6 Mẹo Hàng Đầu Cho Một Bài Luận Tuyệt Vời

🧐Mỗi bài luận sẽ được sử dụng để đánh giá trình độ tư duy phản biện và khả năng đưa những suy nghĩ của mình vào một dạng bài viết học thuật của bạn . Và dưới đây là sáu mẹo hàng đầu để giúp bạn giải quyết những tiêu chí cho một bài luận tốt

🌟1. Phân tích đề bài

Bài luận của sinh viên là câu trả lời cho đề bài một cách cụ thể. Vì một bài luận phải giải quyết trực tiếp yêu cầu được đưa ra nên bước đầu tiên của bạn là phải phân tích đề bài. Hãy chắc chắn rằng bạn biết chính xác và biết rõ những gì đang được yêu cầu.

Nhìn chung, các câu hỏi tự luận bao gồm ba phần:

 • Phần nội dung: Các khái niệm chính cụ thể cho mỗi nhiệm vụ
 • Phần giới hạn: Phạm vi mà chủ đề tập trung vào
 • Phần hướng dẫn: Những gì bạn cần làm liên quan đến nội dung, ví dụ: thảo luận, phân tích, định nghĩa, so sánh, đánh giá.

Các ví dụ:

 • Ví dụ đơn giản

Nhìn vào câu hỏi tiểu luận sau:

Discuss the importance of light in Gothic architecture.

Thuật ngữ nội dung: Kiến trúc Gothic

Giới hạn thuật ngữ: Tầm quan trọng của ánh sáng. Nếu bạn thảo luận về một số đặc điểm khác của kiến ​​trúc Gothic, ví dụ như các ngọn tháp hoặc mái vòm, bạn đã đi chệch khỏi những gì được yêu cầu. Câu hỏi tiểu luận này được giới hạn trong chủ đề về ánh sáng. Tương tự như vậy, nó yêu cầu bạn viết về tầm quan trọng của ánh sáng – chẳng hạn như để thảo luận về cách ánh sáng đi vào vào các nhà thờ Gothic.

Hướng dẫn thuật ngữ: Thảo luận. Thuật ngữ này yêu cầu bạn có một cách tiếp cận rộng rãi về nhiều cách mà ánh sáng có thể quan trọng đối với kiến ​​trúc Gothic. Bạn nên giới thiệu và xem xét các ý kiến ​​và quan điểm khác nhau mà bạn đã gặp trong tài liệu học thuật về chủ đề này, trích dẫn chúng một cách thích hợp.

 • Ví dụ phức tạp

Đối với một đề bài phức tạp hơn, bạn có thể đánh dấu các từ khoá và chia nó thành một loạt các câu hỏi phụ để đảm bảo bạn có thể trả lời tất cả các phần của đề. Hãy xem xét đề bài sau (từ Arts):

To what extent can the American Revolution be understood as a revolution ‘from below’? Why did working people become involved and with what aims in mind?”

Các từ khóa ở đây là Cách mạng Mỹ và cuộc cách mạng ‘from below’. Đây là một ý kiến mà bạn sẽ cần phải trả lời trong bài luận này. Câu trả lời cần phải tập trung vào mục đích và động cơ của nhân dân lao động trong cách mạng, như đã nêu trong câu hỏi thứ hai.

🌟2. Xác định lập luận của bạn

Khi lập kế hoạch và chuẩn bị viết bài luận, bạn phải cân nhắc xem lập luận của mình sẽ như thế nào. Điều này có nghĩa là đưa ra một vị trí hoặc quan điểm để hiểu rõ về chủ đề được trình bày trong câu hỏi, sau đó xác định và trình bày một lập luận cụ thể.

Hãy xem xét hai câu lập luận sau:

The architectural use of light in Gothic cathedrals physically embodied the significance of light in medieval theology.

Hoặc:

In the Gothic cathedral of Cologne, light served to accentuate the authority and ritual centrality of the priest.

Những phát biểu như vậy xác định được lập luận của một bài luận. Chúng đem lại sự mạch lạc cho bài luận bằng cách cung cấp một chủ đề và vị trí bao quát mà toàn bộ bài luận hướng tới.

🌟3. Sử dụng bằng chứng, lập luận và học thuật

Để thuyết phục được người đọc về lý lẽ của bạn, bạn phải sử dụng dẫn chứng và lập luận, bao gồm việc tham khảo và đánh giá các học thuyết có liên quan.

Dẫn chứng cung cấp các thông tin cụ thể để hỗ trợ yêu cầu của bạn. Nó thường bao gồm các ví dụ cụ thể, sự kiện, trích dẫn, số liệu thống kê và hình ảnh minh họa.

Lập luận kết nối bằng chứng với lập luận của bạn. Thay vì trích dẫn chứng như danh sách mua sắm, bạn cần đánh giá và cho thấy dẫn chứng đó hỗ trợ lập luận của bạn như thế nào.

Sự học thuật được sử dụng để cho thấy lập luận của bạn liên quan như thế nào đến những gì đã được viết về chủ đề (trích dẫn các tác phẩm cụ thể). Học thuật có thể được sử dụng như một phần bằng chứng và lập luận của bạn để hỗ trợ lập luận của bạn.

🌟4. Sắp xếp một bài văn mạch lạc

Một bài luận có ba thành phần cơ bản – introduction, body and conclusion.

Introduction:

Mục đích của phần mở đầu là giới thiệu bài luận của bạn. Nó thường trình bày thông tin theo thứ tự sau:

 • Một câu general statement về chủ đề cung cấp ngữ cảnh cho lập luận của bạn
 • Một câu thesis statement thể hiện lập luận của bạn. Bạn có thể sử dụng lời dẫn dắt rõ ràng, chẳng hạn như ‘Bài luận này lập luận rằng …’
 • Một ‘road map’ của bài luận, cho người đọc biết road map sẽ trình bày và phát triển lập luận của bạn như thế nào.

Body:

Phần thân bài triển khai và xây dựng lập luận của bạn. Điều này được thực hiện bằng cách trình bày một trường hợp phù hợp được hỗ trợ bởi căn cứ học thuật liên quan. Kết cấu của nó tương ứng với tổng quan mà bạn đã cung cấp trong phần giới thiệu của mình.

Phần thân bài của bạn nên được viết thành các đoạn văn. Mỗi đoạn thân bài nên phát triển một ý chính bên cạnh lập luận của bạn.

Conclusion:

Kết luận của bạn không nên đưa thêm bất kỳ ý mới nào. Dẫn Chứng và lập luận của bạn nên được trình bày rõ ràng cho người đọc trong phần nội dung của bài luận.

Sử dụng phần kết luận để trình bày lại ngắn gọn quan điểm lập luận chính đồng thời cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các chủ đề được thảo luận. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc viết với người đọc của bạn:

 • Những tìm hiểu và kết luận của bạn có ý nghĩa gì đối với người đọc?
 • Liệu có những yếu tố nào khác cần được xem xét nhưng nằm ngoài phạm vi của bài luận
 • Cách chủ đề của bạn liên kết với bối cảnh rộng hơn (‘bức tranh lớn hơn’) trong chuyên ngành của bạn.

🌟5. Viết rõ ràng

Một bài luận tốt, có dẫn chứng sẽ chỉ nhận được điểm cao nếu nó được viết rõ ràng. Sự rõ ràng được tạo ra thông qua việc xem xét và chỉnh sửa cẩn thận, có thể biến một bài luận tốt thành một bài luận xuất sắc.

Khi bạn chỉnh sửa bài luận của mình, hãy cố gắng coi mình là người đọc

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây:

Cấu trúc tổng thể

 • Bạn đã nêu rõ lập luận của mình trong phần giới thiệu chưa?
 • Cấu trúc thực tế có tương ứng với ‘bản đồ đường đi’ được nêu trong phần giới thiệu của bạn không?
 • Bạn đã chỉ rõ các luận điểm chính hỗ trợ cho lập luận của mình như thế nào chưa?
 • Bạn đã chỉ dẫn rõ ràng sự chuyển tiếp giữa mỗi điểm chính cho người đọc của mình chưa?

Đoạn văn

 • Mỗi đoạn văn có giới thiệu một ý chính không?
 • Mỗi câu trong đoạn văn có hỗ trợ ý chính đó không?
 • Mỗi đoạn văn có dẫn chứng và lập luận liên quan không?
 • Mỗi đoạn có tiếp nối một cách hợp lý từ đoạn trước nó không?

Câu

 • Mỗi câu có hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp không?
 • Có đúng chính tả không?
 • Mối liên kết giữa các câu có rõ ràng đối với độc giả của bạn không?
 • Bạn đã tránh được sự dư thừa và lặp lại chưa?

🌟6. Trích dẫn nguồn và dẫn chứng

Cuối cùng, hãy kiểm tra các trích dẫn của bạn để đảm bảo rằng chúng chính xác và đầy đủ. Một số khoa trong trường đại học yêu cầu bạn sử dụng một kiểu trích dẫn cụ thể (ví dụ: APA) trong khi những khoa khác có thể cho phép bạn chọn kiểu trích dẫn ưu tiên. Dù bạn sử dụng phong cách nào, bạn cũng phải tuân theo các nguyên tắc của nó một cách chính xác và nhất quán. Bạn có thể sử dụng Recite, hướng dẫn phong cách của Đại học Melbourne, để kiểm tra các trích dẫn của mình.

————————————-

📌Mong rằng những chia sẻ của iVolunteer Vietnam có thể giúp bạn làm chủ được bài luận của mình!

 • Tác giả: Students. Melbourne
 • Link bài gốc: TẠI ĐÂY
 • Dịch giả: Phạm Minh Châu – CTV ban Nội dung
 • Khi chia sẻ, cần trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch giả: Phạm Minh Châu – Nguồn: iVolunteer Vietnam”

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=43352

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network