Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Vị Trí Trợ Giảng Đặc Biệt (Kèm Mẫu Và Ví Dụ)

Đối với trợ giảng đặc biệt, việc có một sơ yếu lý lịch chất lượng là một cách tuyệt vời để thể hiện trình độ của bạn. Sơ yếu lý lịch của bạn sắp xếp các kỹ năng, kinh nghiệm và các thông tin đăng nhập khác giúp bạn được trang bị để làm việc với tư cách là một trợ lý giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, việc soạn thảo một bản sơ yếu lý lịch mạnh mẽ có thể cho các nhà tuyển dụng tiềm năng thấy rằng bạn là một ứng viên đủ tiêu chuẩn và phù hợp với vai trò này. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về cách viết sơ yếu lý lịch trợ lý giáo dục đặc biệt, phác thảo các mẹo để tạo sơ yếu lý lịch của bạn và cung cấp một mẫu và ví dụ để sử dụng làm hướng dẫn.

📍 Cách viết sơ yếu lý lịch trợ giảng đặc biệt

Một trợ giảng đặc biệt có trách nhiệm hỗ trợ các giáo viên làm việc với những học sinh có nhu cầu đặc biệt. Các chuyên gia này thường điều phối các hoạt động, soạn giáo án, giám sát học sinh và hơn thế nữa. Một sơ yếu lý lịch trợ giảng đặc biệt tuyệt vời nêu chi tiết về trình độ chuyên môn của bạn, bao gồm các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của bạn, trong các phần rõ ràng và có tổ chức.

Dưới đây là sáu bước bạn có thể thực hiện để viết sơ yếu lý lịch trợ giảng đặc biệt:

1. Liệt kê thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của bạn là một phần thiết yếu trong sơ yếu lý lịch của bạn. Nó cho phép các nhà tuyển dụng tiềm năng biết cách họ có thể liên hệ với bạn để tìm hiểu thêm về bạn hoặc lên lịch phỏng vấn. Thông thường, thông tin liên hệ được đưa vào tiêu đề ở đầu sơ yếu lý lịch. Bạn có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ của mình trong phần này, cũng như trang web hoặc liên kết danh mục đầu tư chuyên nghiệp nếu có.

2. Viết báo cáo tóm tắt

Bạn có thể ghi lại những điểm chính trong sơ yếu lý lịch của mình trong một bản tóm tắt, mà bạn có thể đặt ở đầu sơ yếu lý lịch bên dưới thông tin liên hệ của mình. Bản tóm tắt của bạn nên dài từ một đến ba câu và nêu bật các bằng cấp và mục tiêu nghề nghiệp quan trọng nhất của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc mới, bạn có thể đưa loại vị trí bạn đang tìm kiếm vào bản tóm tắt của mình. Ví dụ: tuyên bố tóm tắt của bạn có thể nói, “Trợ giảng đặc biệt đầy nhiệt huyết có kỹ năng quản lý lớp học và được chứng nhận về sơ cứu. Đang tìm kiếm các vị trí trợ lý giáo dục đặc biệt gần Orlando, Florida.” Bạn cũng có thể đề cập đến tên công ty cụ thể mà bạn đang ứng tuyển trong báo cáo tóm tắt.

3. Bao gồm trình độ học vấn của bạn

Đối với trợ lý giáo dục đặc biệt, bao gồm trình độ học vấn và bằng cấp của bạn là một phần thiết yếu trong sơ yếu lý lịch của bạn. Thông thường, công việc giảng dạy yêu cầu bằng cấp và chứng chỉ giáo dục cụ thể, vì vậy điều quan trọng là phải đưa thông tin này vào sơ yếu lý lịch của bạn. Trong phần giáo dục của bạn, hãy bao gồm bằng cấp bạn đã kiếm được, tên của cơ sở giáo dục, vị trí của nó và những ngày bạn đã theo học. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến học vấn của mình, chẳng hạn như giải thưởng hoặc hoạt động ngoại khóa.

4. Mô tả kinh nghiệm làm việc của bạn

Liệt kê kinh nghiệm làm việc có liên quan của bạn có thể giúp cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn là một ứng viên đủ tiêu chuẩn. Đối với mỗi trải nghiệm của bạn, hãy liệt kê vị trí, công ty, vị trí của bạn và những ngày bạn được làm việc. Ngoài ra, hãy bao gồm một danh sách có dấu đầu dòng về những trách nhiệm chính của bạn đối với từng công việc. Các mô tả hiệu quả rõ ràng và ngắn gọn, và bắt đầu mỗi gạch đầu dòng bằng một động từ hành động khiến chúng thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ví dụ: một gạch đầu dòng cho vị trí trợ giảng đặc biệt có thể nói, “Các hoạt động trong lớp được tổ chức để nâng cao kế hoạch bài học dưới sự chỉ đạo của giáo viên chính.”

Khi mô tả kinh nghiệm làm việc của bạn, hãy tập trung vào những nhiệm vụ phù hợp nhất cho từng công việc hơn là liệt kê ra mọi nhiệm vụ bạn đã hoàn thành. Điều này giúp giữ cho sơ yếu lý lịch của bạn ngắn gọn và gọn gàng. Ngoài ra, khi có thể, hãy cố gắng định lượng trách nhiệm và thành tích của bạn bằng các thước đo hiệu suất để cung cấp cho nhà tuyển dụng tiềm năng bằng chứng hữu hình về kinh nghiệm của bạn. Ví dụ, một gạch đầu dòng có thể nói, “Giáo viên hỗ trợ quản lý một lớp học gồm 15 học sinh có nhu cầu đặc biệt trong hai học kỳ.”

5. Làm nổi bật các kỹ năng của bạn

Liệt kê các kỹ năng của bạn là một phần thiết yếu trong việc soạn thảo sơ yếu lý lịch của bạn vì nó cho các nhà tuyển dụng tiềm năng thấy rằng bạn có bộ kỹ năng cụ thể cần thiết để trở thành một trợ giảng đặc biệt tuyệt vời. Bạn có thể bao gồm cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm trong danh sách của mình — cả hai đều có giá trị đối với nhà tuyển dụng.

Một số kỹ năng cứng đáng được liệt kê trong sơ yếu lý lịch trợ lý giáo dục đặc biệt của bạn bao gồm:

 • Trình độ vi tính
 • Kỹ thuật giảng dạy
 • Quản lý lớp học
 • Bài học lập kế hoạch
 • Lưu trữ hồ sơ

Các kỹ năng mềm liên quan có thể bao gồm:

 • Kiên nhẫn
 • Liên lạc
 • Đồng cảm

6. Liệt kê các chứng nhận

Một phần chứa các chứng nhận của bạn cũng có thể là một bổ sung có giá trị cho sơ yếu lý lịch vị trí trợ giảng đặc biệt của bạn. Liệt kê các chứng chỉ của bạn có thể chứng minh thêm cho nhà tuyển dụng rằng bạn đủ tiêu chuẩn cho công việc. Bạn có thể bao gồm các chứng nhận chung, có liên quan như sơ cứu hoặc hô hấp nhân tạo cũng như các chứng chỉ cụ thể dành cho giáo viên giáo dục đặc biệt.

📍 Mẹo viết sơ yếu lý lịch trợ lý giáo dục đặc biệt của bạn

Dưới đây là một số mẹo bạn có thể sử dụng khi viết sơ yếu lý lịch của mình:

Đọc mô tả công việc

Khi bạn tạo sơ yếu lý lịch của mình, hãy xem mô tả về vị trí mong muốn của bạn để có ý tưởng về cách viết về trình độ chuyên môn của bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn có các kỹ năng ứng viên cụ thể có trong mô tả công việc, bạn có thể đưa chúng vào sơ yếu lý lịch của mình để thu hút sự chú ý của người quản lý tuyển dụng. Ngoài ra, bạn có thể tìm các từ khóa trong mô tả công việc. Đưa những từ khóa này vào sơ yếu lý lịch của bạn có thể cải thiện cơ hội lọt qua hệ thống theo dõi ứng viên (ATS), là phần mềm quét sơ yếu lý lịch để giúp thu hẹp những ứng viên tốt nhất.

Bao gồm các liên kết

Một mẹo khác để củng cố sơ yếu lý lịch của bạn là bao gồm các liên kết bên ngoài. Nếu bạn có một trang web, hồ sơ chuyên nghiệp hoặc bất kỳ trang web nào khác có liên quan, hãy xem xét việc đưa các liên kết đến chúng vào sơ yếu lý lịch của bạn như một bằng chứng thêm về kinh nghiệm và trình độ của bạn. Bạn có thể bao gồm các liên kết đến trang web hoặc hồ sơ chuyên nghiệp của mình trong phần thông tin liên hệ của sơ yếu lý lịch.

Chú ý đến định dạng

Bạn có thể định dạng sơ yếu lý lịch của mình một cách chiến lược để làm cho nó trông đẹp và chuyên nghiệp hơn. Bạn có thể điều chỉnh kích thước phông chữ trong văn bản nội dung và tiêu đề, khoảng cách giữa các dòng và các yếu tố khác để lấp đầy khoảng trắng và tạo cảm giác cân bằng. Khi bạn hoàn thành, sơ yếu lý lịch của bạn thường phải là một trang duy nhất, đầy đủ.

Đọc lại và xem lại

Để làm cho sơ yếu lý lịch của bạn tốt nhất có thể, hãy dành thêm thời gian để đọc kỹ từng phần. Để ý lỗi chính tả và ngữ pháp, đồng thời đảm bảo rằng tất cả thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Ngoài ra, hãy cân nhắc yêu cầu một người cố vấn xem xét sơ yếu lý lịch của bạn và đưa ra các đề xuất từ ​​quan điểm có kinh nghiệm để giúp bạn nghĩ về bất kỳ thông tin nào mà bạn có thể đã quên.

Bao gồm thông tin bổ sung

Bạn có thể bao gồm thông tin bổ sung trong đơn xin việc của mình để mở rộng các chi tiết trong sơ yếu lý lịch của bạn. Các tài liệu bổ sung như thư xin việc và thư giới thiệu có thể cung cấp cho nhà tuyển dụng tiềm năng bằng chứng về kinh nghiệm và năng lực của bạn, điều này có thể làm tăng uy tín của bạn và giúp bạn nhận được các cuộc phỏng vấn và lời mời làm việc.

📍 Mẫu sơ yếu lý lịch trợ lý giáo dục đặc biệt

Để giúp bạn định dạng sơ yếu lý lịch của mình, đây là một mẫu sơ yếu lý lịch cho vị trí trợ giảng đặc biệt:

[Họ và tên] [Số điện thoại] [Địa chỉ email]

[Địa chỉ nhà]

Phần kết

[Bao gồm một tuyên bố tóm tắt ngắn gọn nêu bật các tiêu chuẩn chính của bạn.]

Học vấn [Bằng cấp] [Tên tổ chức] [Vị trí]

[Ngày tham dự]

Kinh nghiệm chuyên môn [Chức danh] [Tên công ty] [Vị trí việc làm]

[Ngày làm việc]

 • [Nhiệm vụ / trách nhiệm công việc]
 • [Nhiệm vụ / trách nhiệm công việc]
 • [Nhiệm vụ / trách nhiệm công việc]

[Chức danh] [Tên công ty] [Vị trí việc làm]

[Ngày làm việc]

 • [Nhiệm vụ / trách nhiệm công việc]
 • [Nhiệm vụ / trách nhiệm công việc]
 • [Nhiệm vụ / trách nhiệm công việc]

Kỹ năng

 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]

Chứng chỉ

 • [Chứng nhận]
 • [Chứng nhận]
 • [Chứng nhận]

📍 Ví dụ cụ thể 

Allison Johnson773-456-7890allison.johnson@email.com101 Evergreen Lane

Chicago, IL 60601

Phần kết

Trợ giảng đặc biệt có kinh nghiệm, có kỹ năng giảng dạy và chuyển hướng hành vi. Đam mê tạo ra một môi trường nuôi dưỡng thành công cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Cử nhân Khoa học trong Giáo dục Đặc biệt Đại học Bắc Illinois

Rockford, Illinois tháng 8 năm 2016 – tháng 5 năm 2020

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Trợ giảng Đặc biệt Trường Tiểu học arigold

Chicago, Illinois Tháng 6 năm 2020 – Hiện tại

 • Cung cấp sự trợ giúp của giáo viên trong việc quản lý lớp học, soạn giáo án và chấm điểm
 • Dạy các bài học và hỗ trợ các học sinh có nhu cầu đặc biệt để giúp các em đạt được các mục tiêu học tập
 • Phát triển mối quan hệ có ý nghĩa giữa giáo viên và học sinh

Giảng dạy Intern Jefferson Elementary School Rockford, Illinois

Tháng 8 năm 2019 – tháng 6 năm 2020

 • Làm việc dưới sự chỉ đạo của giáo viên chính để học các kỹ năng và chiến lược giảng dạy
 • Hỗ trợ giáo viên soạn giáo án, giảng dạy bài học và chấm điểm
 • Hỗ trợ học sinh một đối một trong các khái niệm học tập

Kỹ năng

 • Kỹ thuật giảng dạy
 • Bài học lập kế hoạch
 • Chuyển hướng hành vi
 • Giao tiếp giữa các cá nhân
 • Đồng cảm

Chứng chỉ

 • Sơ cứu
 • CPR

———————————————————————-

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Nguồn: indeed.com
 • Tác giả: Phạm Thùy Trang
 • Khi chia sẻ cần trích dẫn nguồn “Tác giả: Phạm Thủy Trang – nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=72167

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network