Cách Để Trở Thành Giám Đốc Điều Dưỡng

💥Công việc của giám đốc điều dưỡng

Giám đốc điều dưỡng giám sát và đánh giá các y tá trong một tổ chức để đảm bảo tiêu chuẩn cao về chăm sóc bệnh nhân. Họ tạo ra các chương trình đào tạo và quy trình hoạt động cho các cơ sở để đạt được các mục tiêu. Nói chung, giám đốc điều dưỡng chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng y tá, đào tạo, quản lý, kỷ luật, tiền lương và lập ngân sách chung và kế toán. Họ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức quản lý kết quả sức khỏe của bệnh nhân tốt như thế nào bằng cách đưa ra các quyết định cấp cao về chăm sóc bệnh nhân.

Các nhiệm vụ khác của giám đốc điều dưỡng bao gồm:

 • Hoạt động như một đầu mối liên hệ giữa nhân viên điều dưỡng và tất cả các chuyên gia tư vấn sức khỏe khác để chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất
 • Tạo ra tiêu chuẩn chăm sóc phù hợp với luật pháp và tất cả nhân viên điều dưỡng phải tuân thủ
 • Thiết lập và giám sát các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn được tạo ra để cung cấp một môi trường vệ sinh trong cơ sở y tế
 • Giám sát chi phí, tài chính và kế toán
 • Tham gia các cuộc họp của nhóm quản lý để thảo luận về tình trạng của bệnh nhân và nhân viên điều dưỡng
 • Phối hợp với tất cả các nhân viên y tế và các cơ quan bên ngoài để nâng cao chất lượng dịch vụ được cung cấp và giải quyết mọi vấn đề
💥Yêu cầu về giám đốc điều dưỡng

Một giám đốc điều dưỡng thành công sẽ cần phải đáp ứng một loạt các yêu cầu, bao gồm:

Học vấn

Trình độ học vấn tối thiểu đối với giám đốc điều dưỡng là bằng cử nhân, thường là bằng Cử nhân Khoa học về điều dưỡng (BSN). Một sinh viên trong chương trình này hoàn thành chương trình giảng dạy điều dưỡng và các khóa học giáo dục phổ thông bổ sung. BSN yêu cầu bốn năm học và là một phần của chương trình, bạn sẽ trở thành y tá chính quy (RN) với giấy phép điều dưỡng.

Một cách khác để đạt được trình độ học vấn cần thiết để trở thành giám đốc điều dưỡng là hoàn thành bằng cao đẳng về điều dưỡng (ADN) và sau đó bạn có thể đăng ký trở thành RN.

Giám đốc điều dưỡng có thể yêu cầu bằng thạc sĩ, mặc dù một số tổ chức sẽ chấp nhận ứng viên có bằng cử nhân và kinh nghiệm đáng kể. Bạn có thể học lấy bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh (MBA), quản lý sức khỏe cộng đồng, quản lý dịch vụ y tế hoặc quản lý sức khỏe.

Tập huấn

Tùy thuộc vào kinh nghiệm và bằng cấp trước đây của bạn, bạn có thể được cung cấp đào tạo tại chỗ trong vai trò mới của mình, liên quan đến việc hỗ trợ giám đốc điều dưỡng hiện tại, thành viên của nhóm quản lý, thành viên của nhóm kế toán hoặc thành viên nhân sự thích hợp khác . Thời gian đào tạo sơ bộ sẽ giúp bạn hiểu cách thức hoạt động hàng ngày của nhà tuyển dụng và cơ sở giáo dục mới của bạn cũng như các lĩnh vực tổ chức mà bạn sẽ tập trung vào. Bạn có thể có một số lượng lớn y tá và các thủ tục để tự làm quen, vì vậy thời gian đào tạo này sẽ thay đổi tùy thuộc vào quy mô của tổ chức.

Chứng chỉ

Ngoài giấy phép điều dưỡng bắt buộc, bạn có thể chứng minh khả năng của mình với các nhà tuyển dụng tiềm năng bằng cách đảm bảo các chứng chỉ chuyên môn như:

 • Chứng nhận Giám đốc Dịch vụ Điều dưỡng (DNS-CT)

Chứng nhận này được cung cấp bởi Hiệp hội Giám đốc Dịch vụ Điều dưỡng Hoa Kỳ (AADNS). Có mười mô-đun, mỗi mô-đun có một kỳ thi, được yêu cầu cho chứng chỉ này. Nó bao gồm các chủ đề quản lý, nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ, luật và đạo đức và quản lý rủi ro. Bạn phải có chứng chỉ RN và ít nhất hai năm kinh nghiệm để đạt được chứng chỉ này.

 • Chứng nhận Giám đốc Kiểm tra Điều dưỡng (CDONA)

Chứng nhận này được cung cấp bởi Hiệp hội Giám đốc Quốc gia về Quản lý Điều dưỡng. Nó có thể phân biệt bạn là một nhà lãnh đạo được công nhận của các y tá. Có một kỳ kiểm tra và ba hội nghị hàng năm bắt buộc. Bạn sẽ cần thư hỗ trợ nêu rõ sự phù hợp của bạn đối với chứng nhận này. Kinh nghiệm làm việc liên quan đang diễn ra cũng là một yêu cầu.

Kỹ năng

Vai trò của bạn với tư cách giám đốc điều dưỡng là đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc phù hợp và chất lượng. Giám đốc điều dưỡng cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân: Giám đốc điều dưỡng phải giao tiếp và lãnh đạo các y tá mà họ quản lý, điều này đòi hỏi các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tuyệt vời. Họ tương tác với bệnh nhân và bác sĩ và phải giao tiếp ở các cấp độ khác nhau với một loạt các cá nhân.
 • Kỹ năng lãnh đạo: Với tư cách là người lãnh đạo và quản lý tất cả các y tá điều dưỡng trong cơ sở, giám đốc điều dưỡng cần phải tôn trọng và dễ gần vì họ sẽ tuyển dụng và sa thải nhân viên, đào tạo họ theo các tiêu chuẩn cụ thể, đảm bảo tạo động lực và môi trường làm việc mang tính hỗ trợ.
 • Tính tổ chức: Giám đốc điều dưỡng quản lý lịch làm việc để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, và họ phải đảm bảo luôn có đủ nhân viên. Họ sẽ tạo báo cáo, thống kê, ngân sách và quản lý hồ sơ bệnh nhân. Họ phải được phối hợp để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và đạt được mục tiêu điều trị.
 • Kỹ năng phân tích: Những kỹ năng này có thể giúp đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu cung ứng. Những nhiệm vụ này liên quan đến việc phân tích dữ liệu để xác định nơi có thể cải thiện hiệu quả và cách thực hiện những thay đổi này.
 • Kỹ năng công nghệ: Để quản lý các hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, giám đốc điều dưỡng phải hiểu công nghệ được sử dụng cho hồ sơ sức khỏe điện tử và các hệ thống quản lý máy tính khác.
💥Môi trường làm việc của giám đốc điều dưỡng

Tùy thuộc vào nơi làm việc, giám đốc điều dưỡng có thể làm việc tại một văn phòng trong bệnh viện hoặc phòng khám hoặc cũng có thể dành thời gian đáng kể cho khu khám bệnh cho từng bệnh nhân. Họ sẽ tạo thành một phần của nhóm quản lý cấp cao và do đó có thể có văn phòng riêng của họ. Phần lớn thời gian của họ được dành để tương tác với các y tá mà họ quản lý và trong các cuộc họp với đội ngũ quản lý của cơ sở.

Cũng như nhiều vai trò chăm sóc sức khỏe liên quan, các giám đốc điều dưỡng có thể làm việc theo giờ hành chính tiêu chuẩn hoặc làm theo ca vào ban đêm và cuối tuần. Giờ làm việc toàn thời gian là điều phổ biến với khả năng có thể gọi điện trong trường hợp khẩn cấp.

Vai trò này liên quan đến việc ngồi ở bàn làm việc trong hầu hết thời gian trong ngày, với một số thời gian đứng và đi bộ xung quanh phòng khám hoặc bệnh viện.

💥Cách để trở thành giám đốc điều dưỡng

Hãy làm theo các bước sau để trở thành giám đốc điều dưỡng:

1. Có được bằng cấp. Phần lớn các nhà tuyển dụng yêu cầu Bằng Cử nhân Khoa học về điều dưỡng BSN và bằng thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe hoặc kinh doanh cũng có thể cải thiện khả năng tuyển dụng của bạn.

2. Có được giấy phép điều dưỡng. Các tiểu bang khác nhau có các yêu cầu khác nhau đối với giấy phép điều dưỡng, nhưng bạn phải tốt nghiệp từ một chương trình đã được Hội đồng Điều dưỡng Tiểu bang của bạn chấp thuận. Bạn sẽ cần phải vượt qua Kỳ thi Cấp phép của Hội đồng Quốc gia để nhận được giấy phép y tá chính quy RN của mình.

3. Phát triển các kỹ năng cứng và mềm. Bạn cần có kiến ​​thức làm việc về hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để ghi lại dữ liệu bệnh nhân và cách khắc phục sự cố. Đối với công việc hành chính, bạn cũng phải thành thạo trong việc sử dụng các chương trình văn phòng và tài chính. Bạn sẽ cần phải chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo và một người giao tiếp xuất sắc. 4. Cố gắng tích lũy kinh nghiệm với những kỹ năng này ở các vị trí điều dưỡng cấp thấp hơn và trong quá trình học của bạn.

4. Tạo một sơ yếu lý lịch và thư xin việc. Bao gồm quá trình làm việc, thành tích và kỹ năng của bạn. Tìm kiếm danh sách công việc và điều chỉnh thư xin việc của bạn cho phù hợp với từng vị trí bằng cách sử dụng các từ khóa từ mô tả công việc.

5. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Bạn có thể chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn để có cơ hội thành công cao nhất. Xem lại kinh nghiệm làm việc của bạn và suy nghĩ về các tình huống mà người phỏng vấn của bạn có thể hỏi. Đặc biệt tập trung vào các phẩm chất lãnh đạo của bạn và các tình huống mà bạn đã chứng tỏ bản thân trong kỹ năng này. Liệt kê các thông tin chi tiết bạn muốn tìm hiểu về vị trí và gây ấn tượng với người phỏng vấn bằng niềm đam mê của bạn đối với vị trí đó.

💥Ví dụ mô tả về công việc của giám đốc điều dưỡng

Giám đốc điều dưỡng tại Phòng khám Green Oaks sẽ chịu trách nhiệm về việc cung cấp tất cả các dịch vụ điều dưỡng trong phòng khám. Ứng viên sẽ hợp tác với các bác sĩ, trưởng phòng và phó trưởng phòng để cung cấp việc phân bổ nguồn lực hiệu quả nhằm giúp mỗi bệnh nhân nhận được sự chăm sóc ở mức cao nhất. Các nhiệm vụ sẽ bao gồm:

 • Phát triển và triển khai các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, kiểm tra xem các dịch vụ này có đang được thực hiện một cách chính xác hay không
 • Thực hiện công việc hành chính bao gồm chuẩn bị báo cáo, lập ngân sách, lập kế hoạch và kiểm kê
 • Đại diện cho phòng khám với tư cách là giám đốc điều dưỡng và tham gia các cuộc họp, hội nghị
 • Tham khảo ý kiến của điều dưỡng trưởng về bất kỳ vấn đề, mối quan tâm hoặc khả năng cải thiện nào

Kỹ năng:

 • Giấy phép Y tá chính quy hợp lệ với năm năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong một nhóm đa ngành. Bằng BSN ưu tiên
 • Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và giao tiếp giữa các cá nhân xuất sắc
 • Trải nghiệm với hệ thống thu thập dữ liệu điện tử trong môi trường chăm sóc sức khỏe
 • Các kỹ năng được thể hiện trong quản lý hành nghề y tế và nguồn nhân lực

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thị Duyên 
 • Khi chia sẻ phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Duyên – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=95116

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


New UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda WallHow to Get to Imugan FallsHow to Get to Awao Falls?About SipalayComiran Island: The Pink Beach of Balabac, Palawan | LakwatseroBagan! Oh Bagan! | LakwatseroBuntot Palos Falls, Laguna’s Hidden Grandeur | LakwatseroSandugan WallMagtutuka RocksKoh Dac MaiPresenting Calayan IslandAbout Dumaguete CityOffbeat Cebu: Ten Amazing Waterfalls of the SouthHow to Get to Merloquet FallsMount Masaraga ItineraryBudget Stay in Boracay: W Hostel Boracay | LakwatseroRetail Therapy? Here Are 18 Best Places To Go Shopping in Seoul!10 Essential Tips for Exploring Tokyo on a Budget6 Reasons This Quaint Nova Scotia Town Is The Perfect Weekend Getaway From Maine10 Bantayan Island Resorts, Hotels, and Rentals for Your Tropical EscapeThe Incredible European Bike Tour That Takes You Through Three Countries In A Single Morning9 Foods You Must Experience In Alaska And Where To Find Them8 Things You Should Do Every Time You Walk Into A Hotel Room According To A Flight AttendantRetirement Diaries: Jan Suggests Staying Active But Not Too ActiveI’ve Only Paid For One Flight To Europe In 12 Years, Here’s HowI Worked At EPCOT, These Are My 10 Favorite Delicious Treats To Try At The Food And Wine FestivalFor The First Time, It’s A Family Affair In The Cockpit Of This AirlineAfter Nearly 70 Years, This Popular Train Route Returns On The East CoastThis Week’s Full Moon Is The Last Of Its Kind This Year, Here’s WhyWhy A Popular National Park Attraction Is Now Off Limits And Could Cost You ThousandsFarmers’ Almanac Predicts Cold, Snowy Winter For Most Of U.S., Here’s Where It Will Be Mild And DryPort Klang Day Trip: 10 Hours in Port Klang & Kuala Lumpur11 Extreme Things to Do in Queenstown New Zealand — The Adventure Capital of the WorldMuseum Of Ice Cream Singapore – 14 Playful IG-worthy Exhibitions, Unlimited Ice Cream, and the Largest Sprinkle Pool EverBurias Island: Your DIY Island Hopping in MasbateEl Nido Tour A: Breathtaking Lagoons7D Hong Kong Itinerary — Exploring Beyond the Food And Shopping Paradise17 Exciting Things to Do in Perth — Not For the Faint-Hearted19 Unique Travel Experiences You Can Buy That Make You RicherUlleungdo (울릉도): Misadventures at the secret island in KoreaTokyo Famous Food Guide: 7 things you can’t leave Tokyo without trying5D Lake Toba & Medan Itinerary — Caldera views and Gastronomic Adventures10D Germany Itinerary under S$1.1k — Gems in Munich, Düsseldorf, Cologne, Dortmund, Frankfurt9 Exciting Day Trips from San Francisco to Escape The City — From Skydiving to Exploring Coastal TownsKota Bharu Guide: Gateway to the Beautiful Perhentian Islands and a Lesser-known MalaysiaInterview with Alvin Ng on Travel Photography3D2N Koh Samui Itinerary — The Luxurious Adventure Getaway You NeedUltimate Singapore Food Guide — 54 Local-Approved Things to Eat in Singapore30D Backpacking in Japan Itinerary: 12 Cities Under S$3.1k for the Adventurous with the JR Pass — Sapporo, Tokyo, Osaka, Kyoto & KyushuHow I managed to convince myself and everyone else I could travel solo for a yearVisit the New Singapore Garden Oasis Tucked Away in a 51-Storey Skyscraper6 attractions in Busan you shouldn’t missBook a Staycation and Earn 50% AgodaCash Rebate For Your Next Holiday — Agoda 2.2 Flash SaleAll you need to know about WWOOFing in New ZealandOne-Week Bali Itinerary — The Lesser Known Side Most Tourists MissThe Only Guide You’ll Need To Nightlife in Phuket: Top 11 Places to Check Out for an Epic NightPhoto Guide to 15 of the Most Photogenic Places in Europe – France, Italy, Germany, Slovenia, Czech Republic, Hungary Edition7D Budget Tokyo & Mount Fuji Itinerary For S$1.3k Including AccommodationWhy you should skip Boracay and vist Palawan instead10 Taobao Travel Essentials Recommended by Frequent Travellers for Your Next Trip13 Reasons Why a Cruise Getaway is the Best Vacation Anyone can have7 different ways to experience the cultural activities in Yogyakarta10 Best Adventurous Things To Do In Bali Other Than ChillingThe Best Multi-currency Travel Card For Travellers — YouTrip vs Revolut vs InstaReM vs TransferWise ReviewYunnan Nature Bucket List For Outdoor Lovers — Best Spots in Kunming, Lijiang, Dali & Shangri-laWhy This Is My Favorite Hotel Credit Card, And Tips For Scoring The Most BenefitsSurviving the Wilderness at Sub-Zero Temperatures — Travel to Mongolia with TTI ExperiencesHow to Fall in Love In & With Tokyo2D1N Matsumoto Japan Itinerary — The Hidden Gem 3.5 Hours From TokyoSydney Food Trail Guide – 10 Must try things to eat in SydneyAn upgrade on your airline – Emirates Economy Class ReviewWhere to Stay In Taipei — 11 Gorgeous Hostels & Hotels at Prime Locations from S$14/nightA Rockstar Experience — Hard Rock Hotel Pattaya ReviewThe Ultimate Sapporo City Guide: 18 Things To Do-See-Eat In The Gateway To HokkaidoUltimate Bali Accommodation Guide — Value for Money Hostels to Affordably Luxurious VillasGuide to Climbing Mount Fuji — Everything You Need To Know About Climbing Japan’s Highest Mountain9 Ways to Satisfy Your Wandermust Without Breaking Your Wallet11 Instagram-Worthy Places in Singapore That Are FreeHakone Guide — The Day Trip You Need in Your Tokyo ItineraryFirst Timer’s Guide to India — Everything You Need to Travel India Like a ProWhere to Eat in Hanoi — 31 Local-Approved Places to Eat in Vietnam’s Charming Capital21 Most Rewarding Hikes Around the World — From Stunning Glaciers to Active VolcanoesTokyo Capsule Hotels — 11 Surprisingly Luxurious Places to Stay in Tokyo for Under S$707-Day Cambodia Itinerary Under S$600 — An Epic Journey of History, Adventure and TranquilityMorocco Photo Guide: 15 Insta-worthy Locations That’ll Change Your Mind About Africa40 Lesser-Known Things to Do in Australia Highly Recommended by Locals, Travellers and Celebrities3D2N Blue Mountains Itinerary: The Perfect Getaway Just 90-Minutes From SydneyHow to pack light and smart10 Essential Apps for Travelling in ChinaConquering Fears 1,463 Miles Away — TTI Bootcamp in PhilippinesWhere to Stay in Shanghai — Centrally-located Hostels, Hotels and Apartments Under S$53/pax15 Cheap Things to Do in Seoul for Under S$12Standing between India and Pakistan; the Wagah Border Experience10 Cheap and Affordable Hostels in Singapore Under S$30Where to Stay in Seoul — 14 Aesthetic Yet Affordable Accommodations In Rising Hipster Districts5D4N Japan Itinerary — A First Timer’s Experience in Niigata and the Remote Sado IslandWhat to Do in Cebu, Philippines — 10 Epic Experiences That Are Surprisingly AffordableTravellers in Quarantine — 12 Satisfying Things to Do Before Your Next AdventureTop 11 Outdoor Activities in Singapore — Places to Hike, Picnic and Get Closer to Nature13 Tips to Travel in Japan Over Peak Seasons — Cherry Blossoms, Autumn Foliage, Golden Week8-Day Japan Itinerary: 9 Cities in Kansai for Under S$900Swimming With Whale Sharks in Oslob — IG Worthy Photos at What Expense?5 Christmas Gift Ideas for Friends Who Love TravellingThe Complete Phillip Island Guide: The Day Trip From Melbourne You Can’t MissByron Bay Guide: 25 Things to Do in NSW’s Ultimate Hipster Paradise