Cách Liệt Kê Các Kỹ Năng Lập Trình Trong Sơ Yếu Lý Lịch

Quyết định bố cục tốt nhất cho phần kỹ năng lập trình viên của bạn có thể ảnh hưởng đến việc hiển thị chính xác trình độ của bạn cho nhà tuyển dụng. Bằng cách sử dụng các mẹo hữu ích, bạn có thể khám phá phương pháp định dạng hiệu quả nhất để nâng cao tính chuyên nghiệp của bạn với tư cách là một lập trình viên.

💥Tại sao kỹ năng lập trình trong sơ yếu lý lịch lại quan trọng?

Kỹ năng lập trình rất quan trọng đối với sơ yếu lý lịch của bạn vì chúng thể hiện trình độ kỹ năng kỹ thuật của bạn trong lĩnh vực của bạn. Chúng khác với các kỹ năng mềm (giữa cá nhân với nhau), chẳng hạn như hướng đến chi tiết hoặc là một người có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Kỹ năng lập trình giúp chứng minh mức độ phù hợp của trình độ của bạn với một vị trí công việc cụ thể và có thể là yếu tố quyết định liệu nhà tuyển dụng có chọn liên hệ với bạn hay không.

💥Cách liệt kê các kỹ năng lập trình trong sơ yếu lý lịch

Có một số yếu tố bạn cần xem xét trước khi có thể liệt kê thành công các kỹ năng lập trình vào sơ yếu lý lịch của mình. Áp dụng các bước sau cho quy trình viết sơ yếu lý lịch của riêng bạn:

1. Xem lại bản mô tả công việc

Bước đầu tiên để quyết định cách bạn nên liệt kê các kỹ năng lập trình của mình trên sơ yếu lý lịch là xem lại tin tuyển dụng ban đầu cho vị trí mà bạn dự định ứng tuyển. Sử dụng mô tả công việc để làm nổi bật các kỹ năng cụ thể và xem xét các mức kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

2. So sánh các kỹ năng kỹ thuật của bạn với công việc được đề cập

Sau khi xem xét tin tuyển dụng, hãy so sánh mức độ kinh nghiệm và kỹ năng lập trình hiện tại của bạn có liên quan như thế nào với những gì nhà tuyển dụng đang yêu cầu. Nếu mô tả trong tin tuyển dụng không phản ánh năng lực của bạn, hãy xem xét các lĩnh vực kỹ năng khác mà bạn có thể sử dụng để thể hiện mình là một ứng viên đáng tin cậy cho vị trí này.

3. Thành thật với chính mình

Bạn muốn đảm bảo rằng bạn trung thực với bản thân và nhà tuyển dụng mà bạn đang gửi hồ sơ xin việc. Đảm bảo không phóng đại trình độ kỹ năng của bạn hoặc bao gồm các ngôn ngữ lập trình mà bạn không quen thuộc.

Điều này có thể thể hiện sự xuyên tạc về bạn với tư cách là một ứng viên. Nếu trình độ của bạn không phù hợp với những gì trong mô tả công việc, hãy cân nhắc theo đuổi những cơ hội phù hợp hơn với tất cả những gì bạn đem lại.

4. Đặt phần kỹ năng của bạn ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn

Bạn nên đặt phần kỹ năng của mình ở đầu sơ yếu lý lịch để nhà tuyển dụng có thể ngay lập tức xem xét trình độ của bạn và đánh giá bạn là một ứng viên tốt để theo đuổi.

Đặt kỹ năng lập trình của bạn ngay dưới tiêu đề và chi tiết liên hệ nếu bạn không muốn bao gồm một mục tiêu nghề nghiệp hoặc phần tóm tắt. Đặt kỹ năng lập trình của bạn ngay bên dưới mục tiêu nghề nghiệp hoặc bản tóm tắt nếu bạn muốn đưa vào.

5. Sắp xếp các kỹ năng nâng cao nhất của bạn trước tiên

Bằng cách sắp xếp các kỹ năng nâng cao nhất của bạn trước những kỹ năng mà bạn cho là trình độ trung cấp hoặc sơ cấp, bạn có thể khuyến khích nhà tuyển dụng tiếp tục đọc sơ yếu lý lịch của bạn. Nếu họ đang trong quá trình xem lướt qua hồ sơ ứng viên, không chỉ có các kỹ năng lập trình bắt buộc mà còn cả các cấp độ kỹ năng mong muốn trong các lĩnh vực đó có thể xác định xem họ có liên hệ với bạn để phỏng vấn hay không.

6. Phân loại các kỹ năng của bạn thành các công cụ, ngôn ngữ và hệ điều hành

Thay vì chỉ liệt kê các kỹ năng lập trình của bạn ở định dạng dấu đầu dòng, không có thứ tự, hãy cân nhắc tách chúng ra tùy thuộc vào việc chúng được coi là ngôn ngữ lập trình, công cụ hay hệ điều hành. Điều này có thể thể hiện kỹ năng tổ chức của bạn đồng thời phác thảo rõ ràng bộ kỹ năng của bạn với nhà tuyển dụng.

7. Đặt kỹ năng bên cạnh số năm kinh nghiệm và trình độ kỹ năng

Đây có thể là một lựa chọn tốt cho một lập trình viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành. Nếu bạn là một lập trình viên cấp độ đầu vào đang tìm cách ứng tuyển vào một vị trí cấp độ đầu vào, thì việc liệt kê rằng bạn có bảy năm kinh nghiệm làm việc với HTML có vẻ không thực tế đối với nhà tuyển dụng.

8. Điều chỉnh định dạng dựa trên trình độ hiện tại của bạn

Liên quan đến điểm trên, hãy đảm bảo điều chỉnh phần kỹ năng của bạn để phù hợp với kỹ năng lập trình hiện tại, mức kinh nghiệm và vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Miễn là bạn xem xét ba yếu tố này, bạn có thể định dạng bằng cấp của mình theo cách có thể nâng cao khả năng tuyển dụng của bạn.

💥Mẹo về những gì cần đưa vào phần kỹ năng lập trình của bạn

Dưới đây là một số thành phần hữu ích để bao gồm khi tạo phần kỹ năng lập trình trong sơ yếu lý lịch của bạn:

  • Tiêu đề: Sử dụng tiêu đề như một phương tiện để xác định phần và nội dung của phần đó. Các tiêu đề như kỹ năng cốt lõi, kỹ năng lập trình hoặc kỹ năng kỹ thuật có thể giúp người quản lý tuyển dụng xác định chính xác nội dung của phần này.
  • Danh mục ngang: Tận dụng không gian ngang bằng cách tạo các danh mục ngang thay vì các danh mục dọc. Điều này có thể giúp loại bỏ khoảng trống trên sơ yếu lý lịch của bạn mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ.
  • Kỹ năng kỹ thuật: Liệt kê càng nhiều kỹ năng liên quan thể hiện trình độ chuyên môn của bạn càng tốt. Bạn có thể bao gồm các ngôn ngữ lập trình, công cụ hoặc hệ điều hành mà bạn đã quen thuộc.
  • Cấp độ kỹ năng: Phân loại mức độ kinh nghiệm của bạn với từng kỹ năng lập trình là người mới bắt đầu (thành thạo), trung cấp hoặc cao cấp. Bạn nên đặt các kỹ năng nâng cao nhất của mình ở đầu phần kỹ năng để người quản lý tuyển dụng nhìn thấy những đặc điểm linh hoạt nhất của bạn trước tiên.
  • Số năm kinh nghiệm: Bạn cũng có thể bao gồm số năm kinh nghiệm bạn đã làm việc với các ngôn ngữ lập trình cụ thể.
💥Danh sách kỹ năng lập trình: mẫu và ví dụ

Dưới đây là ba mẫu và ví dụ để sử dụng làm hướng dẫn cho phần kỹ năng lập trình của riêng bạn. Đảm bảo điều chỉnh các ví dụ này và các tùy chọn mẫu để phù hợp với nhu cầu của bạn:

Mẫu 1

                   Tiêu đề

     Ngôn ngữ                     Hệ điều hành           Công cụ

Kỹ năng ngôn ngữ 1    Hệ điều hành 1        Công cụ 1

Kỹ năng ngôn ngữ 2    Hệ điều hành 2        Công cụ 2

Kỹ năng ngôn ngữ 3    Hệ điều hành 3        Công cụ 3

Kỹ năng ngôn ngữ 4    Hệ điều hành 4        Công cụ 4

Ví dụ 1

       Chứng chỉ lập trình cốt lõi

     Ngôn ngữ                 Hệ điều hành                       Công cụ

HTML                                          Linux                        Dreamweaver

XML                                            Mac OS X                    Oracle SQL

Java                                        WindowsXP                    UltraEdit

C ++                                           Apple IOS                       JBuilder

Mẫu 2

              Tiêu đề

Ngôn ngữ              Trình độ kỹ năng

Kỹ năng 1           Tiêu đề cấp kỹ năng

Kỹ năng 2           Tiêu đề cấp kỹ năng

Kỹ năng 3           Tiêu đề cấp kỹ năng

Kỹ năng 4           Tiêu đề cấp kỹ năng

Ví dụ 2

         Kỹ năng lập trình

Ngôn ngữ              Trình độ kỹ năng

HTML                               nâng cao

XML                                  nâng cao

Java                                 nâng cao

C ++                                 trung gian

Mẫu 3

                             Tiêu đề

Ngôn ngữ             Số năm kinh nghiệm             Mức độ kinh nghiệm

Kỹ năng 1                         # + năm                           Mức độ kinh nghiệm

Kỹ năng 2                         # + năm                           Mức độ kinh nghiệm

Kỹ năng 3                         # + năm                           Mức độ kinh nghiệm

Kỹ năng 4                         # + năm                           Mức độ kinh nghiệm

Ví dụ 3

                              Kỹ năng kỹ thuật liên quan

Ngôn ngữ             Số năm kinh nghiệm             Mức độ kinh nghiệm

HTML                                     10+ năm                               nâng cao

XML                                         7+ năm                                 nâng cao

Java                                        3+ năm                                 nâng cao

C ++                                         2+ năm                                 trung cấp

__________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

  • Theo: indeed
  • Người dịch: Đặng Thị Thu Phương
  • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Đặng Thị Thu Phương – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=74471

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network