Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Điều Phối Viên Phẫu Thuật

Các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm các ứng viên điều phối phẫu thuật có chứng chỉ phù hợp với công việc và những người tìm kiếm vị trí này có thể sử dụng hồ sơ ứng tuyển của họ để nêu bật các kỹ năng và kinh nghiệm giúp họ thành công. Bằng cách đưa những thông tin chuyên sâu về chuyên môn và trình độ học vấn của bạn vào sơ yếu lý lịch, bạn có thể gia tăng cơ hội nhận được phỏng vấn.

?Sơ yếu lý lịch của điều phối viên phẫu thuật là gì?

Sơ yếu lý lịch của điều phối viên phẫu thuật là tài liệu mà ứng viên nộp cho nhà tuyển dụng khi ứng tuyển vào vị trí điều phối viên phẫu thuật. Sơ yếu lý lịch này sẽ bao gồm các kỹ năng chuyên môn của ứng viên, kiến ​​thức nền tảng trong lĩnh vực và trình độ học vấn liên quan, từ đó chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy tại sao họ nên xem xét bạn cho vị trí này. Công việc điều phối viên phẫu thuật thường yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực y tế, vì vậy việc nhấn mạnh kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe hoặc trong môi trường tương đồng có thể giúp ứng viên thu hút sự chú ý của các nhà tuyển dụng.

?Cách viết sơ yếu lý lịch cho điều phối viên phẫu thuật

Dưới đây là sáu bước bạn có thể làm theo để viết một sơ yếu lý lịch tốt để có thể giúp bạn có được công việc này:

1. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn

Việc đặt thông tin liên hệ trong sơ yếu lý lịch giúp nhà tuyển dụng dễ dàng tìm thấy thông tin của bạn nếu họ muốn gọi điện hoặc gửi email cho bạn để lên lịch phỏng vấn. Hãy cân nhắc đưa thông tin liên hệ của bạn vào phần tiêu đề hoặc phần đầu để họ có thể dễ dàng tìm thấy. Mục này sẽ bao gồm họ và tên, thành phố và tỉnh đang sinh sống, số điện thoại và email. Bạn cũng có thể bổ sung một đường liên kết dẫn đến hồ sơ điện tử chuyên nghiệp của bạn.

2. Viết một đoạn tóm tắt hoặc mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp trong sơ yếu lý lịch là một tuyên bố ngắn gọn mô tả kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực nào đó và các kỹ năng bạn có để khiến bạn trở thành một ứng viên đủ tiêu chuẩn. Mục tiêu này sẽ khuyến khích người đọc tìm hiểu thêm về bạn và lý do tại sao bạn có đủ điều kiện cho công việc đó. Bạn có thể viết một mục tiêu nghề nghiệp mà không cần kinh nghiệm bằng cách nêu bật sự chuyên môn của bạn trong các lĩnh vực liên quan, sau đó mô tả mục tiêu của bạn và đề cập đến các khóa học đào tạo có liên quan có thể giúp bạn trở thành một điều phối viên phẫu thuật.

3. Thêm kinh nghiệm công việc của bạn

Nền tảng công việc có vai trò quan trọng trong việc cho các nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có kinh nghiệm cần thiết cho vị trí điều phối viên phẫu thuật. Hãy liệt kê các công việc của bạn kèm theo tên công ty, địa điểm và thời gian làm việc. Sau đó, bạn hãy liệt kê trách nhiệm bạn đảm nhận ở từng công việc kèm theo mô tả cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, nhà tuyển dụng muốn xem kinh nghiệm việc làm trong vòng 15 năm gần đây. Nếu bạn có kinh nghiệm hạn chế trong lĩnh vực của mình, bạn có thể ghi kinh nghiệm trong thời gian ngắn hơn và ngược lại.

4. Thêm trình độ học vấn của bạn

Trong phần này, hãy bổ sung bất kỳ văn bằng hoặc bằng cấp nào bạn đã nhận được. Đó có thể là bằng tốt nghiệp trung học, bằng đại học hoặc bằng sau đại học. Một số ứng viên chọn đưa vào nhiều hơn một chứng chỉ, chẳng hạn như bằng cao đẳng và bằng cử nhân. Hãy liệt kê trình độ học vấn của bạn bằng cách ghi kèm  tên trường, địa điểm, ngày tốt nghiệp và tên bằng bạn nhận được.

5. Liệt kê các kỹ năng liên quan

Việc liệt kê các kỹ năng của bạn cho nhà tuyển dụng thấy bạn đạt được các yêu cầu cho vị trí điều phối viên phẫu thuật. Điều này đặc biệt có lợi nếu bạn có kỹ năng nâng cao trong một lĩnh vực nhất định hoặc nếu bạn có kinh nghiệm hạn chế và muốn nhấn mạnh khả năng của mình. Bạn nên xem kỹi mô tả công việc, xác định các kỹ năng mà nhà tuyển dụng muốn ở một ứng viên và thêm chúng vào phần kỹ năng trong sơ yếu lý lịch của bạn.

