Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Dành Cho Nhà Phát Triển JavaScript (Có Ví Dụ)

Cách viết Sơ yếu lý lịch dành cho nhà phát triển JavaScript (Có ví dụ)

Nếu bạn thích phát triển các yếu tố hình ảnh cho các ứng dụng web, thì nghề nghiệp như một nhà phát triển JavaScript có thể dành cho bạn. Tìm kiếm một vị trí trong lĩnh vực cạnh tranh này thường yêu cầu một sơ yếu lý lịch nêu bật các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn trong loại hình phát triển cụ thể này. Để viết sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript hiệu quả, điều quan trọng là phải hiểu những người quản lý tuyển dụng có thể tìm kiếm những gì và cách thể hiện tốt nhất trình độ của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về cách viết sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript trong chín bước và cung cấp một mẫu và sơ yếu lý lịch mẫu để giúp bạn tạo bản lý lịch của riêng mình.

Sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript là gì?

Sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript là tài liệu mà nhà phát triển JavaScript sử dụng khi nộp đơn xin việc hoặc các cơ hội nghề nghiệp khác. Các nhà phát triển JavaScript là những chuyên gia máy tính giỏi về JavaScript (JS), một loại ngôn ngữ lập trình cụ thể. Một nhà phát triển JavaScript tạo và sửa đổi thiết kế trực quan giao diện người dùng cho một trang web bằng cách sử dụng JS. Họ cũng viết mã và duy trì phần phụ trợ của một trang web hoặc cơ sở hạ tầng hỗ trợ chức năng của trang web.

Cách viết sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript

Dưới đây là cách viết sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript trong chín bước:

1. Định dạng tài liệu của bạn

Quyết định một định dạng cho sơ yếu lý lịch của bạn. Nhiều sơ yếu lý lịch sử dụng định dạng trình tự thời gian, ưu tiên kinh nghiệm làm việc của bạn và liệt kê chúng theo thứ tự thời gian ngược lại. Nếu bạn có ít kinh nghiệm chuyên môn hơn với tư cách là nhà phát triển JavaScript, bạn có thể muốn sử dụng định dạng sơ yếu lý lịch chức năng. Loại sơ yếu lý lịch này nhấn mạnh các kỹ năng và thành tích của bạn.

Thiết lập phần mềm xử lý văn bản của bạn để tuân theo các quy ước định dạng sơ yếu lý lịch khác. Sử dụng phông chữ tiêu chuẩn và dễ đọc, chẳng hạn như Times New Roman hoặc Cambria, ở phông chữ 11 hoặc 12 điểm cho phần nội dung. Thiết lập khoảng cách giữa các dòng của bạn. Cố gắng giữ cho sơ yếu lý lịch của bạn có một hoặc hai trang.

2. Thêm chi tiết liên hệ của bạn

Đặt thông tin liên hệ của bạn ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn, ở giữa hoặc ở bên trái. Bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và một email chuyên nghiệp của bạn. Nếu bạn có một trang web chuyên nghiệp hoặc danh mục đầu tư kỹ thuật số, hãy liên kết đến đó trong chi tiết liên hệ của bạn.

3. Tìm từ khóa

Kết hợp các từ khóa của nhà phát triển JavaScript trong suốt sơ yếu lý lịch của bạn. Từ khóa tiếp tục đề cập đến các từ hoặc cụm từ cụ thể có ý nghĩa đối với nghề nghiệp của bạn hoặc cơ hội cụ thể mà bạn đang ứng tuyển. Để tìm từ khóa, hãy xem qua các bằng cấp mong muốn của tin tuyển dụng để biết các kỹ năng hoặc kinh nghiệm mà bạn có. Bạn cũng có thể tìm kiếm trực tuyến các từ được sử dụng thường xuyên để mô tả các nhà phát triển JavaScript hoặc nói chuyện với các chuyên gia máy tính khác trong mạng của bạn.

