[Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ, Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Sydney 2021/2022

[Deadline: 30/11/2021] 

📣📣📣[Australia] Học bổng toàn phần bậc thạc sĩ, bậc tiến sĩ tại đại học Sydney 2021/2022

🎉QUYỀN LỢI:

  • Một khoản phụ cấp hàng năm tương đương với tỷ lệ phụ cấp của Chương trình Đào tạo Nghiên cứu (RTP)
  • Phí khóa học học thuật và Phí Tiện nghi Dịch vụ Sinh viên cũng được cung cấp cho 12 kỳ nghiên cứu ban đầu đối với người nhận Tiến sĩ và 8 kỳ nghiên cứu đối với Thạc sĩ của người nhận Nghiên cứu. Người nhận bằng tiến sĩ có thể xin gia hạn tối đa 2 giai đoạn nghiên cứu.
  • Bảo hiểm y tế ở nước ngoài cho người nhận (chỉ bảo hiểm một lần).
  • Học bổng không thể được chuyển sang trường Đại học, khoa hoặc trường đại học khác.
  • Không có khoản nào khác phải trả. Học bổng sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng tài trợ.

🎉ĐIỀU KIỆN:

  • Có lời đề nghị nhập học cho các nghiên cứu toàn thời gian của thạc sĩ nghiên cứu hoặc tiến sĩ triết học (Tiến sĩ) hiện đang được ghi danh năm cuối của ít nhất bốn năm bằng cử nhân về khoa học hoặc lĩnh vực chuyên ngành liên quan, bằng cấp tương đương tại một trường đại học không phải của Úc, với ít nhất 25% năm cuối của bằng cấp là thành phần nghiên cứu đã đạt được điểm trung bình có trọng số tối thiểu (WAM) tương đương với điểm 85 không phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân hoặc công dân New Zealand xin học bổng Chương trình Đào tạo Nghiên cứu (RTP)

🎉LƯU Ý:

  • Ứng viên không được nhận học bổng thay thế cũng hỗ trợ học phí và / hoặc trợ cấp sinh hoạt chính.
  • Mở cửa cho tất cả (Ngoại trừ công dân Úc / New Zealand hoặc thường trú nhân Úc)

🎉QUY TRÌNH NỘP ĐƠN: Nộp đơn trực tuyến tại http://shorturl.at/vFWZ4

 

 

 

Lê Hoài Nam

Student | Faculty of Electronics and Telecommunications | VNUHCM-University Of Science

You may also like...