Danh Sách Những Kỹ Năng Hàng Đầu Cho Một Người Quản Lí Sản Phẩm

Vai trò của các nhà quản lý sản phẩm không ngừng phát triển như một kết quả trực tiếp của sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm công nghệ mới. Những chuyên gia này phải có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ bao gồm giám sát các nhóm kỹ sư và nhà phát triển và hướng dẫn phát triển của sản phẩm từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành. Những nhiệm vụ này đòi hỏi cả kỹ năng cứng và mềm, với một số kỹ năng quan trọng, nhất là kỹ năng phân tích, chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng giao tiếp. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về các kỹ năng hàng đầu cần thiết bởi các nhà quản lý sản phẩm để thành công và hiệu quả ở vị trí của họ.

Người quản lý sản phẩm là gì?

Một người quản lý sản phẩm là một chuyên gia giám sát việc phát triển sản phẩm cho một công ty hoặc thương hiệu. Họ chịu trách nhiệm hướng dẫn một đội ngũ nhiều chức năng để xây dựng, phát triển và triển khai một sản phẩm. Thuật ngữ sản phẩm thường đề cập đến một dịch vụ hoặc vật phẩm được bán cho người tiêu dùng và có thể là ảo, vật phẩm hoặc cả hai.

Nhiệm vụ chung của một người quản lý sản phẩm bao gồm:
 • Thực hiện nghiên cứu để xác định nhu cầu của khách hàng
 • Xây dựng và truyền đạt chiến lược để phát triển một sản phẩm
 • Xác định tầm nhìn và lộ trình sản phẩm
 • Giám sát nhóm các sản phẩm khi nó đang được phát triển
 • Thiết lập các mục tiêu bán hàng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng để đạt được mục tiêu bán hàng
 • Phát triển và triển khai các chiến dịch tiếp thị liên quan đến sản phẩm
Kỹ năng hàng đầu cho các nhà quản lý sản phẩm

Để hoàn thành nhiệm vụ, các nhà quản lý sản phẩm phải sở hữu một số kỹ năng. Chúng bao gồm cả kỹ năng mềm và cứng và góp phần vào khả năng dẫn đầu của người quản lý sản phẩm, đưa ra quyết định và thành công hơn trong vai trò công việc của họ. Sau đây là các kỹ năng hàng đầu mà các nhà quản lý sản phẩm dự kiến ​​sẽ có:

 • Kĩ năng giao tiếp
 • Chuyên môn kỹ thuật
 • Kỹ năng kinh doanh
 • Kỹ năng nghiên cứu
 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng liên nhân
 • Kỹ năng tiếp thị
 • Kỹ năng ủy thác
 • Suy nghĩ chiến lược
 • Kỹ năng ưu tiên

1. Kỹ năng giao tiếp

Các nhà quản lý sản phẩm dành nhiều ngày của họ giao tiếp ở dạng này hay hình thức khác. Từ các cuộc họp sản phẩm đến thuyết trình để giao tiếp với các khách hàng về mục tiêu và kỳ vọng của họ,  các chuyên gia này thường xuyên phải nói hoặc viết theo cách truyền đạt mục tiêu và ưu tiên của họ một cách dễ hiểu. Các nhà quản lý sản phẩm cũng phải thường xuyên liên lạc với các đội của họ để chỉ đạo và hướng dẫn và đảm bảo phát triển sản phẩm đang đi đúng hướng. Nếu không có kỹ năng giao tiếp, các nhà quản lý sản phẩm sẽ không thể thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ của họ.

2. Chuyên môn kỹ thuật

Các nhà quản lý sản phẩm làm việc với các sản phẩm ảo, chẳng hạn như phần mềm và ứng dụng, cần ít nhất những kiến thức cơ bản nếu họ không biết những kiến thức công nghệ phức tạp. Họ phải có khả năng làm việc với các kỹ sư trong nhóm của họ để xác định các lỗi hiệu suất và đảm bảo sản phẩm có hàm lượng ngang hàng về chức năng, thiết kế và trải nghiệm người dùng.

3. Kỹ năng kinh doanh

Nhiều nhà quản lý sản phẩm cần hiểu năng lực kinh doanh cơ bản để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Ví dụ, khi phát triển chiến lược sản phẩm, người quản lý sản phẩm nên biết mức lợi nhuận, ngân sách, dòng tiền và lãi – lỗ, tất cả đều đóng một phần trong dự án phát triển sản phẩm. Ngoài ra, các nhà quản lý sản phẩm có thể cần liên lạc với khách hàng về các khoản thu hiện tại và dự kiến ​​cũng như thực hiện một trường hợp cho ngân sách phát triển sản phẩm.

4. Kỹ năng nghiên cứu

Những chuyên gia này thường xuyên thực hiện nghiên cứu thị trường rộng rãi để xác định loại sản phẩm của người tiêu dùng của họ cũng như những vị trí cạnh tranh liên quan đến tổ chức của bạn. Kỹ năng nghiên cứu và phân tích dữ liệu tốt có thể giúp cho các nhà quản lý sản phẩm biết về các cơ hội tiếp thị và các mối đe dọa và cung cấp cho họ một nền tảng vững chắc để tạo ra một sản phẩm thành công.

5. Kỹ năng phân tích

Kỹ năng phân tích và kỹ năng nghiên cứu đi đôi với các nhà quản lý sản phẩm. Sau khi hoàn thành nghiên cứu tiếp thị, các nhà quản lý sản phẩm phải phân tích và sử dụng dữ liệu này để đưa ra quyết định về sản phẩm một cách chuyên nghiệp. Các nhà quản lý sản phẩm tốt biết cách sử dụng dữ liệu mà họ đã tìm thấy để giải quyết các vấn đề và phát triển các giải pháp cuối cùng sẽ dẫn đến một sản phẩm thành công.

6. Kỹ năng liên nhân

Ngoài kỹ năng giao tiếp vững chắc, các nhà quản lý sản phẩm cũng phải sở hữu các kỹ năng liên nhân tuyệt vời để gây ảnh hưởng một cách hiệu quả và dẫn dắt những người họ làm việc. Từ khách hàng đến các bên liên quan đến các thành viên trong nhóm, các nhà quản lý sản phẩm thường xuyên cố gắng đưa người khác lên thuyền của mình với tầm nhìn sản phẩm của họ. Kỹ năng liên nhân tốt cho các nhà quản lý sản phẩm có bao gồm thuyết trình, trí tuệ cảm xúc, nghe tích cực, hợp tác và kỹ năng đàm phán.

7. Kỹ năng tiếp thị

Kỹ năng tiếp thị rất cần thiết cho các nhà quản lý sản phẩm vì họ thường phải phát triển các cách để khiến sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng nhiều nhất có thể. Kỹ năng tiếp thị bao gồm khả năng quảng bá và cung các sản phẩm và dịch vụ theo cách thành công nhất có thể. Các kỹ năng tiếp thị tốt cần thiết cho các nhà quản lý sản phẩm bao gồm khả năng đáp ứng với nhu cầu thay đổi, phát triển các chiến lược tiếp thị để thúc đẩy sản phẩm và tạo khung giá.

8. Kỹ năng ủy thác

Người quản lý sản phẩm không thể giám sát thành công một đội ngũ phát triển sản phẩm mà không có kỹ năng ủy thác xuất sắc. Một nhóm phát triển thường được tạo thành từ các thành viên trong nhóm đa chức năng, tất cả đều chịu trách nhiệm cho một số vai trò nhất định trong việc phát triển một sản phẩm. Các nhà quản lý sản phẩm phải có khả năng xác định điểm mạnh và nhiệm vụ ủy thác của mỗi thành viên trong nhóm dựa trên khả năng của các thành viên trong nhóm. Kỹ năng ủy thác tốt bao gồm có thể mô tả rõ ràng các kỳ vọng cho các nhiệm vụ, chống lại các thành viên đội vi quản lý và thường xuyên kiểm tra các thành viên trong nhóm để xem những việc họ đã làm và điều gì không làm được trong suốt quá trình hoàn thành công việc.

9. Suy nghĩ chiến lược

Các nhà quản lý sản phẩm sẽ có thể suy nghĩ chiến lược trong suốt mọi giai đoạn phát triển của sản phẩm. Từ việc hiểu thị trường để quyết định cách khởi chạy một sản phẩm mới, nhiều nhiệm vụ quản lý sản phẩm đòi hỏi tư duy chiến lược được thực hiện thành công. Các nhà quản lý sản phẩm nên có sự hiểu biết vững chắc về vòng tuần hoàn sản phẩm, phân khúc đối tượng, quy trình quản lý dự án và dự báo số hàng hóa bán được. Các kỹ năng tư duy chiến lược bổ sung bao gồm các kỹ năng giải quyết vấn đề, phần mềm sơ đồ tư duy, quản lý rủi ro và định hướng mục tiêu.

10. Kỹ năng ưu tiên

Các nhà quản lý sản phẩm phải có khả năng thực thi khách quan ưu tiên để hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu và thời hạn. Kỹ năng ưu tiên tốt đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm luôn nghiên cứu về những gì quan trọng nhất vào thời điểm đó và giúp cho dự án phát triển một cách suôn sẻ và theo yêu cầu về thời gian.

 

———————————————————————————————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

 • Bài viết gốc: indeed.com 
 • Người dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=80890

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/