Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Chuyển Phát Nhanh (Có Mẫu Và Ví dụ)

Một sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp có thể giúp nhà tuyển dụng chú ý đến đơn xin việc của bạn và làm nổi bật các kỹ năng, trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm trong ngành của bạn. Người chuyển phát nhanh sử dụng sơ yếu lý lịch để ghi lại kinh nghiệm làm việc của họ và theo dõi thành tích hoặc giấy chứng nhận. Viết sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh cần có các bước cụ thể để đảm bảo sơ yếu lý lịch rõ ràng, ngắn gọn và chuyên nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh là gì, những gì cần có trong sơ yếu lý lịch của bạn và một mẫu sơ yếu lý lịch và ví dụ để bạn tham khảo.

Sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh là gì?

Sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh là một tài liệu trình bày chi tiết các kỹ năng và đào tạo của nhân viên chuyển phát nhanh và cung cấp bản tóm tắt về một ứng viên tiềm năng đi kèm với đơn đăng ký. Ứng viên thường nộp sơ yếu lý lịch và đơn đăng ký nhưng một số vị trí có thể yêu cầu xem xét sơ yếu lý lịch ban đầu trước khi chuyển sang giai đoạn ứng tuyển. Một nhân viên chuyển phát nhanh có thể sử dụng sơ yếu lý lịch của họ để ứng tuyển vào các vị trí mới phù hợp hơn với kỹ năng của mình hoặc đưa ra mức lương cao hơn hoặc phúc lợi tốt hơn.

Những gì cần bao gồm trong một sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh

Sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh bao gồm mức độ kinh nghiệm của người lái xe với tư cách là người chuyển phát nhanh và các chi tiết khác về công việc chuyên môn của họ. Một sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh điển hình bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin liên lạc
 • Tóm tắt cá nhân
 • Lịch sử công việc
 • Các kỹ năng
 • Giáo dục và đào tạo

Cách viết sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh

Viết sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh cần có các bước cụ thể để đảm bảo tính chính xác và nhất quán. Đây là cách viết một sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh:

1. Tạo tiêu đề liên hệ chi tiết

Phần đầu tiên của sơ yếu lý lịch của bạn nêu chi tiết thông tin liên hệ của bạn. Phần này thường ở đầu trang dưới dạng tiêu đề và thường được in đậm để dễ đọc. Hãy bao gồm tên đầy đủ, số điện thoại, email và địa chỉ thực của bạn và liên kết đến trang web chuyên môn hoặc hồ sơ năng lực cá nhân của bạn. Hãy đảm bảo tính chính xác của thông tin bạn đề cập và cập nhật trang web hoặc hồ sơ năng lực cá nhân của bạn nếu cần.

2. Tạo phần giới thiệu hoặc tóm tắt cá nhân

Phần tiếp theo của sơ yếu lý lịch của bạn có thể bao gồm một bản tóm tắt về bản thân. Đây là một phần ngắn gọn, dài từ hai đến ba câu nói về con người và chuyên môn của bạn để giới thiệu bản thân với người phỏng vấn và chỉ ra hướng đi mà bạn hi vọng sẽ theo đuổi trong sự nghiệp của mình. Hãy bao gồm các tính từ mô tả danh tiếng nghề nghiệp và những thành tựu hoặc mục tiêu trong ngành của bạn. Nên sử dụng các tính từ để thể hiện một số phẩm chất tốt nhất của bạn, chẳng hạn như:

 • Tận tụy
 • Đam mê
 • Có học vấn

3. Liệt kê các kỹ năng của bạn

Tiếp theo, bạn có thể liệt kê tất cả các kỹ năng liên quan của bạn tới công việc. Hãy thêm các kỹ năng khó hoặc kỹ thuật cụ thể, chẳng hạn như lái xe, điều hướng và dịch vụ khách hàng. Điều quan trọng là bạn phải bao gồm các kỹ năng mềm có thể chuyển giao, chẳng hạn như sự kiên nhẫn, đúng giờ hoặc sự cống hiến để cải thiện. Điều này giúp nhà tuyển dụng hiểu rằng bạn sẽ đem lại nhiều hơn những kỹ năng trong ngành với vai trò này và có thể đặc biệt phù hợp với các giá trị của công ty.

4. Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn

Phần kinh nghiệm làm việc nêu chi tiết quá trình làm việc của bạn, thường có thời gian ít nhất 5 năm. Trừ khi bạn đang ứng tuyển với tư cách là một chuyên gia mới không có lịch sử làm việc, điều quan trọng là nên liệt kê kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí bạn đang ứng tuyển. Hãy bắt đầu bằng cách liệt kê vị trí gần đây nhất của bạn và thêm các vị trí theo thứ tự ngược thời gian.

5. Liệt kê trình độ học vấn và đào tạo hoặc các chứng chỉ của bạn

Phần cuối cùng trong sơ yếu lý lịch của bạn nêu chi tiết trình độ học vấn và mọi chứng chỉ liên quan. Bạn có thể bao gồm các chứng chỉ chung, chẳng hạn như CRP và chứng chỉ sơ cứu, có thể áp dụng trong bất kỳ ngành nào. Bạn cũng có thể liệt kê các chứng chỉ dành riêng cho ngành, chẳng hạn như giấy phép CDL cho người lái xe chuyển phát nhanh. Nếu bạn có bằng đại học, bạn có thể liệt kê nó ở đây với tên của trường và nhiệm kỳ của bạn ở đó hoặc nếu bạn không theo học đại học, hãy liệt kê thông tin giáo dục phổ thông của bạn.

Mẫu sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh

Mẫu này có thể giúp bạn tạo một sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp, có tổ chức. Hãy thu thập thông tin của bạn và xem xét những kỹ năng và kinh nghiệm làm việc nào bạn muốn đưa vào sơ yếu lý lịch của mình trước khi bắt đầu. Đây là một mẫu sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh có thể sử dụng:

Thông tin liên hệ

[Họ tên]

[Địa chỉ]

[Số điện thoại]

[Địa chỉ email]

[Phương tiện truyền thông, hồ sơ năng lực cá nhân hoặc liên kết trang web chuyên môn]

Tóm tắt cá nhân

[Bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn về bản thân bạn và bao gồm thông tin về những gì bạn đang tìm kiếm từ nhà tuyển dụng tiếp theo của mình.]

Các kỹ năng

 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức danh]

[Tên công ty]

[Thành phố, Tiểu bang]

[Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hoặc hiện tại nếu vẫn được tuyển dụng]

 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]
 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]
 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]

[Chức danh]

[Tên công ty]

[Thành phố, Tiểu bang]

[Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hoặc hiện tại nếu vẫn được tuyển dụng

 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]
 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]
 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]

[Chức danh]

[Tên công ty]

[Thành phố, Tiểu bang]

[Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hoặc hiện tại nếu vẫn được tuyển dụng]

 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]
 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]
 • [Nhiệm vụ công việc, đóng góp hoặc thành tích]

Giáo dục và đào tạo

[Văn bằng hoặc bằng cấp]

[Tên cơ sở], [Số năm đã theo học]

[Thành phố, Tiểu bang]

Ví dụ về hồ sơ chuyển phát nhanh

Mẫu này là một cách tuyệt vời để bắt đầu sơ yếu lý lịch của bạn. Bạn có thể sử dụng mẫu của mình làm dàn ý để tạo một sơ yếu lý lịch tốt hơn nhưng một ví dụ sử dụng mẫu đó có thể cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết hơn về sơ yếu lý lịch đã hoàn thiện của bạn trông như thế nào. Đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch chuyển phát nhanh sử dụng mẫu trên:

Thông tin liên lạc

Brian Reeve

4567 Kennedy Blvd.

Phoenix, Arizona

678-321-3456breeve142@localmail.com

www.courierconnect.com/BReeve

Tóm tắt cá nhân

Nhân viên chuyển phát nhanh tận tâm, đáng tin cậy với 10 năm kinh nghiệm trong ngành đang tìm kiếm một công ty lớn mạnh để phát triển sự nghiệp của mình. Lái xe được cấp phép, có kinh nghiệm giao hàng đúng giờ, chất lượng cao.

Các kỹ năng

 • Đúng giờ
 • Đáng tin cậy
 • Kỹ năng lái xe
 • Dẫn đường
 • Dịch vụ khách hàng
 • Có tinh thần trách nhiệm

Kinh nghiệm làm việc

Tài xế chuyển phát nhanh

Deerborn Logistics, LLC

Phoenix, Arizona

Tháng 3 năm 2015 – Hiện tại

 • Thúc đẩy các tuyến đường giao hàng được chỉ định một cách an toàn và đáng tin cậy
 • Tuân thủ mọi luật lệ giao thông và đảm bảo giao hàng đúng giờ cho khách hàng
 • Làm chủ phần mềm giao hàng của công ty và nhận được xếp hạng tài xế 5 sao từ mỗi khách hàng
 • Được trao giải thưởng Xuất sắc về Sự hài lòng của Khách hàng tại Hội nghị Logistics hàng năm

Tài xế chuyển phát nhanh hợp đồng

Evergreen Network, LLC

Phoenix, Arizona

Tháng 7 năm 2013 – Tháng 3 năm 2015

 • Cải thiện các tuyến đường được chỉ định để cung cấp thiết bị công nghiệp một cách an toàn
 • Đảm bảo an toàn cho phương tiện trước và sau khi tan ca, tuân theo các hướng dẫn kiểm tra an toàn
 • Đảm bảo tính nguyên vẹn của hàng hóa với việc kiểm tra thường xuyên trước và trong quá trình giao hàng
 • Tuân thủ luật giao thông và duy trì thành tích lái xe an toàn

Nhà liên kết kho hàng

Smith and Waters, Inc.

Phoenix, Arizona

Tháng 1 năm 2012 – Tháng 7 năm 2013

 • Tiếp nhận để bảo quản các lô hàng và ghi lại từng lô hàng vào hệ thống máy tính để theo dõi
 • Xác minh tính chính xác của việc theo dõi và số lượng mặt hàng và duy trì các tiêu chuẩn an toàn kho hàng
 • Làm việc với quản lý kho để cải thiện hoạt động thông qua liên lạc thường xuyên
 • Làm việc với phần mềm và thiết bị kiểm kê của công ty

Giáo dục và đào tạo

Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

Trường Trung học phổ thông Fairview, 2008 – 2012

Phoenix, Arizona

Giấy phép CDL

Hoàn thành chương trình đào tạo giấy phép CDL trong 5 tuần vào năm 2012

——————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Bài viết gốc: indeed.com
 • Người dịch: Chử Hồng Nhung
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Chử Hồng Nhung – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=82885

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/