Deadline: 08/05/2023

Diễn Đàn Văn Hóa Quốc Tế Cultural Mobility On The Move Mở Đơn Ứng Tuyển 2023

Là một phần của chương trình nhiều năm do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ, mỗi năm On the Move đề xuất Diễn đàn Lưu động Văn hóa để điều tra các xu hướng chung đang diễn biến trong văn hóa và nghệ thuật quốc tế.

Phiên bản năm 2023 của Diễn đàn Lưu động Văn hóa là một nỗ lực nhằm (tái) bối cảnh hóa cuộc trò chuyện về tính lưu động nghệ thuật xuyên biên giới và tính bền vững của môi trường, chỉ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa Châu Âu (Tây) đặc quyền và các lãnh thổ khác, nghiên cứu các giải pháp bền vững thực tế tại địa phương và lắng nghe ý kiến từ nhiều nơi khác nhau từ Nam bán cầu.

🌹TỔNG QUAN CHUNG

  • Đơn vị tổ chức: Culture Funding Watch
  • Đơn vị quay và lên sóng: HowlRound and Basita (Trực tiếp)
  • Đơn vị hỗ trợ: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Tunisia.
  • Ngày lên sóng: 09/05/2023 – 10/05/2023
  • Địa điểm: Online / Tunis, Tunisia

📢HẠN ĐƠN ỨNG TUYỂN: 8/5/2023

🌹ĐƠN ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN: XEM TẠI ĐÂY

🌹THÔNG TIN CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/dien-dan-van-hoa-quoc-te-cultural-mobility-on-the-move-mo-don-ung-tuyen-2023-s20146.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=133732

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất