Deadline: 30/04/2021

[Australia] Chương Trình Học Bổng Chính Phủ Australia Năm 2021

? GIỚI THIỆU

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng uy tín do chính phủ Australia tài trợ toàn phần cho thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam thông qua hợp tác với Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông qua nghiên cứu và học tập ở bậc học thạc sỹ, người nhận học bổng được tiếp nhận nền giáo dục đẳng cấp thế giới, xây dựng mạng lưới cá nhân và chuyên môn, được trải nghiệm nền văn hóa đa dạng của Australia, đồng thời được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong các ngành học ưu tiên nhằm tạo nên sự thay đổi cho sự phát triển của Việt Nam. Năm nay, lĩnh vực y tế được thêm vào danh sách các ngành học được ưu tiên, với mục tiêu hỗ trợ khả năng thích ứng và phục hồi của Việt Nam sau đại dịch COVID-19.

? THÔNG TIN HỌC BỔNG:

  • Dealine: 1/2/2021 đến 30/4/2021
  • Đối tượng: Sinh viên Việt Nam

➡️ Đối với ứng viên là người khuyết tật, người thuộc vùng nông thôn khó khăn và là người dân tộc thiểu số, chương trình có chính sách xem xét, hỗ trợ để đảm bảo sự tham gia bình đẳng của nhóm ứng viên này.

➡️ Số lượng học bổng sẽ được chính phủ Australia tăng lên cho vòng tuyển chọn này, kết quả cuối cùng dự kiến được thông báo vào tháng 8 năm 2021.

? THÔNG TIN CHI TIẾT:

Thông tin đầy đủ về chương trình Học bổng bao gồm các tiêu chí hợp lệ được đăng tải tại:  https://bit.ly/3sKMfqF

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=8006

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam