Cách Viết Bản Sơ Yếu Lý Lịch Cho Kỹ Sư Thiết Bị (Có Ví Dụ)

Khi bạn nộp đơn cho các công việc kỹ sư thiết bị, sẽ hữu ích để chuẩn bị một sơ yếu lý lịch nêu rõ lý lịch và trình độ của bạn. Sơ yếu lý lịch kỹ sư công cụ là một công cụ hữu hiệu để cho nhà tuyển dụng thấy bạn có thể cung cấp những kỹ năng và chuyên môn nào cho công ty của họ. Hiểu cách chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch hiệu quả có thể cung cấp cho người quản lý tuyển dụng những thông tin có giá trị và liên quan để giúp họ quyết định xem bạn có phù hợp với vai trò này hay không. Trong bài viết này, chúng tôi khám phá sơ yếu lý lịch của một kỹ sư công cụ là gì, cung cấp các bước cần thực hiện khi tạo hồ sơ và chia sẻ mẫu và ví dụ.

Sơ yếu lý lịch kỹ sư công cụ là gì?  

Sơ yếu lý lịch kỹ sư công cụ là một tài liệu chuyên nghiệp mà các ứng viên công việc sử dụng để chứng minh nền tảng, kỹ năng và thành tích của họ. Những điều này cho các nhà tuyển dụng tiềm năng thấy lý do tại sao một cá nhân đủ điều kiện để tạo ra các thiết bị thu thập thông tin về hiệu quả, độ tin cậy và an toàn của máy móc. Sơ yếu lý lịch kỹ sư thiết bị là công cụ hiệu quả phác thảo các vai trò trong quá khứ và quá trình đào tạo giáo dục của một người nào đó. Chúng cũng bao gồm các thông tin quan trọng khác, chẳng hạn như thông tin liên hệ của một cá nhân.

 Làm thế nào để viết sơ yếu lý lịch kỹ sư thiết bị ? 

Sau đây là một số bước cần thực hiện khi viết sơ yếu lý lịch kỹ sư thiết bị của bạn:

1. Tạo tiêu đề 

Khi bạn chuẩn bị sơ yếu lý lịch cho vị trí kỹ sư thiết bị, hãy bắt đầu bằng cách tạo tiêu đề với thông tin liên hệ của bạn. Điều này có thể bao gồm số điện thoại, vị trí hiện tại và địa chỉ email của bạn. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn ở đầu sơ yếu lý lịch giúp người quản lý tuyển dụng dễ dàng xác định xem họ có muốn liên hệ với bạn hay không.

2. Viết một mục tiêu sơ yếu lý lịch  

Tạo một mục tiêu sơ yếu lý lịch chia sẻ mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì và lý do tại sao vị trí kỹ sư thiết bị phù hợp với chúng. Đây là nơi bạn có thể bao gồm một số kỹ năng ấn tượng nhất của mình và cách bạn hy vọng sẽ sử dụng chúng trong công ty. Mục tiêu của sơ yếu lý lịch thường là từ hai đến ba câu và là cơ hội để gây ấn tượng với người quản lý tuyển dụng và thể hiện sự nhiệt tình của bạn đối với công việc.

3. Cung cấp kinh nghiệm làm việc của bạn

Bao gồm một phần mô tả các vai trò liên quan đã giúp bạn chuẩn bị cho vị trí kỹ sư thiết bị. Bắt đầu với công việc hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn và cung cấp thông tin về chức danh công việc, người sử dụng lao động và ngày làm việc của bạn. Đề cập đến những trách nhiệm và thành tích công việc chính của bạn, sử dụng các con số khi có thể để định lượng thành tích của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã cải thiện quy trình làm việc 25% với việc tạo ra thiết bị của mình, hãy bao gồm điều đó ở đây.

4. Đề cập đến trình độ học vấn của bạn

Bởi vì hầu hết các nhà tuyển dụng muốn có một kỹ sư nhạc cụ có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật, chẳng hạn như kỹ thuật điện hoặc cơ khí, điều quan trọng là phải bao gồm trình độ học vấn cao nhất của bạn. Trong phần này, liệt kê trường bạn đã theo học, loại bằng cấp bạn kiếm được, chuyên ngành của bạn và khi bạn tốt nghiệp. Bạn cũng có thể bao gồm bất kỳ học bổng hoặc công nhận nào bạn đã nhận được khi còn đi học.

5. Bao gồm các chứng nhận

Nếu có liên quan, hãy tạo một phần cho bất kỳ chứng nhận nào bạn đã kiếm được. Tại đây, bạn có thể liệt kê tên của chứng chỉ, tổ chức bạn đã đạt được chứng chỉ và thời điểm bạn hoàn thành khóa đào tạo. Chứng chỉ có thể thể hiện sự cống hiến của bạn đối với lĩnh vực này và cung cấp cho bạn lợi thế cạnh tranh so với các ứng viên khác. Một ví dụ về chứng chỉ mà các kỹ sư thiết bị thường theo đuổi là Chuyên gia Tự động hóa được Chứng nhận mà Hiệp hội Tự động hóa Quốc tế cung cấp.

