5 Bước Hoàn Thành Mục Tiêu Sơ Yếu Lý Lịch ESL

Việc giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, hoặc ESL đòi hỏi các kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể, mà một sơ yếu lý lịch sẽ giúp bạn nổi bật trước các nhà tuyển dụng tiềm năng. Mục tiêu sơ yếu lý lịch có thể được coi như một phần giới thiệu chuyên môn về sơ yếu lý lịch của giáo viên ESL nêu kinh nghiệm nổi bật và trình độ mà họ có cho công việc. Hiểu cách viết một bản sơ yếu lý lịch rõ ràng, có thể giúp các ứng viên tạo một bản sơ yếu lý lịch tốt hơn và tăng cơ hội giành được một cuộc phỏng vấn với công ty.

💥Mục tiêu lý lịch giảng dạy ESL là gì?

Mục tiêu lý lịch giảng dạy ESL là một bản tóm tắt ngắn từ một đến hai câu về trình độ và kinh nghiệm của giáo viên ESL. Mục tiêu sơ yếu lý lịch cung cấp cho nhà tuyển dụng tiềm năng cái nhìn thoáng qua về giá trị cụ thể mà mỗi ứng viên có thể mang lại cho công ty và có thể giúp nhà tuyển dụng lọc hồ sơ theo các kỹ năng và bằng cấp cụ thể. Mục tiêu sơ yếu lý lịch thường khớp với các từ khóa cụ thể trong mô tả công việc để giúp các thuật toán máy tính xác định họ là ứng viên tiềm năng. Mục tiêu sơ yếu lý lịch thường đứng sau tiêu đề sơ yếu lý lịch và trước phần kinh nghiệm công việc hoặc kỹ năng của sơ yếu lý lịch.

💥Làm thế nào để viết một mục tiêu lý lịch ESL giảng dạy?

Học cách viết một mục tiêu sơ yếu lý lịch tốt cho một giáo viên ESL có thể giúp bạn tạo phần giới thiệu sơ yếu lý lịch của mình thu hút sự chú ý của người đọc. Dưới đây là năm bước để viết mục tiêu lý lịch giáo viên ESL:

1. Xác định từ khóa của vị trí

Xác định bất kỳ từ khóa cụ thể nào cho vị trí mà bạn có thể đưa vào mục tiêu sơ yếu lý lịch của mình. Bao gồm các từ khóa liên quan đến công việc có thể giúp nhà tuyển dụng xác định các ứng viên tốt, đặc biệt nếu họ đang sử dụng phần mềm tuyển dụng hoặc các thuật toán khác để sắp xếp thông qua hồ sơ và đơn xin việc. Bao gồm các từ khóa hàng đầu có thể giúp sơ yếu lý lịch của bạn khớp với các thuật toán máy tính của nhà tuyển dụng và có thể tăng cơ hội người phỏng vấn nhìn thấy sơ yếu lý lịch của bạn. Các từ khóa cho giáo viên ESL có thể bao gồm:

 • Giáo viên ESL
 • Là một giảng viên Tiếng Anh
 • Giáo viên ngoại ngữ trung học
 • Giảng viên ESL có kinh nghiệm
 • Chuyên gia ESL
 • Bậc thầy ESL

2. Tạo mục tiêu chính

Mục tiêu sơ yếu lý lịch thường bao gồm mục tiêu chính giải thích cho nhà tuyển dụng hiểu ứng viên đang tìm kiếm điều gì trong quá trình tìm kiếm việc làm của họ. Xem xét mục tiêu chính của bạn khi ứng tuyển vào từng vị trí. Ví dụ, một giáo viên ESL có thể viết, Tìm kiếm việc làm toàn thời gian trong một môi trường giảng dạy với một trường tư thục nhỏ. Tạo một mục để mô tả các mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn hoặc dài hạn của bạn trong một câu. Xem xét kỹ năng hoặc kinh nghiệm cụ thể của bạn sẽ có lợi cho mục tiêu này như thế nào, vì nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn trong cuộc phỏng vấn về bất kỳ mục tiêu cụ thể nào mà bạn có cho sự nghiệp của mình.

3. Bao gồm kinh nghiệm của bạn

Mục tiêu sơ yếu lý lịch thường bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn về kinh nghiệm của ứng viên trong ngành. Ví dụ, một giáo viên ESL có thể viết, Nhà giáo dục với 10 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong môi trường trường công lập. Bao gồm kinh nghiệm giúp người đọc xác định ngay xem ứng viên có đáp ứng được ngưỡng kinh nghiệm tối thiểu của công ty hay không. Nếu nhà tuyển dụng chỉ muốn ứng viên có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong ESL, họ có thể sử dụng phần mềm tuyển dụng để sắp xếp hồ sơ bằng các từ khóa hoặc số. Nếu bạn là giáo viên ESL trình độ đầu vào, bạn có thể bỏ qua phần tóm tắt kinh nghiệm và thay vào đó bao gồm các chứng chỉ giáo dục của bạn.

