Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Ứng Tuyển Vị Trí Quản Gia

“Một bản sơ yếu lý lịch của người quản gia được viết rõ ràng có thể giúp truyền đạt cho một gia đình lý do tại sao bạn là ứng cử viên lý tưởng nhất cho vị trí quản lý nhà của họ. Một bản sơ yếu lý lịch được trau chuốt kỹ lưỡng có thể giúp bạn tăng cơ hội được mời phỏng vấn hoặc nhận được lời mời làm việc. Học cách viết sơ yếu lý lịch của người quản gia có thể cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để lập một bản sơ yếu lý lịch. Trong bài viết này, chúng ta thảo luận về sơ yếu lý lịch cho người quản gia là gì và khám phá các bước để viết một sơ yếu lý lịch, bao gồm một mẫu và ví dụ cho bạn tham khảo.”

Sơ yếu lý lịch quản gia là gì?

Sơ yếu lý lịch của người quản gia là một tài liệu cho thấy lý do tại sao một người nào đó đủ tiêu chuẩn để làm việc như một người quản lý hộ gia đình. Một người quản gia xử lý và quản lý các công việc hàng ngày và nhân viên trong một ngôi nhà tư nhân. Một sơ yếu lý lịch được viết tốt mô tả các kỹ năng và năng lực của ứng viên và cách họ có thể áp dụng những kỹ năng đó vào thực tế. Loại sơ yếu lý lịch này có thể có tác động mạnh mẽ khi nó nhấn mạnh khả năng lãnh đạo của một người nào đó và cách họ quản lý những người khác tốt như thế nào. Nhiệm vụ của người quản gia thường khác nhau tùy thuộc vào hộ gia đình mà họ làm việc, vì vậy lý lịch của họ phải phản ánh sự đa nhiệm của họ.

📝Cách viết sơ yếu lý lịch người quản gia

Dưới đây là tám bước để giúp bạn viết sơ yếu lý lịch người quản gia:

1. Thêm thông tin liên hệ

Bắt đầu sơ yếu lý lịch với các thông tin liên hệ cá nhân của bạn. Phần này là một phần quan trọng của sơ yếu lý lịch vì nó cho nhà tuyển dụng biết cách thức liên hệ với bạn về một cuộc phỏng vấn hoặc cơ hội việc làm. Bạn có thể bao gồm:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ nhà
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Liên kết đến hồ sơ chuyên nghiệp

2. Viết một bản tóm tắt chuyên môn

Viết bản tóm tắt chuyên môn mô tả ngắn gọn khả năng của bạn cho vai trò đó. Phần này thường trình bày các yếu tố về kỹ năng, kinh nghiệm và học vấn của bạn. Bản tóm tắt chuyên môn thường chỉ cần từ hai đến năm câu vì bạn có thể mong đợi đi sâu hơn vào thư xin việc và sơ yếu lý lịch của mình.

3. Bao gồm bất kỳ kỹ năng liên quan nào

Ở phần kỹ năng hãy liệt kê các kỹ năng liên quan của bạn mà áp dụng cho vai trò quản lý hộ gia đình. Bạn có thể cố gắng đa dạng hóa danh sách kỹ năng của mình bằng cách nêu ra cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Kỹ năng cứng mô tả khả năng học được, trong khi kỹ năng mềm mô tả nhân cách và đặc điểm tính cách.

4. Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn

Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn trong phần này và mô tả các nhiệm vụ và trách nhiệm phù hợp nhất mà bạn đã làm trước đây. Cố gắng bao gồm các chi tiết về kinh nghiệm làm việc của bạn để giúp giải thích cách bạn có thể áp dụng các kỹ năng của những công việc đó vào một công việc mới. Bạn có thể bao gồm các chi tiết sau trong phần này:

 • Chức vụ
 • Tên công ty
 • Địa điểm công ty
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 • Nhiệm vụ công việc

5. Cung cấp lịch sử giáo dục của bạn

Bao gồm bất kỳ trình độ học vấn và bằng đại học nào mà bạn đã hoàn thành. Bắt đầu phần này với bằng đại học kiếm được gần đây nhất của bạn, tiếp theo là các bằng cũ hơn hoặc không liên quan đến công việc quản lý gia đình. Nếu bạn có bằng đại học, thường không cần thiết phải bao gồm bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED của bạn. Đối với mỗi mức độ, hãy xem xét thêm các chi tiết sau:

 • Chứng chỉ hoặc bằng cấp
 • Tên trường
 • Vị trí của trường
 • Ngày tốt nghiệp hoặc ngày tốt nghiệp dự kiến

6. Bao gồm các chứng nhận hiện hành

Bao gồm mọi chứng nhận có liên quan mà bạn đã nhận được. Mặc dù việc thêm các giấy chứng nhận cho vai trò này thường là tự nguyện, nhưng chúng có thể giúp cho người quản lý tuyển dụng thấy rằng bạn có thêm các kỹ năng và khả năng để hoàn thành công việc. Nếu bạn có bất kỳ chứng nhận nào, hãy xem xét các chi tiết sau:

 • Tiêu đề chứng nhận
 • Cơ quan chứng nhận
 • Ngày bạn nhận được nó
 • Ngày hết hạn

7. Cung cấp những thành tích đáng chú ý

Bao gồm những thành tích và thành tựu đáng chú ý mô tả cách bạn đã đóng góp có ý nghĩa cho các nhà tuyển dụng trước đây của mình. Mặc dù phần này là tùy chọn, nhưng sẽ rất hữu ích nếu bạn nhấn mạnh thêm lý do tại sao bạn có khả năng thực hiện tốt công việc. Nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ hơn về cách các kỹ năng của bạn có thể mang lại lợi ích cho họ khi bạn nêu ra ít nhất một hoặc hai thành tích.

8. Bao gồm một phần tham khảo

Nếu bạn có bất kỳ người tham khảo chuyên môn nào hoặc nếu nhà tuyển dụng yêu cầu thêm thông tin về người đó, phần cuối sơ yếu lý lịch của bạn có thể là một nơi tốt để đưa chúng vào. Tuy nhiên, những điều này có thể là tùy chọn hoặc không cần thiết đối với một số vị trí nhất định. Nếu bạn không cần chỉ ra người giới thiệu của mình, hãy đề cập rằng bạn có thể cung cấp thông tin theo yêu cầu. Xem xét đưa các chi tiết sau vào phần này:

 • Tên người giới thiệu
 • Mối quan hệ của người giới thiệu với bạn
 • Tên công ty
 • Chức vụ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của người quản gia

✔Đây là một mẫu bạn có thể sử dụng cho sơ yếu lý lịch quản gia của mình:

[Tên] [Địa chỉ nhà] [Số điện thoại] [Địa chỉ email]

[Liên kết đến hồ sơ chuyên nghiệp]

Tiểu sử chuyên môn

[Trong phần tóm tắt chuyên môn của bạn, hãy đề cập đến chức danh của bạn và một vài kỹ năng cứng và mềm có liên quan. Bạn cũng có thể thêm mục tiêu nghề nghiệp, trình độ học vấn và cách bạn đã sử dụng kiến thức của mình trong công việc trước đây. Cố gắng giới hạn phần tóm tắt của bạn trong khoảng từ hai đến năm câu.]

Kỹ năng

 • [Kỹ năng mềm 1]
 • [Kỹ năng mềm 2]
 • [Kỹ năng mềm 3]
 • [Kỹ năng cứng 1]
 • [Kỹ năng cứng 2]
 • [Kỹ năng cứng 3]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức danh] [Tên công ty] [Vị trí công ty]

[Tháng và năm bắt đầu] – [Tháng và năm kết thúc]

 • [Nhiệm vụ công việc 1]
 • [Nhiệm vụ công việc 2]
 • [Nhiệm vụ công việc 3]
 • [Nhiệm vụ công việc 4]
 • [Nhiệm vụ công việc 5]

Giáo dục

[Tên bằng cấp], [Tên trường], [Địa điểm trường], [Tháng và năm bắt đầu] – [Tháng và năm kết thúc hoặc ngày tốt nghiệp dự kiến]

Chứng chỉ

[Tên chứng chỉ], [Tên tổ chức hoặc cơ quan chứng nhận], [Ngày hoàn thành], [Ngày hết hạn, nếu có]

Thành tích đáng chú ý

 • [Thành tích 1]
 • [Thành tích 2]
 • [Thành tích 3]

Người giới thiệu

[Tên ] [Mối quan hệ với bạn] [Tên công ty] [Chức danh] [Số điện thoại] [Địa chỉ email]

✍Ví dụ về sơ yếu lý lịch của người quản gia

Sam Rogers3866 Terry Lane, Angel Grove, Washington 67649 Số điện thoại: (321) 323-5936Samuel.Rogers@email.com

Samuel.Rogers@professionalprofile.com

Tiểu sử chuyên môn

Quản gia với bốn năm kinh nghiệm giám sát các hoạt động hàng ngày và nhân viên trong một ngôi nhà. Có kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng cá nhân tốt để quản lý nhân viên với sự siêng năng, kiên nhẫn và tôn trọng. Hiểu rõ về việc duy trì và lập kế hoạch lịch trình, đồng thời đảm bảo nhân viên hoàn thành các mục tiêu hàng ngày.

Kỹ năng

 • Truyền thông
 • Khả năng lãnh đạo
 • Định hướng một cách chi tiết
 • Giải quyết vấn đề
 • Làm việc theo nhóm
 • Phần mềm kế toán
 • Phần mềm lập lịch trình
 • Nấu nướng
 • Huấn luyện nhân viên

Kinh nghiệm làm việc

Quản lý hộ gia đình Reynolds Associates AgencyDelona, ​​Washington

Tháng 2 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020

 • Quản lý và lên lịch làm việc cho nhân viên hộ gia đình và hỏi ý kiến ​​chủ nhà về các ngày quan trọng.
 • Giúp việc vặt, thanh toán hóa đơn và mua sắm hàng tạp hóa.
 • Chế biến các bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn về ăn uống có thể chấp nhận được của gia đình.
 • Nhân viên hộ gia đình được quản lý để đảm bảo họ hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn và chính xác.
 • Sắp xếp các cuộc hẹn của gia đình và điều phối các sự kiện đặc biệt.

Giáo dục

Cử nhân ngành quản lý nhà hàng – khách sạn của trường cao đẳng Green Family, Angel Grove, Washington, tháng 5 năm 2011-tháng 5 năm 2015

Chứng chỉ

Chứng nhận Hộ gia đình, Trường Kinh tế Gia đình và Quản lý, tháng 6 năm 2013

Thành tích đáng chú ý

 • Giảm 25% chi phí mua hàng hóa và vật dụng gia đình.
 • Tăng hiệu quả của nhân viên hộ gia đình lên 30 phần trăm thông qua đào tạo thích hợp.

Người giới thiệu

Cung cấp thêm theo yêu cầu

—————————————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích.

 • Theo: indeed.com
 • Người dịch: Nguyễn Thị Ái Nữ
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Ái Nữ – Nguồn iVolunteer Vietnam”.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77941

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network