4. Viết mục tiêu của bạn

Bên dưới chi tiết liên hệ của bạn, hãy xem xét thêm mục tiêu sơ yếu lý lịch. Mục tiêu trên sơ yếu lý lịch tóm tắt các bằng cấp phù hợp nhất của bạn và cho biết sự quan tâm của bạn đối với công việc cụ thể này hoặc cơ hội khác. Mục tiêu sơ yếu lý lịch có thể giúp nhà tuyển dụng tiềm năng nhanh chóng đánh giá tiềm năng của bạn với tư cách là một ứng viên. Giới hạn mục tiêu lý lịch của bạn trong một hoặc hai câu.

5. Chi tiết trải nghiệm của bạn

Nếu bạn đang sử dụng sơ yếu lý lịch theo trình tự thời gian, hãy viết phần kinh nghiệm của bạn tiếp theo. Đối với mỗi kinh nghiệm nghề nghiệp trong quá khứ của bạn, hãy bao gồm chức danh công việc của bạn, ngày bạn làm việc ở đó, tên công ty và trách nhiệm hoặc thành tích chính của bạn. Nếu bạn có lịch sử làm việc rộng hơn, chỉ thêm những kinh nghiệm làm việc phù hợp nhất để trở thành một nhà phát triển JavaScript hoặc từ trong thập kỷ trước.

6. Bao gồm các kỹ năng của bạn

Nếu bạn đã quyết định sử dụng một định dạng sơ yếu lý lịch chức năng, hãy đặt phần kỹ năng của bạn sau mục tiêu của bạn. Đối với sơ yếu lý lịch theo trình tự thời gian, chỉ thêm phần kỹ năng nếu bạn cảm thấy không thể kết hợp một số kỹ năng chính của mình vào phần kinh nghiệm trong sơ yếu lý lịch. Lập danh sách các kỹ năng của bạn bằng các gạch đầu dòng. Chọn các kỹ năng đủ điều kiện để bạn trở thành hoặc phân biệt bạn với tư cách là nhà phát triển JavaScript.

7. Thực hiện một phần giáo dục

Đặt trình độ học vấn của bạn là phần cuối cùng trong sơ yếu lý lịch của bạn. Liệt kê tên của chương trình giáo dục hoặc đào tạo, loại bằng cấp hoặc chứng chỉ bạn đã đạt được, tên cơ sở giáo dục và việc tốt nghiệp thực tế hoặc dự kiến ​​của bạn. Hầu hết các nhà phát triển JavaScript đã đạt được bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc chứng chỉ từ chương trình đào tạo về mã hóa. Bạn cũng có thể đã kiếm được thông tin đăng nhập bổ sung dành riêng cho JavaScript, phát triển trang web hoặc các kỹ năng liên quan khác.

8. Soạn thư xin việc

Viết một lá thư xin việc đi kèm với sơ yếu lý lịch của bạn. Thư xin việc cho bạn cơ hội để mô tả chi tiết hơn các kỹ năng hoặc thông tin đăng nhập mà sơ yếu lý lịch của bạn tóm tắt. Thư xin việc cũng có thể cho phép bạn giải thích những khía cạnh độc đáo trong sơ yếu lý lịch của mình, chẳng hạn như bạn có lỗ hổng trong lịch sử việc làm của mình.

9. Chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của bạn

Trước khi gửi sơ yếu lý lịch của bạn, hãy xem lại nội dung của bạn và xem nó có cần sửa đổi hay không. Đảm bảo rằng sơ yếu lý lịch của bạn truyền đạt các bằng cấp chính của bạn một cách rõ ràng nhất có thể và tuân theo các quy ước về định dạng. Kiểm tra bất kỳ lỗi nhỏ nào, chẳng hạn như lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp.

