Deadline: 31/07/2022

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học North American 2022-2023

Hoa Kỳ là một trong những điểm đến giáo dục yêu thích của sinh viên quốc tế. Nếu bạn cũng muốn học tập tại Hoa Kỳ, bạn có thể đăng ký Học bổng Dự bị do Đại học Bắc Mỹ cung cấp. Chương trình học bổng này nhằm mục đích tăng số lượng sinh viên quốc tế và khuyến khích họ cân nhắc việc theo học tại trường đại học. NAU là một tổ chức giáo dục đại học được thành lập với tên Texas Gulf Institute vào tháng 4 năm 2007. Đại học Bắc Mỹ (NAU) là một trường đại học tư thục ở Stafford, Texas.

NAU cung cấp các chương trình cấp bằng cử nhân và thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh, Tư pháp Hình sự, Khoa học Máy tính và Giáo dục. Văn phòng Dịch vụ Sự nghiệp & Thành công cam kết cung cấp cho sinh viên đại học, sinh viên đã tốt nghiệp và cựu sinh viên các công cụ và nguồn lực mà họ cần để chuyển tiếp từ trường học sang một sự nghiệp thành công.

✨ THÔNG TIN HỌC BỔNG:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Bắc Mỹ
 • Trình độ: Cử nhân
 • Giá trị: 12.000 USD
 • Hình thức: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế

✨ ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Đơn đăng ký được chấp nhận từ khắp nơi trên thế giới.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao cho bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đã cho:
 • Học bổng có thể có giới hạn và được trao trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
 • Học bổng chỉ dành cho học kỳ mùa thu và mùa xuân và không có giá trị trong mùa hè.

✨ TÀI LIỆU HỌC BỔNG: 

 • Bản sao hộ chiếu
 • Bảng điểm học tập
 • Thư giới thiệu, thư bằng chứng về thành tích, giấy chứng nhận, v.v.
 • Tình hình tài chính
 • Yêu cầu nhập học: Học sinh phải có SAT 950, ACT 18, 50% PR trong Kỳ thi Quốc gia; Điểm trung bình 2,50-2,99.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Tất cả sinh viên quốc tế phải chứng minh trình độ tiếng Anh ngoài các yêu cầu nhập học. Trình độ tiếng Anh có thể được chứng minh bằng một trong những cách sau:
  • TOEFL: 79 IBT, 550 PBT, 213 CBT
  • IELTS: 6.5
  • Duolingo: 100
  • Pearson Test of English (PTE) Học thuật: 53
  • Cambridge English Advanced (CAE): Điểm tổng thể là 58 hoặc Điểm tổng thể từ C trở lên
  • Điểm SAT trước tháng 3 năm 2016: Phần Đọc: 500, Phần Viết: 500; Điểm SAT từ tháng 3 năm 2016 đến nay: Bài kiểm tra Đọc: 27, Bài kiểm tra Viết và Ngôn ngữ: 29
  • ACT tiếng Anh: 23
  • Sáng tác và Hùng biện I với điểm “C” trở lên từ một trường cao đẳng hoặc đại học có trụ sở tại Hoa Kỳ.
  • TSI hoặc tương đương ở các tiểu bang khác.

✨ CÁCH ĐĂNG KÝ:

 • Cách thức Nộp đơn: Để đăng ký, ứng viên phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến cho bằng đại học tại đây.

✨ĐỊA ĐIỂM: Hoa Kỳ.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=98257

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất