Deadline: ASAP

Bảo Tàng Thiên Nhiên Việt Nam Tuyển Tình Nguyện Viên 2022

Đây là tổ chức sự nghiệp văn hoá – khoa học có chức năng nghiên cứu bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, trưng bày giới thiệu về địa chất, sinh vật, nhân chủng, tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên trong nước và ngoài nước; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực Miền Trung theo quy định của pháp luật.

👉 ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên và học sinh THPT tại Hà Nội

👉 SỐ LƯỢNG: 6 người

👉 VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

  •  Hỗ trợ Lễ tân
  • Hỗ trợ thuyết minh
  • Hỗ trợ khách tham quan trong phòng trưng bày
  • Hỗ trợ các hoạt động trải nghiệm
  •  Hỗ trợ các hoạt động khác

👉 THỜI HẠN NỘP ĐƠN: Định kỳ theo quý (Lịch phỏng vấn tuần cuối của quý)

👉 QUYỀN LỢI:

  • Được nhận giấy chứng nhận làm TNV của bảo tàng
  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và hoạt động xã hội
  • Nâng cao hiểu biết về thiên nhiên

👉 CÁCH THỨC: Tải file và điền đầy đủ thông tin gửi về email baotangthiennhienvn@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại quầy Lễ tân của Bảo tàng (từ Thứ 3 – Chủ nhật)

👉 THÔNG TIN CHI TIẾT: TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN 2022

👉 MẪU ĐƠN: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=112969

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam