Deadline: 4/3/2021

[Canada] Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn SEED Tại Canada 2021-2022

Chương trình Học bổng Canada-ASEAN và Trao đổi Giáo dục để Phát triển (SEED) cung cấp cho sinh viên từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cơ hội trao đổi ngắn hạn để học tập hoặc nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục sau trung học của Canada tại trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

🔔 THÔNG TIN HỌC BỔNG:

        Tài trợ: Global Affairs Canada – Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD).

        Thời gian: khai giảng năm học 2021-2022 (Những người nhận học bổng cho năm học 2021-2022 có thể bắt đầu học tập hoặc nghiên cứu sớm nhất là ngày 01/08/2021 nhưng không muộn hơn ngày 01/02/2022).

        Dành cho bậc đại học, thạc sỹ và nghiên cứu.

        Ngành học: các ngành liên quan đến Mục tiêu phát triển bền vững.

🔔GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

Lên đến gần 16000 CAD và các chi phí hỗ trợ cho việc đến Canada (tiền visa, học phí, phí giấy phép làm việc, vé máy bay, bảo hiểm y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí vận chuyển, sách và vật tư).

🔔ĐIỀU KIỆN:

        Là sinh viên trong suốt quá trình dự tuyển học bổng và trong thời gian theo học tại Canada.

        Ngành học phải phù hợp với 2030 Agenda for Sustainable Development.

🔔HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ:

        Bằng chứng về quyền công dân

        Bằng chứng về việc đăng ký toàn thời gian

        Một lá thư bày tỏ ý định của ứng viên (Đối với các ứng viên đến từ Việt Nam: cần giải thích ngắn gọn về cách bạn dự định sử dụng việc học ở Canada để giúp chống lại đói nghèo ở quê nhà.)

        Thư hỗ trợ từ tổ chức trong nước

        Thư mời từ người giám sát Canada

        Bản sao có chữ ký của Biên bản Ghi nhớ hoặc Thỏa thuận với tổ chức đối tác

        Tuyên bố về Thông báo về Quyền riêng tư

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/3npP65r

You may also like...