Deadline: 01/09/2021

[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Montreal 2021

📌 DEADLINE: 01/09/2021

📌 MÔ TẢ

 • Cấp độ khóa học: Bậc Đại học và Sau đại học
 • Giá trị học bổng: Lên đến $19,339 mỗi năm
 • Số lượng học bổng: Không xác định
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc gia
 • Học bổng được trao tại Canada

📌 ĐIỀU KIỆN

 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học và sau đại học trong bất kỳ lĩnh vực nào
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
  • Phải có giấy phép du học Canada
  • Phải đăng ký vào một chương trình học toàn thời gian đã được phê duyệt

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

 • Cách đăng ký: Ứng viên phải nhập học trong chương trình và sau đó hoàn thành mẫu khai báo
 • Hồ sơ hỗ trợ: Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu như Bằng sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập và giải thưởng, chứng chỉ thông thạo tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu
 • Yêu cầu nhập học: Yêu cầu đầu vào khác nhau giữa các khóa học
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Yêu cầu ngôn ngữ tùy thuộc vào khóa học đăng ký. Tuy nhiên, ứng viên có thể cung cấp các chứng chỉ về văn bằng sau để chứng minh trình độ tiếng Anh: IELTS và TOEFL

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bitly.com.vn/734t9q

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #scholarship, #hocbong, #canada, #undergraduate, #graduate


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews