Deadline: 01/09/2021

[Châu Âu] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Từ Hiệp Hội Tiết Niệu Châu Âu

📣 Deadline: 01/05/2021 và 01/09/2021

🍁 Giới thiệu:

Để thúc đẩy công việc nghiên cứu cơ bản xuất sắc, Học bổng EUSP (Được thành lập vào năm 1992 như một phần của hiệp hội tiết niệu châu Âu) cung cấp một chương trình kéo dài một năm tại một cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu dành cho các sinh viên hay người đã tốt nghiệp với mong muốn học tập phát triển và được tiếp xúc với nền khoa học hiện đại.

🍁 Điều kiện:

  • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Khoản tài trợ sẽ được trao cho tất cả khóa học cấp bằng trong bất kỳ môn học nào do tổ chức giáo dục ở Châu Âu cung cấp
  • Ứng viên phải được chứng nhận về tiết niệu hoặc bác sĩ tiết niệu được đào tạo dưới 40 tuổi
  • Ứng viên phải có ít nhất 3 ấn phẩm PubMed
  • Tư cách thành viên của EAU là bắt buộc
  • Đề xuất dự án bằng văn bản ít nhất ba trang A4, bao gồm một lịch trình thời gian chi tiết và nên được đính kèm trong đơn đăng ký
  • Phê duyệt về mặt đạo đức đối với dự án là bắt buộc
  • Cần phải có thư chấp nhận của Chủ tịch và / hoặc Giám đốc chương trình của tổ chức chủ trì
  • Có chứng nhận EAU-EBU được ưu tiên nhưng không bắt buộc
  • Ngày bắt đầu học bổng được chọn phải sau ít nhất 3 tháng kể từ ngày hết hạn nộp đơn (01/01, 01/05, 01/09)

🍁 Quyền lợi:

Có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá €30.000 cho mỗi đề xuất dự án được chấp nhận tại một cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu.

🔥🔥🔥 Truy cập link để biết cách thức tham dự và thông tin chi tiết tại đây 

 

Ngân Võ

thungan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...