Các kỹ năng cần đưa vào hồ sơ nhà phát triển JavaScript

Các nhà phát triển JavaScript thường có cả kỹ năng cứng và mềm giúp họ thực hiện trách nhiệm công việc của mình. Kỹ năng cứng đề cập đến kiến ​​thức kỹ thuật hoặc chuyên ngành, chẳng hạn như mã hóa. Trong khi đó, kỹ năng mềm là những đặc điểm tính cách hoặc hành vi ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của bạn. Dưới đây là một số kỹ năng cần xem xét đưa vào sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript của bạn:

Kỹ năng tính toán

Các nhà phát triển JavaScript nên có kiến ​​thức chuyên sâu về các kỹ thuật, mã, ứng dụng và công cụ JavaScript. Một nhà phát triển JS cũng phải thông thạo các công cụ và hệ thống máy tính khác, như cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng web và công cụ gỡ lỗi. Một số kỹ năng tính toán khó hoặc kỹ thuật mà nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm trong sơ yếu lý lịch của bạn bao gồm:

HTML
.NET
CSS
JQuery
XML
API
Công cụ của Microsoft
WordPress

Liên lạc

Các nhà phát triển JS thường giao tiếp với nhiều chuyên gia khác nhau thông qua nhiều kênh, chẳng hạn như trực tiếp, qua điện thoại, qua email và trò chuyện video. Các nhà phát triển JavaScript thường cần các kỹ năng giao tiếp để giải thích các vấn đề mã hóa phức tạp cho khách hàng của họ, những người không có kiến ​​thức chuyên môn trong lĩnh vực của họ. Một nhà phát triển JS cũng cần có kỹ năng lắng nghe tích cực để họ có thể thiết kế các trang web tuân theo yêu cầu của khách hàng hoặc người giám sát của họ.

Khả năng thích ứng

Trong lĩnh vực mã hóa, các chuyên gia máy tính có thể cần thường xuyên kiểm tra, phân tích hoặc gỡ lỗi các vấn đề khác nhau. Một nhà phát triển JavaScript cần phải linh hoạt trong việc thay đổi nhiệm vụ hoặc ưu tiên của họ dựa trên hoàn cảnh và thách thức hiện tại. Khả năng thích ứng cũng có thể giúp các nhà phát triển JS sẵn sàng sửa đổi mã dựa trên các thông số kỹ thuật hoặc lỗi của máy khách.

Làm việc theo nhóm

Các nhà phát triển JS thường làm việc chặt chẽ với một nhóm các nhà thiết kế web, lập trình viên và các chuyên gia máy tính khác. Một nhà phát triển JS phải hiểu cách cộng tác, thương lượng và lập chiến lược hiệu quả với các thành viên trong nhóm của họ. Họ cũng có thể làm việc với các bộ phận khác tại công ty của họ, chẳng hạn như thiết kế, phát triển sản phẩm hoặc chiến lược kinh doanh.

Tư duy phản biện

Các nhà phát triển JavaScript cần các kỹ năng tư duy phản biện như giải quyết vấn đề. Những khả năng tư duy phản biện này có thể giúp các nhà phát triển JS gỡ rối các vấn đề hoặc thách thức về mã hóa. Một nhà phát triển JS cũng có thể sử dụng tư duy phản biện để phân tích dữ liệu hoặc thông tin mới liên quan đến mã hóa.

Suy nghĩ sáng tạo

Các nhà phát triển JavaScript sử dụng khả năng tư duy sáng tạo khi lập kế hoạch và thiết kế bố cục của một trang web hoặc ứng dụng. Một nhà phát triển JS phải suy nghĩ cả về chức năng người dùng và tính thẩm mỹ của thiết kế khi tạo trang web của họ. Tư duy sáng tạo cũng có thể giúp các nhà phát triển JS tạo ra các trang web và ứng dụng độc đáo hoạt động tốt.

Nhận thức về ngành

Lĩnh vực công nghệ liên tục phát triển. Các nhà phát triển JavaScript cần liên tục tìm hiểu về các xu hướng hoặc phát triển mới nhất trong JS, thiết kế trang web, trải nghiệm người dùng, mã hóa và các chủ đề liên quan. Họ có thể luôn cập nhật thông tin bằng cách tham dự các hội nghị, đăng ký nhận bản tin qua email, tham gia một tổ chức chuyên nghiệp hoặc xây dựng một mạng lưới các chuyên gia máy tính rộng lớn.

Sự chú ý đến chi tiết

Trong mã hóa, mọi dòng và ký tự có thể ảnh hưởng đến ứng dụng hoặc trang web cuối cùng. Các nhà phát triển JS phải có khả năng chú ý đến các chi tiết nhỏ trong mã của họ. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng các trang web và ứng dụng của họ chạy trơn tru.

Mẫu sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript

Đây là mẫu cho sơ yếu lý lịch nhà phát triển JavaScript sử dụng định dạng theo trình tự thời gian:

[Tên] [Địa chỉ gửi thư] [Số điện thoại]

[Email chuyên nghiệp]

Khách quan

[Tóm tắt 1-2 câu về các bằng cấp chính của bạn phù hợp nhất với một nhà phát triển JavaScript và lý do bạn quan tâm đến công việc cụ thể này.]

Trải qua

[Chức danh, ngày làm việc]

[Tên công ty, vị trí]

[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]
[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]
[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]

[Chức danh, ngày làm việc]

[Tên công ty, vị trí]

[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]
[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]
[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]

[Chức danh, ngày làm việc]

[Tên công ty, vị trí]

[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]
[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]
[Trách nhiệm hoặc thành tích công việc]

Kỹ năng

[Kỹ năng]
[Kỹ năng]
[Kỹ năng]
[Kỹ năng]

Giáo dục

[Tên chương trình, loại bằng cấp] [Tên trường đại học, địa điểm]

[Ngày tốt nghiệp thực tế hoặc dự kiến]

[Tên chương trình, loại bằng cấp] [Tên trường đại học, địa điểm]

[Ngày tốt nghiệp thực tế hoặc dự kiến]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch của nhà phát triển JavaScript

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch của nhà phát triển JavaScript để giúp bạn tạo bản sơ yếu lý lịch của riêng mình:

Fiona Winters9999 Cherry Tree RoadSan Diego, CA 92092012-345-6789

f.winters@email.com

Khách quan

Nhà phát triển JavaScript nhiệt tình với hơn sáu năm kinh nghiệm. Háo hức bắt đầu phát triển các trang web cho ngành chăm sóc sức khỏe.

Trải qua

Nhà phát triển Full Stack JavaScript, tháng 2 năm 2017-nay

Tech 2 Tech, San Diego, CA

Phát triển nhiều trang web và ứng dụng từ đầu đến cuối
Tạo cơ sở dữ liệu mới và lược đồ dữ liệu bằng MongoDB và SQLLite
Tài liệu các vấn đề và giải pháp phù hợp với chính sách của công ty
Tiến hành thử nghiệm A / B UX / UI để cải thiện tỷ lệ thoát và chuyển đổi
Cộng tác với nhóm thiết kế và tiếp thị để đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch

Nhà phát triển JavaScript, tháng 6 năm 2014-tháng 1 năm 2017

Cách trang web, San Diego, CA

Tham gia các cuộc họp Scrum hàng ngày để luôn cập nhật các xu hướng và phát triển phần mềm nhanh mới nhất
Đã tạo nhiều trang đăng nhập và hệ thống cho khách hàng cho phép người dùng truy cập an toàn vào tài khoản của họ
Đã giải quyết hơn 100 lỗi trong mã thông qua các khung và thư viện
Các vấn đề về khả năng tương thích của trình duyệt được quản lý sử dụng HTML và CSS

Kỹ năng

Khả năng viết mã mới từ đầu và điều chỉnh mã hiện có dựa trên nhu cầu của khách hàng
Thành thạo nhiều bộ công cụ JS như JQuery và KnockoutJS
Người chơi xuất sắc trong đội có thể giao tiếp hiệu quả trực tiếp và thông qua các phương tiện ảo

Giáo dục

Khoa học Máy tính, Đại học BSGregor, San Diego, CA

Tốt nghiệp tháng 5 năm 2014

Xin lưu ý rằng không có công ty nào được đề cập trong bài viết này có liên kết với Indeed.

“Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

  • Bài_viết_gốc:   https://media.ivolunteervietnam.com/how-to-write-a-javascript-developer-resume-with-example.html
  • Người dịch: Nguyễn Thị Kim Duyên
  • Khi chia sẻ cần phải trích nguồn là: “Người dịch: Nguyễn Thị Kim Duyên – Nguồn iVolunteer Vietnam”

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=69746

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/