6. Liệt kê các kỹ năng của bạn

Trong danh sách có gạch đầu dòng, hãy chia sẻ những kỹ năng hàng đầu có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ công việc với tư cách là một kỹ sư thiết bị. Chúng có thể bao gồm các kỹ năng kỹ thuật, chẳng hạn như kiểm soát quá trình, cũng như các kỹ năng mềm, chẳng hạn như tư duy phản biện. Khi lựa chọn các kỹ năng của bạn, hãy cân nhắc đọc mô tả công việc để xem nhà tuyển dụng muốn có những đặc điểm nào ở ứng viên. Tìm kiếm trực tuyến các kỹ năng kỹ sư nhạc cụ phổ biến cũng rất hữu ích. Liệt kê 5 đến 10 kỹ năng để cho nhà tuyển dụng thấy chuyên môn của bạn và giúp họ biết lý do tại sao họ nên cân nhắc việc tuyển dụng bạn.

7. Đọc lại bản lý lịch đã hoàn thành của bạn  

Sau khi bạn hoàn thành bản lý lịch của mình, hãy đọc lại nó để xem bạn đã bao gồm tất cả thông tin liên quan của mình chưa. Bạn cũng có thể xem lại nó để tìm các lỗi ngữ pháp phổ biến, chẳng hạn như lỗi chính tả hoặc lỗi chính tả. Bạn có thể cân nhắc nhờ một người bạn hoặc đồng nghiệp xem sơ yếu lý lịch của bạn để cung cấp thêm phản hồi cho bạn.

Mẫu sơ yếu lý lịch kỹ sư công cụ

Sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch kỹ sư công cụ này để giúp bạn định dạng:

[Họ và tên] [Thành phố], [tiểu bang] [Số điện thoại]

[Địa chỉ email]

Mục tiêu sơ yếu lý lịch

[Viết một vài câu mô tả mục tiêu nghề nghiệp của bạn và cách thức nó liên quan đến vị trí kỹ sư thiết bị của một công ty cụ thể.]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức vụ]

[Tên công ty]

[Thành phố], [tiểu bang]

[Ngày bắt đầu] – [ngày kết thúc]

[Nhiệm vụ]

[Nhiệm vụ]

[ Nhiệm vụ công việc] [Chức vụ] [Tên công ty] [Thành phố], [tiểu bang]

[Ngày bắt đầu] – [ngày kết thúc]

[Nhiệm vụ]

[Nhiệm vụ]

[Nhiệm vụ]

Học vấn

[Tên bằng cấp] trong [chuyên ngành]

[Đại học hoặc tên trường đại học], [số năm đã theo học]

Chứng chỉ

[Tên chứng chỉ]

[Tổ chức quản lý]

[Ngày đạt được]

Kỹ năng

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

Ví dụ sơ yếu lý lịch kỹ sư công cụ

Đây là ví dụ của một sơ yếu lý lịch kỹ sư nhạc cụ:

Anne Marie SmithfieldPortland, OR (406) 352-2167

AnneMarieSmithfield@email.com

Mục tiêu

Kỹ sư thiết bị chăm chỉ có kinh nghiệm thiết kế và xử lý sự cố máy móc để đảm bảo hiệu quả và an toàn. Chuyên gia tự động hóa được chứng nhận được công nhận về khả năng diễn đạt và truyền đạt ý tưởng. Tìm kiếm vai trò với Kotzmoyer Inc. để sử dụng khả năng quản lý dự án và ra quyết định nhanh chóng.

Kinh nghiệm làm việc

Kỹ sư thiết bị cao cấp

Flowmo Engineering Corporation

Portland, OR

Tháng 5 năm 2019 – hiện tại

Tạo bản thiết kế và thiết kế máy mới

Cập nhật các thành viên trong nhóm về những thay đổi đối với dự án kỹ thuật thiết bị

Chủ trì, giám sát và đào tạo nhóm 15 kỹ sư

Chuẩn bị và gửi ngân sách cho các dự án sắp tới

Xem xét thiết kế từ các cuộc họp nhóm

Nghiên cứu tài liệu liên quan, dẫn đến tăng 10% hiệu quả của các chức năng máy

Kỹ sư thiết bị

KN Đài Quan sát

Bozeman, MT

Tháng 6 năm 2017 – Tháng 5 năm 2019

Được hỗ trợ trong việc tạo ra các thông số kỹ thuật của thiết bị và thực hiện chúng.

Tiến hành khắc phục sự cố thiết bị

Thực hiện các thử nghiệm và đánh giá về thiết kế thiết bị thường xuyên để đảm bảo hiệu quả và an toàn

Đã viết báo cáo và tài liệu về các phát hiện

Cộng tác với nhóm các nhà khoa học và kỹ sư khi làm việc dự án

Giáo dục

Thạc sĩ Khoa học về kỹ thuật điện Hollen College, 2015 – * 2017

Cử nhân Khoa học Công nghệ Kỹ thuật Đại học

Blue Valley, 2011 – **2015

Học bổng học thuật  (2011)

Chứng chỉ

Chứng nhận chuyên gia tự động hóa được

Hiệp hội tự động hóa Quốc tế

2021

Kỹ năng

Quản lý dự án

Chương trình kiểm soát logic

Giao diện người-máy

Giải quyết vấn đề

Kiến thức về AutoCAD

Hệ thống năng lượng

Tư duy phản biện

Kĩ năng giao tiếp

Xin lưu ý rằng không có công ty nào được đề cập trong bài viết này liên kết với Indeed.

……………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẽ vô cùng bổ ích!

  • Theo: media.ivolunteervietnam.com
  • Người dịch: Phan Bảo Ngọc
  • Khi chia sẽ cần phải trích nguồn là “Người dịch: Phan Bảo Ngọc –  nguồn iVolunteer Vietnam” 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=76935

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/