6. Bổ sung các chứng chỉ chuyên môn

Nếu bạn có bất kỳ chứng chỉ chuyên môn nào, việc đưa chúng vào sơ yếu lý lịch có thể cho các nhà tuyển dụng thấy niềm đam mê và hứng thú của bạn trong lĩnh vực đó. Điều phối viên phẫu thuật có thể thêm các chứng chỉ hành chính, y tế hoặc thủ tục để có thể giúp họ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Bạn có thể liệt kê các chứng nhận có liên quan ở cuối sơ yếu lý lịch.

?Mẫu sơ yếu lý lịch của điều phối viên phẫu thuật

Dưới đây là mẫu sơ yếu lý lịch của điều phối viên phẫu thuật để bạn tham khảo:

[Họ và tên] [Thành phố và tỉnh] [Số điện thoại] [Email]

[Liên kết đến hồ sơ điện tử chuyên nghiệp]

Mục tiêu nghề nghiệp

[Bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn nêu bật kinh nghiệm, kỹ năng và mục tiêu của bạn]

Kinh nghiệm chuyên môn [Chức danh] [Tên công ty], [Vị trí công ty]

[Thời gian làm việc]

 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]

[Chức danh] [Tên công ty], [Vị trí công ty]

[Thời gian làm việc]

 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]

[Chức danh] [Tên công ty], [Vị trí công ty]

[Thời gian làm việc]

 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]

Học vấn [Tên trường] [Địa điểm trường] [Ngày tốt nghiệp]

[Bằng cấp đã nhận]

Các kỹ năng liên quan

 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]

Chứng chỉ

 • [Chứng chỉ 1]
 • [Chứng chỉ 2]
 • [Chứng chỉ 3]
?Ví dụ về sơ yếu lý lịch của điều phối viên phẫu thuật

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch của điều phối viên phẫu thuật mà bạn có thể tham khảo để viết  hồ sơ của riêng mình:

Jane Smith Peoria, IL 555-555-5555

jane.smith@email.com

* Mục tiêu nghề nghiệp

Một chuyên gia có động lực với 15 năm kinh nghiệm với vị trí lên lịch khám bệnh. Rất thành thạo phần mềm quản lý bệnh nhân, giao tiếp tốt bằng lời nói – văn bản và tuân thủ quy định HIPAA. *

* Kinh nghiệm chuyên môn

Quản lý phụ trách lịch hẹn phẫu thuật, Bệnh viện City Center South, Peoria, IL

Tháng 8/2011 – Hiện tại

 • Quản lý một đội gồm sáu người phụ trách lên lịch phẫu thuật
 • Trả lời hơn 50 cuộc gọi của bệnh nhân mỗi ngày
 • Hướng dẫn bệnh nhân trong quá trình tiếp nhận phẫu thuật
 • Duy trì việc tuân thủ quy định HIPAA trong quản lý cơ sở vật chất
 • Sắp xếp và lưu trữ  hồ sơ kỹ thuật số cho bệnh nhân
 • Xử lý các khoản thu – chi

Nhân viên phụ trách lịch khám y tế, Văn phòng Tiến sĩ Nathan Netter, MD, Peoria, IL

Tháng 12/2004 – tháng 8/2011

 • Trả lời các cuộc gọi điện thoại của bệnh nhân và các cuộc hẹn đã lên lịch
 • Trả lời các câu hỏi và thắc mắc của bệnh nhân
 • Nhập dữ liệu bệnh nhân vào cơ sở dữ liệu chung
 • Lưu trữ hồ sơ giấy và kỹ thuật số của bệnh nhân
 • Xác định chính sách bảo hiểm với các công ty bảo hiểm của bệnh nhân

* Trình độ học vấn

Đại học Bắc Vermont, Montpelier, VT

Tháng 5/2004

Bằng cao đẳng khoa học Ngành Quản trị kinh doanh

Các kỹ năng liên quan

 • Phần mềm hồ sơ y tế
 • Thuật ngữ y học
 • Chăm sóc khách hàng
 • Giao tiếp
 • Tư duy phân tích
 • Bảo mật
 • Chứng chỉ
 • Chứng chỉ Trợ lý hành chính (CAA)
 • Chứng chỉ Nhân viên thu ngân chuyên nghiệp (CPB)

Xin lưu ý rằng không có chứng chỉ nào được đề cập trong bài viết này được liên kết với Indeed.

______________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Phạm Thị Thu Hiền
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Phạm Thị Thu Hiền – Nguồn iVolunteer Vietnam” 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=71106

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/