Deadline: 01/05/2021

[Canada] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Cử Nhân Tại Đại Học Fraser Valley 2021

📍 Deadline: 1/5/2021

🛎 GIỚI THIỆU

Học bổng cho phép các chương trình sau Đại học, sau đại học trong tất cả các môn học được giảng dạy tại University of the Fraser Valley. Đây là học bổng mở.

Học bổng còn tên gọi khác là UFV International Excellence Entrance Scholarship Canada.

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG:

  • Ngành học: đa ngành
  • Đối tượng: sinh viên trên toàn thế giới
  • Học bổng cấp $20,000 (cho bốn năm học)

📌 YÊU CẦU:

  • Ứng viên phải đăng ký một chương trình cấp bằng tại Đại học Thung lũng Fraser (UFV).
  • Ứng viên phải có các bằng cấp phù hợp để có thể được nhận vào một chương trình cấp bằng của UFV.
  • Ứng viên phải thể hiện cam kết và sẵn sàng tuân thủ các quy tắc và quy định quản lý hành vi của sinh viên tại UFV.
  • GPA: Tối thiểu 3.5/4.0
  • Phải thể hiện kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo mạnh mẽ.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT:

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại:

https://www.ufv.ca/intledportal/

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #hocbong, #UFV

Đức Đoàn Nguyên

nguyenduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...