Author: xuanquynh.CTV

Deadline: 25/09/2021

[HN/Toàn Quốc] HSGS Photography Society – HPS Tuyển Thành Viên Gen 4

⏰ DEADLINE: 25/09/2021 ✨ 𝗛𝗦𝗚𝗦 𝗣𝗛𝗢𝗧𝗢𝗚𝗥𝗔𝗣𝗛𝗬 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗘𝗧𝗬 – 𝗛𝗣𝗦 được thành lập từ năm 2018, là câu lạc bộ nhiếp ảnh đầu tiên và duy nhất của HSGS (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên)...