Cách Sử Dụng Các Từ Khóa Và Cụm Từ Trong Sơ Yếu Lý Lịch Và Đơn Xin Việc Của Bạn (Với Mẹo Và Gợi Ý)

Một sơ yếu lý lịch thành công là một sơ yếu lý lịch được sắp xếp tốt, độc đáo và truyền đạt những kỹ năng và trình độ chuyên môn được ghi rõ trong thông tin tuyển dụng của công việc bạn đang ứng tuyển. Điều này cho thấy, điều quan trọng không kém là bạn biết cách đưa ra các từ khóa và cụm từ nhất định trong hồ sơ để giành lấy sự chú ý từ nhà tuyển dụng cũng như bất kỳ hệ thống theo dõi từ khóa nào họ có thể có. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích từ khóa và cụm từ trong sơ yếu lý lịch là gì và làm thế nào để đưa chúng vào đơn ứng tuyển của bạn, cùng với một sơ yếu lý lịch mẫu nhằm hỗ trợ bạn.

? Các từ khóa và cụm từ trong sơ yếu lý lịch là gì?

Các từ khóa và cụm từ trong sơ yếu lý lịch là những khả năng, kỹ năng, chuyên môn và tính cách mà các quản lý và nhà tuyển dụng tìm kiếm ở một ứng viên. Các từ khóa bao gồm các danh từ liên quan đến công việc. Những từ này miêu tả các kỹ năng cứng, kĩ năng mềm và bằng cấp của bạn cho công việc. Các động từ hành động sẽ chứng minh những gì bạn đã hoàn thành trong quá khứ. Việc kết hợp từ khóa và động từ hành động sẽ tạo ra các cụm từ mà nhà tuyển dụng hoặc hệ thống tìm kiếm.

? Tại sao các từ khóa và cụm từ trong sơ yếu lý lịch lại quan trọng?

Các từ khóa và cụm từ quan trọng vì phần lớn các công ty sẽ quét trước đơn xin việc bằng phương pháp điện tử với Hệ thống Quản trị Tuyển dụng (Applicant Tracking System – ATS), hệ thống này sàng lọc từng từ khóa và cụm từ liên quan tới công việc.

Phần mềm ATS rất tinh vi và có thể được lập trình để:

 • Tìm kiếm các hồ sơ có từ khóa liên quan đến yêu cầu chuyên môn
 • Đếm và xếp hạng hồ sơ dựa vào tần suất các từ khóa xuất hiện
 • Xếp hạng cao hơn cho các từ khóa quan trọng hơn
 • Phát hiện spam từ khóa
 • Xếp hạng cao hơn với hồ sơ sử dụng từ khóa trong câu với các kỹ năng bổ sung liên quan

Từ khi công nghệ này phát triển, sẽ rất quan trọng nếu bạn dùng từ khóa và cụm từ một cách thông minh và có chiến lược. Kể cả trong trường hợp hồ sơ của bạn được quét thủ công, nhà tuyển dụng sẽ dành ra vài giây xem qua hồ sơ để phát hiện các danh từ và động từ hành động mà họ mong muốn.

? Mẹo tìm từ khóa và các cụm từ

Làm theo các mẹo này để tìm các cụm từ và từ khóa phù hợp nhất để liệt kệ trong đơn ứng tuyển của bạn:

 • Phân tích các thông báo tuyển dụng để tìm ra các kỹ năng mà nhà tuyển dụng mong muốn
 • Phân tích các quảng cáo tuyển dụng cho cùng một công việc
 • Nghiên cứu trang web của công ty
 • Đánh giá các kỹ năng và kinh nghiệm của các vị trí cấp cao hơn

1. Phân tích thông báo tuyển dụng để tìm ra các kỹ năng mà nhà tuyển dụng mong muốn

Xem qua một lượt thông báo tuyển dụng là điều đầu tiên bạn nên làm để xác định cụm từ và từ khóa nào bạn muốn thêm vào sơ yếu lý lịch và thư xin việc của mình. Nhà tuyển dụng sẽ đưa ra tiêu chí dành cho ứng viên xuất sắc, luôn nhắc đến kỹ năng được mong muốn nhất trong phần đầu tiên trong thông báo tuyển dụng. Khi bạn đọc qua mô tả công việc, hãy đánh dấu tất cả từ khóa mà bạn tìm thấy.

2. Phân tích các quảng cáo tuyển dụng cho cùng một công việc

Một cách khác để đánh giá các cụm từ và từ khóa phù hợp nhất để sử dụng trong sơ yếu lý lịch cho một chức danh cụ thể đó là nghiên cứu một vài quảng cáo tuyển dụng cho các vị trí tương tự. Sau khi xem xét ít nhất 10 quảng cáo tuyển dụng khác, hãy chọn ra các cụm từ và từ khóa nổi tiếng được sử dụng nhiều nhất. Đây có thể là thứ được mong muốn nhất cho vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Một cách dễ dàng để xếp hạng các từ khóa đó là sao chép y nguyên văn bản quảng cáo vào một công cụ tạo đám mây từ khóa (word-cloud generator), công cụ này sẽ hiển thị cho bạn những từ khóa nổi bật nhất.

3. Nghiên cứu trang web của công ty

Việc xem xét qua trang web của tổ chức sẽ cũng cấp cho bạn nhiều từ khóa phản ánh thương hiệu và những giá trị của họ. Sử dụng những từ khóa này, miễn là chúng phù hợp với những giá trị của bạn, sẽ thể hiện bạn là người phù hợp với công ty.

4. Đánh giá các kỹ năng và kinh nghiệm của các vị trí cấp cao hơn

Một cách tuyệt vời khác để tìm ra các cụm từ và từ khóa để sử dụng trong hồ sơ và đơn xin việc đó là xem các bài đăng tuyển dụng cho các vị trí cao hơn vị trí bạn muốn một bậc. Đánh giá các từ đó như cách bạn làm khi phân tích quảng cáo tuyển dụng cho vị trí của bạn. Lần này, nếu bạn có bất kỳ kỹ năng thông thường nào được liệt kê trên quảng cáo cho các vị trí cao cấp hơn thì kĩ năng đó nên được thêm vào đơn ứng tuyển để làm bạn nổi bật hơn so với các ứng viên khác, những người có thể không có kỹ năng và kinh nghiệm tốt hơn bạn.

Nếu được, hãy thêm một số kỹ năng nâng cao bạn muốn học trong phần “lĩnh vực quan tâm” trên sơ yếu lý lịch. Điều này cho nhà tuyển dụng thấy mong muốn và động lực của bạn để có được những kỹ năng đó.

? Cách sử dụng các cụm từ và từ khóa trong sơ yếu lý lịch và đơn xin việc

Làm theo các mẹo chung sau đây để liệt kê các từ khóa và cụm từ trong đơn ứng tuyển của bạn một cách hiệu quả:

 • Sử dụng nhiều loại từ khóa
 • Đưa ra các từ khóa dựa trên địa điểm
 • Sử dụng các kỹ năng cứng cho phần lớn các từ khóa và cụm từ.
 • Kết hợp các cụm từ và từ khóa đó với nhau trong suốt hồ sơ của bạn.

1.    Sử dụng đa dạng từ khóa

Hãy sử dụng các từ đồng nghĩa và viết tắt cho các từ khóa để giải thích cho bất kỳ sự lặp lại nào của chúng mà một nhà tuyển dụng có thể lọc ra. Việc dùng nhiều loại từ và cụm từ sẽ chứng minh được những phẩm chất phong phú của bạn và cũng làm tăng cơ hội hồ sơ của bạn được máy quét chọn giữa nhiều hồ sơ ứng viên khác. Trừ khi nhà tuyển dụng nhập một từ viết tắt cụ thể vào ATS, hệ thống này thường sẽ không tự động tìm các từ đó. Vậy, nếu bạn nói bạn có một “B.A.”, bạn cũng sẽ muốn thêm vào cụm từ “Cử nhân Nghệ thuật” (Bachelor of Arts). Hãy dùng nhiều cụm từ và từ khóa nhất có thể, nhưng chúng cần phải liên quan tới công việc.

2.     Đưa ra các từ khóa dựa trên vị trí

Việc thêm vào tỉnh, thành phố nơi bạn ở trong hồ sơ sẽ giúp ATS hoặc người đọc hồ sơ nhận định bạn là một ứng viên tiềm năng dựa trên sự gần gũi của bạn với công việc. Đối với những vị trí không thể làm việc từ xa, nơi ở sẽ là một yếu tố quan trọng với nhà tuyển dụng. Bạn sẽ muốn đưa địa chỉ của mình lên đầu sơ yếu lý lịch, đồng thời bạn cũng sẽ muốn thêm tỉnh, thành phố của mình vào cùng với tên vị trí việc làm trong phần giới thiệu của sơ yếu lý lịch. Điều này cho phép máy quét và người đọc dễ dàng nhìn ra cả hai điều này.

3.    Sử dụng kỹ năng cứng cho phần lớn các cụm từ và từ khóa của bạn

Kỹ năng mềm vẫn quan trọng để nhắc đến trong hồ sơ và đơn xin việc của bạn vì bạn muốn nhà tuyển dụng có một góc nhìn tổng thể xem bạn là ai và những tính cách nào bạn mang đến cho công ty họ. Tuy nhiên, kỹ năng mềm sẽ được đánh giá tốt hơn qua các cuộc phỏng vấn qua điện thoại và trực tiếp, vì vậy hãy dành ra nhiều thời gian hơn để liệt kê chi tiết những kỹ năng, khóa huấn luyện và kinh nghiệm kỹ thuật của bạn. Bộ lọc ATS thường ưu tiên các kỹ năng cứng vì sẽ dễ dàng kiểm tra trình độ của bạn hơn.