4. Viết một đến hai câu

Với thông tin bạn cần chuẩn bị, bạn có thể bắt đầu quá trình viết. Thông thường, mục tiêu sơ yếu lý lịch mở ra với một số tính từ mạnh mô tả bạn là một người chuyên nghiệp. Ví dụ: một giáo viên ESL có thể bao gồm các tính từ như động lực, kinh nghiệm, giáo dục hoặc đam mê. Bắt đầu với những tính từ mạnh và theo sau với phần tóm tắt kinh nghiệm và mục tiêu chính của bạn. Ví dụ: bạn có thể viết, Giáo viên ESL có kinh nghiệm, năng động với tám năm kinh nghiệm trong môi trường giảng dạy đang tìm kiếm một vị trí toàn thời gian với Học viện Trio. Bạn có thể bao gồm một câu phụ để xác định các trình độ hoặc kỹ năng chính, nhưng một câu thường là đủ.

5. Kết hợp mục tiêu của bạn với sơ yếu lý lịch của bạn

Điều quan trọng là phải khớp các kỹ năng, mục tiêu và bằng cấp mà bạn cung cấp trong mục tiêu sơ yếu lý lịch với phần còn lại của sơ yếu lý lịch của bạn. Đảm bảo mọi thứ phù hợp có thể giúp nhà tuyển dụng tiềm năng tin tưởng bạn hơn với tư cách là ứng viên vì bạn đang trung thực về kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Cung cấp một bản tóm tắt trung thực về trình độ và tuân theo mục tiêu sơ yếu lý lịch của bạn với phần kỹ năng hoặc kinh nghiệm. Bạn có thể lặp lại một số từ khóa mà bạn sử dụng trong mục tiêu sơ yếu lý lịch trong suốt sơ yếu lý lịch của mình để tối đa hóa cơ hội sơ yếu lý lịch của bạn phù hợp với các thuật toán của nhà tuyển dụng.

💥Mẹo để viết một mục tiêu sơ yếu lý lịch

Dưới đây là một số mẹo hữu ích để viết một mục tiêu sơ yếu lý lịch:

 • Tập trung vào các từ khóa. Các nhà tuyển dụng thường sử dụng các thuật toán máy tính hoặc phần mềm tuyển dụng hoặc các trang web nghề nghiệp để phân loại các ứng viên. Việc đối sánh sơ yếu lý lịch của bạn với các từ khóa liên quan đến vị trí ứng tuyển không chỉ giúp sơ yếu lý lịch của bạn phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng mà còn có thể giúp phần mềm chọn hồ sơ của bạn từ hàng chục hoặc hàng trăm ứng viên khác.
 •  Giữ mục tiêu của bạn ngắn gọn. Mục tiêu là tóm tắt ngắn gọn, súc tích. Chỉ sử dụng một đến hai câu ngắn cho mục tiêu của bạn và tập trung vào việc tối đa hóa thông tin bạn đưa vào với các tính từ mạnh, từ khóa tập trung và cấu trúc câu tốt.
 • Mô tả bản thân. Mục tiêu thường bắt đầu bằng những tính từ mạnh mô tả người ứng tuyển vị trí. Hãy xem xét các thuộc tính tốt nhất của bạn và đưa chúng vào phần giới thiệu của bạn để mô tả bạn là một giáo viên ESL cho một nhà tuyển dụng tiềm năng.
 • Làm nổi bật trải nghiệm ESL của bạn. Các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm các ứng viên ESL có kinh nghiệm. Bạn có thể bao gồm kinh nghiệm giảng dạy chung trong sơ yếu lý lịch của mình, nhưng mục tiêu thường hiển thị bạn có bao nhiêu kinh nghiệm ở vị trí cụ thể mà bạn đang ứng tuyển, chẳng hạn như giáo viên ESL.
💥Các ví dụ khách quan cho giáo viên ESL

Dưới đây là một số ví dụ về mục tiêu sơ yếu lý lịch cho giáo viên ESL:

Người hướng dẫn ESL cấp độ đầu vào

Người hướng dẫn cấp độ đầu vào có thể không có kinh nghiệm ngoài thời gian thực tập. Thay vào đó, hãy cân nhắc bao gồm thông tin xác thực về giáo dục hoặc kinh nghiệm tình nguyện của bạn. Đây là một ví dụ:

Sinh viên đam mê, tận tâm giảng dạy ESL với một năm kinh nghiệm thực tập trong lớp và có bằng cử nhân về giảng dạy ngôn ngữ thứ hai đang tìm kiếm một vị trí giảng dạy toàn thời gian với ESL Academy of Houston.

Giảng viên ESL có kinh nghiệm

Những người hướng dẫn ESL có kinh nghiệm có thể bao gồm bao nhiêu kinh nghiệm trực tiếp mà họ có trong môi trường ESL. Bao gồm số năm bạn đã làm việc trong lớp học ESL với tư cách là trợ lý hoặc người hướng dẫn. Đây là một ví dụ:

Giảng viên ESL giàu kinh nghiệm, đam mê và năng động với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp đang tìm kiếm một vị trí giảng dạy toàn thời gian với Brown ESL School. Mang đến một thập kỷ kinh nghiệm và xuất sắc về ngữ pháp, nói và viết tiếng Anh.

____________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nông Thị Yến
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là: “Người dịch: Nông Thị Yến – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=76237

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network