Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Ngành Y Tế: Các Bước, Ví Dụ Và Mẹo

Khi tìm kiếm việc làm trong bất kỳ ngành nghề nào, sơ yếu lý lịch toàn diện là một thành phần quan trọng của quá trình tuyển dụng. Với tư cách là một nhân viên y tế, một bản lý lịch chu đáo có thể giúp bạn cung cấp bằng chứng về trình độ chuyên môn của mình và mô tả các kỹ năng y tế liên quan của bạn. Hiểu được các yếu tố của một sơ yếu lý lịch ngành y tế thành công có thể chuẩn bị cho bạn cách viết của riêng bạn. Trong bài viết này, chúng tôi xác định một sơ yếu lý lịch ngành y tế và đưa ra các bước để giúp bạn viết một sơ yếu lý lịch, với một mẫu, ví dụ và các mẹo bổ sung.

Sơ yếu lý lịch ngành y tế là gì?

Sơ yếu lý lịch nhân viên y tế là một tài liệu mô tả các kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn của một cá nhân với tư cách là một nhân viên y tế. Khi tìm kiếm việc làm trong nghề này, một bản sơ yếu lý lịch được viết tốt có thể là một cách hiệu quả để gây ấn tượng với người quản lý tuyển dụng và cung cấp bằng chứng về trình độ của bạn. Khi viết sơ yếu lý lịch y tế, điều quan trọng là phải làm nổi bật trình độ học vấn y tế, giấy phép và chứng nhận cho thấy bạn tuân thủ các yêu cầu của liên bang và tiểu bang.

Cách viết sơ yếu lý lịch ngành y tế

Hãy xem xét các bước sau để giúp bạn viết sơ yếu lý lịch ngành y tế:

1. Bắt đầu bằng một bản tóm tắt chuyên môn

Một bản tóm tắt chuyên môn là một cách hiệu quả để bắt đầu sơ yếu lý lịch của bạn với một cái nhìn tổng quan ấn tượng về kinh nghiệm của bạn với tư cách là một nhân viên y tế. Trong hai đến bốn câu, hãy cân nhắc mô tả kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Bắt đầu sơ yếu lý lịch của bạn bằng một bản tóm tắt chuyên nghiệp có thể giúp bạn thiết lập giọng điệu cho phần còn lại của nội dung sơ yếu lý lịch và cung cấp cho người đọc một phác thảo dễ hiểu về trình độ chuyên môn của bạn.

2. Mô tả lịch sử việc làm của bạn

Mô tả lịch sử việc làm của bạn có thể giúp bạn cung cấp thêm bằng chứng về trình độ của mình. Bạn có thể liệt kê các vị trí trước đây của mình theo thứ tự thời gian đảo ngược, bắt đầu bằng vị trí hiện tại hoặc gần đây nhất, và mô tả các nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn đối với từng vị trí. Hãy chắc chắn bao gồm tên và địa điểm của công ty, chức danh công việc của bạn và ngày làm việc của bạn. Sau đó, bao gồm bốn đến sáu gạch đầu dòng mô tả trách nhiệm hàng ngày của bạn.

Để tạo ra tác động nhiều hơn đến lịch sử việc làm của bạn, hãy cân nhắc bao gồm các thành tích cụ thể, có thể đo lường được cùng với các mô tả về nhiệm vụ của bạn. Điều này có thể giúp người quản lý tuyển dụng dễ dàng hình dung hơn về trình độ chuyên môn của bạn và có thể giúp phân biệt bạn với đối thủ cạnh tranh.

3. Bao gồm trình độ học vấn của bạn

Phần giáo dục toàn diện trong sơ yếu lý lịch của bạn có thể giúp chứng minh kiến ​​thức chuyên môn và kiến ​​thức ngành của bạn. Bạn có thể liệt kê lịch sử giáo dục của mình theo thứ tự thời gian ngược lại. Hãy chắc chắn bao gồm tên và địa điểm của trường học hoặc trường đại học, loại bằng cấp và lĩnh vực học tập và ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể bao gồm bất kỳ thành tích đáng chú ý nào, chẳng hạn như điểm kiểm tra ấn tượng hoặc điểm trung bình.

4. Liệt kê các chứng nhận của bạn

Điều quan trọng là phải bao gồm các chứng nhận của bạn vào sơ yếu lý lịch y tế của bạn để đảm bảo với các nhà tuyển dụng tiềm năng rằng bạn có giấy phép cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hợp pháp. Để làm điều này, bạn có thể bao gồm tên của chứng nhận, tổ chức chứng nhận, địa điểm và năm mà bạn nhận được chỉ định. Nhà tuyển dụng cuối cùng có thể yêu cầu bằng chứng về các chứng chỉ của bạn, vì vậy hãy đảm bảo giữ tất cả các tài liệu của bạn được ngăn nắp và sẵn sàng nếu được yêu cầu.

5. Làm nổi bật các kỹ năng của bạn

Bạn có thể thêm một phần kỹ năng bổ sung vào sơ yếu lý lịch của mình để làm nổi bật bất kỳ tài năng hoặc năng lực nào mà bạn đặc biệt tự hào khi đạt được. Cân nhắc bao gồm sáu đến tám gạch đầu dòng và mô tả ngắn gọn những kỹ năng ấn tượng nhất của bạn. Có thể có lợi nếu bao gồm các từ khóa hoặc kỹ năng tương tự được đề cập trong tin tuyển dụng để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng hiểu được khả năng tương thích của bạn với công việc.

Mẫu sơ yếu lý lịch y tế

Dưới đây là mẫu cho một sơ yếu lý lịch y tế:

[Tên của bạn] [Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

Tóm tắt chuyên môn

[Mô tả ngắn gọn về kinh nghiệm và động lực của bạn với tư cách là một nhân viên y tế]

Lịch sử việc làm [Tên công ty] | [Vị trí]

[Chức danh] | [Ngày tháng làm việc]

[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]
[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]
[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]
[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]
[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]

[Tên công ty] | [Vị trí]

[Chức danh] | [Ngày tháng làm việc]

[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]
[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]
[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]
[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]
[Mô tả nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày của bạn]

Học vấn [Tên trường đại học] | [Vị trí]

[Bằng cấp] | [Năm tốt nghiệp]

[Tên trường đại học] | [Vị trí]

[Bằng cấp] | [Năm tốt nghiệp]

Chứng nhận [Chứng nhận] | [Vị trí]

[Năm nhận]

[Chứng nhận] | [Vị trí]

[Năm nhận]

Kỹ năng

[Kỹ năng ấn tượng và phù hợp]
[Kỹ năng ấn tượng và phù hợp]
[Kỹ năng ấn tượng và phù hợp]
[Kỹ năng ấn tượng và phù hợp]
[Kỹ năng ấn tượng và phù hợp]
[Kỹ năng ấn tượng và phù hợp]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch y tế

Dưới đây là một ví dụ về một sơ yếu lý lịch y tế thành công:

Jeremy Williams123-456-5432

jeremywilliams@email.com

Tóm tắt

chuyên môn Nhân viên y tế tận tâm và giàu kinh nghiệm với thành tích đã được kiểm chứng về chăm sóc cấp cứu kịp thời, đáng tin cậy và nhân ái. Thành thạo trong việc vận hành các phương tiện cấp cứu và xe cứu thương, đánh giá và chẩn đoán đúng bệnh nhân và điều trị khi cần thiết để vận chuyển an toàn và thành công. Năng động và đam mê cung cấp sự an toàn và hạnh phúc cho cộng đồng.

Lịch sử việc làm

Bệnh viện Glenview | Chicago, IL

Y tá | Tháng 9 năm 2017 – nay

 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng cao trong quá trình chăm sóc quan trọng trên mặt đất và vận chuyển đường hàng không
 • Thực hiện đánh giá, phân loại và thực hiện các phương pháp điều trị khi cần thiết
 • Ưu tiên chăm sóc cần thiết cho những bệnh nhân nguy kịch
 • Hoạt động như trợ giúp lâm sàng trong phòng cấp cứu khi đến nơi
 • Phản hồi hiệu quả với tất cả các loại cuộc gọi khẩn cấp
 • Giao tiếp với bệnh nhân, gia đình và nhân viên bệnh viện

Davidson Paramedics | Chicago, IL

Y tá | Tháng 4 năm 2014 – tháng 8 năm 2017

 • Đã phản ứng với các trường hợp khẩn cấp y tế
 • Vận hành thành công các phương tiện ứng cứu khẩn cấp
 • Xác định mức độ chăm sóc cần thiết cho từng bệnh nhân và thực hiện nó một cách thích hợp
 • Đã hoàn thành tất cả các thủ tục chuyển nhượng cần thiết
 • Duy trì kho vật tư và thiết bị y tế

Giáo dục

 • Đại học Y khoa Chicago | Chicago, IL
 • Cử nhân Khoa học sinh học | 2013

Chứng chỉ

Chứng nhận y tế quốc gia | Chicago

2013

Chứng nhận Kỹ thuật viên Y tế Cấp cứu | Chicago

2012

Chứng nhận CPR

2012

Kỹ năng

 • Kiến thức về các giao thức khẩn cấp
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao
 • Kiến thức về đơn thuốc và thuốc
 • Giải quyết vấn đề
 • Tư duy phân tích
 • Chăm sóc nhân ái

Mẹo viết sơ yếu lý lịch y tế

Hãy xem xét các mẹo bổ sung sau để giúp bạn viết sơ yếu lý lịch y tế:

Sử dụng kinh nghiệm có liên quan: Điều quan trọng là đảm bảo rằng sơ yếu lý lịch của bạn chỉ tập trung vào các kỹ năng, tài năng và kinh nghiệm áp dụng để thành công với tư cách là một y tá. Chỉ bao gồm quá trình làm việc, học vấn hoặc các chứng chỉ tập trung vào nội dung liên quan đến y tế hoặc y tế.
Bao gồm các kỹ năng tương thích: Sử dụng các từ khóa và kỹ năng tương thích với tin tuyển dụng ban đầu là một cách tuyệt vời để đảm bảo sơ yếu lý lịch của bạn được các nhà quản lý tuyển dụng chú ý. Sử dụng các từ khóa mà phần mềm theo dõi tự động có thể dễ dàng nhận ra có thể làm tăng cơ hội người quản lý tuyển dụng nhận được hồ sơ của bạn.
Thể hiện sự độc đáo của bạn: Để tạo sự khác biệt với đối thủ, hãy phản ánh kỹ năng và trình độ của bạn khiến bạn có đủ điều kiện độc nhất như thế nào bằng cách bao gồm khả năng tự nhiên, kỹ năng phát triển, kinh nghiệm giáo dục hoặc thành tích chuyên môn của bạn. Cố gắng kết hợp những mục này vào sơ yếu lý lịch của bạn để khiến bạn trở nên đáng nhớ hơn với những người quản lý tuyển dụng.
Định dạng để thành công: Định dạng đúng sơ yếu lý lịch của bạn có thể cũng quan trọng như nội dung thực tế. Đảm bảo sử dụng định dạng đơn giản, chuyên nghiệp, tránh các ký tự đặc biệt, đường viền phức tạp hoặc bảng màu đậm, giữ cho định dạng sơ yếu lý lịch của bạn nhất quán và rõ ràng.
Định lượng thành tích của bạn: Định lượng thành tích của bạn bằng dữ liệu số cụ thể có thể giúp làm cho sơ yếu lý lịch của bạn đáng nhớ hơn. Bao gồm dữ liệu số như, “Được xếp hạng trong 10% hàng đầu của lớp tốt nghiệp,” để làm cho sơ yếu lý lịch của bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.

………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

Bài viết gốc: www.indeed.com

Người dịch: Nhan Quỳnh Nhi

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nhan Quỳnh Nhi – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78031

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/