến hai năm; chỉ dành cho những người nhận Giải thưởng Nhà bảo tồn Tương lai trước đó)
  • Giải thưởng Lãnh đạo Bảo tồn: Lên đến 50.000 đô la cho các dự án có thời lượng lên đến ba năm; chỉ dành cho những người nhận Giải thưởng Tiếp theo trước đó).

📌ĐĂNG KÝ:  TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=115004

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam