The ECHO Project Tuyển Thành Viên Chính Thức Mùa 1

| Tuyển thành viên chính thức của Tổ chức Dự án ECHO Mùa 1 |
Dự án ECHO là một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, hướng tới phát triển một xã hội hạnh phúc cho những người trẻ khắp mọi nơi bằng việc chia sẻ kiến ​​thức trực tuyến được chọn lọc và sử dụng kết hợp nghệ thuật with the transport information, good mind to change the kiến ​​thức và tư vấn duy nhất người trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung.
Chúng tôi đang tìm kiếm những phần mềm nổi bật để cùng thực hiện dự án chuỗi DREAMACIUS nhằm nâng cao tiếng nói cho những ai muốn sống chính đáng của người trẻ Việt Nam với các vị trí sau đây:
 • Ban Điều hành (Executive – Ban điều hành)
 • Ban Chương Trình (Chương trình)
 •  Ban Nội Dung (Nội dung)
 •  Ban Sáng Tạo (Sáng tạo)
 •  Ban Truyền Thông (Media)
 •  Ban Tài Chính – Đối ngoại (Đối ngoại – Tài chính)
Yêu cầu:
 • Các bạn trẻ, học sinh sinh viên tại Việt Nam có khả năng ở các vị trí tương ứng trên (phạm vi tuyển sinh của từng ban xem kỹ trong liên kết chi tiết).
 • Có trách nhiệm cao và hoạt động cam kết vì một tập tin chung.
 • Cam kết làm việc trong ít nhất là 3-5 tháng (cơ bản hoạt động thời gian).
Quyền lợi được nhận:
 • Nhận chứng từ tổ chức.
 • Giới thiệu từ trưởng ban trong trường hợp bạn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hoặc trong trường hợp bạn yêu cầu.
 • Ban Tổ chức sẽ xem xét nếu bạn hoàn thành công việc tốt sẽ được nêu tên trên trang đội ngũ chính thức của web Dự án ECHO như một cách tri ân và bạn có thể sử dụng nó để thêm vào hồ sơ / CV / Porfolio của bạn.
Liên kết nội dung từng ban thông tin chi tiết: https://bit.ly/34dkluC
Đơn tuyển Trưởng ban:
Đơn tuyển Thành viên:
Thời gian tuyển:
Đối với Ban Điều Hành và Thành Viên của các ban còn lại: từ 17/08/2020 – 05/09/2020 (thời hạn này đã bao gồm việc gia hạn nộp đơn cho ứng viên Ban Điều Hành)
THE ECHO PROJECT CHỜ ĐỢI NHỮNG TÀI NĂNG TIẾP THEO!
Thông tin liên hệ:
• Facebook: https://www.facebook.com/echo.project2019
• Gmail: echo.org2019@gmail.com

You may also like...