Cách Viết CV Kỹ Sư Mạng Máy Tính Cấp Cao (Có Mẫu Và Ví Dụ)

Các kỹ sư mạng máy tính cấp cao có trình độ học vấn và đào tạo chuyên biệt để giúp xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng mạng của công ty và thường có nhiều năm kinh nghiệm trong hồ sơ xin việc của họ. Khi ứng tuyển vào vị trí kỹ sư mạng cấp cao, sẽ rất hữu ích nếu biết bạn nên đưa những gì vào CV của mình và cách trình bày nó để tăng cơ hội đậu vào vòng phỏng vấn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về công việc của một kỹ sư mạng máy tính, cách viết CV cho vị trí này và đưa ra CV mẫu và ví dụ để bạn có thể tham khảo theo.

🎣Công việc của một kỹ sư mạng máy tính cấp cao là gì?

Các kỹ sư mạng cấp cao giám sát một nhóm kỹ sư mạng chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng mạng của tổ chức cũng như giải quyết các vấn đề về mạng. Nhiều kỹ sư mạng cao cấp có kỹ năng lãnh đạo và ngoài việc có bằng đại học thì họ còn có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm. Các kỹ sư mạng cấp cao có những bằng cấp trong nhiều lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như:

 • Kỹ thuật máy tính
 • Khoa học máy tính
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật điện
 • Quản lý an ninh mạng
🎣6 bước để viết một bản CV kỹ sư mạng cấp cao ấn tượng

Dưới đây là 6 bước bạn có thể làm theo để viết CV của mình:

1. Đặt thông tin liên hệ của bạn ở đầu

Để mở đầu CV, bạn có thể đặt thông tin liên hệ của mình ở đầu tài liệu, bao gồm tên, quê quán, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể bao gồm một liên kết đến portfolio trực tuyến của mình nếu bạn có. Việc có thông tin liên hệ của bạn rõ ràng ở trên cùng giúp nhà tuyển dụng dễ dàng liên hệ với bạn để phỏng vấn hoặc nếu họ có câu hỏi về CV của bạn.

2. Viết giới thiệu bản thân

Bản tóm tắt về bản thân bên dưới thông tin liên hệ bao gồm trình độ chuyên môn của bạn có thể giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng biết được liệu bạn có phù hợp với công ty của họ hay không. Bản giới thiệu có thể từ hai đến bốn câu và bao gồm những điểm nổi bật hoặc thành tích trong sự nghiệp và mô tả ngắn gọn về các kỹ năng hàng đầu của bạn áp dụng cho vai trò công việc. Mặc dù không bắt buộc phải có trong CV, nhưng một bản tóm tắt ngắn gọn có thể hữu ích trong việc phác thảo và nhấn mạnh những thông tin quan trọng trong CV của bạn.

3. Liệt kê kinh nghiệm làm việc có liên quan của bạn

Là một kỹ sư mạng cấp cao, bạn có thể có nhiều năm kinh nghiệm làm việc để liệt kê. Sẽ rất hữu ích nếu liệt kê kinh nghiệm của bạn dưới phần giới thiệu, bắt đầu từ công việc gần đây nhất hoặc hiện tại của bạn. Đối với mỗi công việc, bạn có thể bao gồm chức danh, tên và địa chỉ của nhà tuyển dụng, ngày làm việc cũng như danh sách các nhiệm vụ và trách nhiệm chính của bạn.

4. Liệt kê các kỹ năng liên quan của bạn

Bên cạnh kinh nghiệm làm việc, nhà tuyển dụng có thể muốn biết bạn có các kỹ năng gì phù hợp với vị trí ứng tuyển không. Bạn có thể liệt kê các kỹ năng cứng và mềm của mình bằng các gạch đầu dòng dưới phần kinh nghiệm làm việc của bạn. Các kỹ năng liên quan cho vị trí kỹ sư mạng cấp cao có thể bao gồm:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • Khả năng lãnh đạo
 • Kỹ năng phân tích
 • Quản lý thời gian
 • Kỹ năng tổ chức
 • Làm việc theo nhóm
 • Sử dụng các ứnng dụng phần mềm
 • Thành thạo về phần cứng máy tính

5. Thêm trình độ học vấn và bằng cấp của bạn

Dưới phần kỹ năng, bạn có thể thêm trình độ học vấn và bằng cấp của mình. Đối với học vấn của bạn, hãy bắt đầu với bằng cấp gần đây nhất của bạn nhận được và bao gồm tên bằng cấp, tên của cơ sở giáo dục và địa điểm. Nếu bạn có nhiều bằng, bạn có thể liệt kê lần lượt theo thứ tự thời gian ngược lại.

6. Liệt kê các chứng nhận và giấy phép của bạn

Nhà tuyển dụng có thể muốn biết bạn có các bằng cấp phù hợp từ các chứng chỉ và giấy phép liên quan, vì vậy bạn có thể liệt kê điều này trong phần học vấn của mình. Tên của chứng chỉ hoặc giấy phép phải được viết đầu tiên, sau đó bạn có thể bao gồm tên của tổ chức nơi bạn đã đạt được chứng chỉ hoặc năm, nếu có.

️🎣Mẫu CV kỹ sư mạng máy tính cấp cao

Dưới đây là một mẫu bạn có thể làm theo khi tạo CV của mình:

[Tên] [Quê quán] [Địa chỉ email]
[Số điện thoại]

 • Giới thiệu

[Viết tóm tắt từ hai đến bốn câu nêu bật những thành tựu nghề nghiệp hàng đầu của bạn và các kỹ năng liên quan. Bạn cũng có thể bao gồm lý do bạn nộp đơn cho vị trí này.]

 • Kinh nghiệm làm việc

[Chức danh] [Tên và địa chỉ của nhà tuyển dụng]
[Ngày tháng làm việc]

[Nhiệm vụ và trách nhiệm]
[Nhiệm vụ và trách nhiệm]
[Nhiệm vụ và trách nhiệm]

[Chức danh] [Tên và địa chỉ của nhà tuyển dụng]
[Ngày tháng làm việc]

[Nhiệm vụ và trách nhiệm]
[Nhiệm vụ và trách nhiệm]
[Nhiệm vụ và trách nhiệm]

[Chức danh] [Tên và địa chỉ của nhà tuyển dụng]
[Ngày tháng làm việc]

[Nhiệm vụ và trách nhiệm]
[Nhiệm vụ và trách nhiệm]
[Nhiệm vụ và trách nhiệm]

 • Kỹ năng

[Kỹ năng]
[Kỹ năng]
[Kỹ năng]
[Kỹ năng]

 • Học vấn

[Bằng cấp], [tên trường], [địa điểm], [tháng và năm tốt nghiệp]
[Bằng cấp], [tên trường], [địa điểm], [tháng và năm tốt nghiệp]

Chứng chỉ

[Chứng nhận], [năm chứng nhận], [tổ chức chứng nhận]
[Chứng nhận], [năm chứng nhận], [tổ chức chứng nhận]
[Chứng nhận], [năm chứng nhận], [tổ chức chứng nhận]

🎣Ví dụ về CV kỹ sư mạng máy tính cấp cao

Dưới đây là một CV ví dụ để giúp bạn tạo hồ sơ của riêng mình:

Alexis O’Connor
Midastown, Utah
OConnorA@email.com
999-876-2345

 • Giới thiệu

Kỹ sư mạng máy tính cao cấp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản lý an ninh mạng. Dẫn dắt một nhóm gồm 15 kỹ sư mạng trong việc thiết kế một hệ thống cơ sở hạ tầng mạng hiện đại. Chịu trách nhiệm phối hợp với các dịch vụ của bên thứ ba để kiểm tra và cập nhật hệ thống nội bộ. Đã nhận được chứng chỉ bảo mật CompTIA Security + và Network +

 • Kinh nghiệm làm việc

Kỹ sư mạng cao cấp – Hệ thống máy tính ArmiSET – Fillmore, Utah
Tháng 10/2014 – đến nay

– Quản lý đội ngũ 15 kỹ sư mạng
– Thiết kế và triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng mới
– Phối hợp với các kỹ sư nội bộ và bên ngoài để kiểm tra và cập nhật hệ thống khi cần thiết

Trưởng nhóm kỹ sư mạng máy tính – TopNet Engineer Group – Inkle, California
Tháng 6/2010 – tháng 10/2014

– Duy trì mạng máy tính và phần mềm, phần cứng liên quan
– Dẫn dắt nhóm sáu người trong việc cài đặt và cấu hình thiết bị mạng
– Theo dõi và xử lý sự cố để cải thiện hiệu suất mạng
– Tiến hành cập nhật, nâng cấp và cài đặt bản mới thường xuyên

Thực tập sinh phân tích hệ thống máy tính – Clover Computers International – North Haven, New Hampshire
Tháng 7/2009 – tháng 5/2010

– Hỗ trợ các chuyên viên phân tích hệ thống trong việc nghiên cứu phần mềm và phần cứng mới
– Giúp phát triển các cải tiến trong hoạt động
– Giám sát hệ thống mạng để đảm bảo hoạt động trơn tru

 • Kỹ năng

Khả năng lãnh đạo
Quản lý thời gian
Quản lý dự án
Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói
Giải quyết vấn đề

 • Học vấn

Bằng thạc sĩ về quản lý an ninh mạng, Blodden, New Hampshire, tháng 5 năm 2010
Bằng cử nhân về quản lý an ninh mạng, Blodden, New Hampshire, tháng 5 năm 2008
Chứng chỉ bảo mật CompTIA Security + (2015), CompTIA Network + (2011), CompTIA A + (2010)

——————————————————————————————————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Bài viết gốc: indeed.com
 • Người dịch: Nguyễn Như Quỳnh
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Như Quỳnh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=76181

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network