4.    Kết hợp các cụm từ và từ khóa đó trong suốt hồ sơ của bạn

Có bốn vị trí quan trọng để đưa vào hồ sơ của bạn. Chúng ở:

 • Trong phần giới thiệu của hồ sơ

Dù bạn quyết định mở đầu sơ yếu lý lịch và tóm tắt các kỹ năng và kinh nghiệm chính của mình như thế nào, thì bạn cũng muốn đưa vào những từ khóa và cụm từ có liên quan nhất để thể hiện những giá trị bạn muốn mang lại cho công ty. Phần giới thiệu của bạn cũng phải xuất hiện những từ khóa nằm trong ngữ cảnh, dễ dàng được nhận ra bởi ATS và người đọc. Điều quan trọng là phải chú ý mục này nên bao gồm top hai từ khóa cho bất kỳ sơ yếu lý lịch nào: chức danh mà nhà tuyển dụng đã để ra và tên công ty.

 • Trong mục quá trình làm việc

Mục này cho bạn một chỗ trống lý tưởng khác để đặt những từ khóa vào trong ngữ cảnh bằng cách liên kết chúng với những kỹ năng và kinh nghiệm bổ sung. Đây là nơi bạn nên kết hợp một động từ hành động với một danh từ quan trọng như “quản lý dự án phát triển phần mềm”.

 • Trong mục kỹ năng liên quan

Trong mục kỹ năng, bạn sẽ cần nêu ra không chỉ những kỹ năng hàng đầu mà cả kinh nghiệm sử dụng phần mềm và thiết bị. Chỉ nên sử dụng các thuật ngữ dễ hiểu nhất giúp ATS có thể đọc được hồ sơ của bạn. Bạn có thể cũng sẽ muốn sắp xếp các kỹ năng thành từng loại sao cho rõ ràng hơn.

? Ví dụ về cách viết sơ yếu lý lịch sử dụng các cụm từ và từ khóa

Hãy sử dụng những gợi ý này để giúp bản thân sử dụng từ khóa và cụm từ trong hồ sơ và đơn xin việc

Ví dụ:

Dựa trên nghiên cứu về vị trí phát triển phần mềm, đây là những từ khóa và cụm từ quan trọng nhất để nêu ra trong sơ yếu lý lịch:

 • New Orleans Louisiana
 • New Orleans, LA
 • Phát triển phần mềm
 • Kỹ sư phần mềm
 • Thiết kế phần mềm
 • Trên 6 năm kinh nghiệm
 • Kỹ thuật máy tính
 • Khoa học máy tính
 • Spring framework
 • Ngôn ngữ lập trình
 • C++ (ngôn ngữ lập trình)
 • Python (ngôn ngữ lập trình)
 • Sáng tạo
 • Chú ý đến chi tiết
 • Giao tiếp
 • Làm việc nhóm
 • Lãnh đạo
 • Môi trường phát triển hướng kiểm thử (Test-driven environment)
 • Hợp tác với các lập trình viên và nhà phát triển phần mềm
 • Tạo ra hệ thống tập trung vào người dùng
 • Thu thập và phân tích
 • Gỡ lỗi và cải thiện
 • Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật
 • Thiết kế và triển khai

Dưới đây là một sơ yếu lý lịch tiềm năng, có đưa vào danh sách những từ khóa và cụm từ nổi tiếng nhất được viết in nghiêng và cả biến thể của các từ này:

Nathan Schroeder

1234 Twin Peaks Ave.

New Orleans, LA 70114

222-333-2233

ggold@email.com

? Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Nhà phát triển phần mềm sáng tạo ở New Orleans, Louisiana, với hơn 6 năm kinh nghiệm trong phát triển hệ thống tập trung vào người dùng trong một môi trường phát triển hướng kiểm thử. Có kiến thức làm việc nâng cao về Python, Spring framework và lập trình máy tính.

Kỹ năng

 • Chú ý đến chi tiết
 • Kỹ năng xã hội
 • Giao tiếp bằng văn bản và lời nói
 • Làm việc nhóm
 • Lãnh đạo
 • Git
 • AngularJS
 • Quản lý dự án

Kinh nghiệm chuyên môn

Nhà phát triển phần mềm sơ cấp

Baton Rouge, LA

27 East Communications, tháng 8/2015 – Hiện tại

 • Hợp tác với các lập trình viên và nhà phát triển phần mềm khác để thiết kế và triển khai hệ thống hiệu quả cho khách hàng trên toàn quốc
 • Chuẩn bị các tài liệu cho sáu dự án lớn về kỹ thuật máy tính
 • Gỡ lỗi và cải thiện hệ thống khách hàng hiện đang có trong khi duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao

Trợ lý kỹ thuật máy tính

Baton Rouge, LA

Công ty phần mềm A-1, tháng 3/2012 – tháng 8/2015

 • Sử dụng ngôn ngữ mã hóa như Python và C++ để thiết kế nền tảng phần mềm sạch sẽ, đáng tin cậy cho việc quản lý dữ liệu
 • Thu thập và phân tích dữ liệu để xác định khả năng của hệ thống
 • Làm việc với đội ngũ phát triển để đo lường và duy trình phần mềm máy tính và các chương trình dựa trên web

Học vấn

Bằng Cử nhân Khoa học máy tính

Đại học New Orleans, New Orleans, LA

———————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

Bài viết gốc: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/resume-keywords-and-phrases

Người dịch: Lê Minh Khuê

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Lê Minh Khuê – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=75025

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/