Chuỗi Khoá Học Văn Hoá Sáng Tạo Miễn Phí Trực Tuyến

Mời các bạn tham gia KẾT NỐI VĂN HÓA – chuối các khoá học trực tuyến miễn phí về các chủ đề văn hóa sáng tạo do Hội đồng Anh và Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam khởi xướng. Link tham dự https://bit.ly/36hUsbL


• Quản lí dự án văn hóa https://bit.ly/2ULl809
• Truyền thông kĩ thuật số https://bit.ly/2XZ93GC
• Kĩ năng viết đề xuất dự án https://bit.ly/2UJhDr4
• Các mô hình hoạt động chuyển đổi và cách gây quỹ https://bit.ly/2AtGcS6
• Nhập môn làm báo văn hóa https://bit.ly/2BcHgJK
• Chiến lược gây quỹ với các nguồn tài trợ https://bit.ly/2Y2rvy5
• Nghệ thuật dành cho mọi người https://bit.ly/3fpQfGC
• Khởi sự kinh doanh sáng tạo thành công https://bit.ly/2zwjJTJ
• Lưu trữ nghệ thuật tại Châu Á https://bit.ly/2MULetg
• Lưu trữ nghệ thuật trong thời đại kĩ thuật số https://bit.ly/2B55FkK
• Truyền thông nghệ thuật – những lưu ý https://bit.ly/3d6A4Mx (chỉ có Tiếng Việt)
• Viết: từ cảm nhận đến phê bình nghệ thuật https://bit.ly/3e4hPbU (chỉ có Tiếng Việt)
• Kĩ năng tổ chức và quản lý sự kiện https://bit.ly/3e27Ioh (chỉ có Tiếng Việt)

#ivoulunteer #ivolunteervietnam #free #online #course

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *