Đại Sứ Quán Hoa Kỳ Tại Hà Nội Mở Khóa Học Ôn Thi TOEFL Miễn Phí

🔥Deadline đăng ký: 15/10/2020
Bạn lo lắng về TOEFL? Bạn cần sự hướng dẫn để cải thiện điểm số? Tham gia vào khóa học kéo dài 6 tuần bắt đầu từ 22/10/2020 để tìm hiểu các chiến lược làm bài kiểm tra.

💎Giảng viên: Jacqueline Gilbertson, là người nhận được Học bổng Giảng dạy Fulbright và tốt nghiệp U Penn.
Tài liệu học tập : The Official Guide to the Toefl Test – Ấn bản lần thứ 4 của ETS.
💎Khóa học bao gồm: 
1. Luyện thi TOEFL: Buổi giới thiệu – tất cả mọi người.
–  16:00 – 17:00 vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2020
      –  Học qua: Facebook Live của Đại sứ quán Hoa Kỳ:  https://www.facebook.com/useosystemyhanoi
2. Luyện thi TOEFL: 6 Bài học trên Zoom  chỉ dành cho những người tham gia được chọn.
      – Bài 1: 17:00 – 18:30, Thứ Năm, 22/10/2020
      – Bài 2: 17:00 – 18:30, Thứ Năm ngày 29/10/2020
      – Bài 3: 17:00 – 18:30, Thứ Năm, 05/11/2020
      – Bài 4: 17:00 – 18:30, Thứ Năm, ngày 12/11/2020
      – Bài 5: 17:00 – 18:30, Thứ Năm ngày 19/11/2020
      – Bài 6: 17:00 – 18:30, Thứ Năm ngày 03/12/2020
💎Yêu cầu: người tham gia phải có trình độ tiếng Anh ít nhất là trung cấp.
Để đăng ký 6 bài học trên Zoom, vui lòng hoàn thành link đăng ký trước ngày 15 tháng 10 năm 2020: 
https://bit.ly/3n3Oeoc

You may also like...