Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Toán Học Cho Khoa Học Và Công Nghệ

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Mô tả

Toán học gắn bó mật thiết với khoa học và công nghệ, dù trong trường hợp dùng nó để phân tích dữ liệu thu thập được về thực vật trong rừng nhiệt đới Amazon, tính toán quỹ đạo của sao chổi hay thiết kế một cây cầu nối liền hai quốc gia. Điều này có nghĩa là khoa học và công nghệ luôn đi đôi với toán học và việc nắm chắc và hiểu rõ toán học là rất quan trọng để nghiên cứu bất kỳ ngành khoa học và công nghệ nào.

Khóa học miễn phí này sẽ giúp bạn tự tin và nắm chắc kiến thức hơn với sự hỗ trợ của toán học. Bạn sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của đại số, hiểu được ký hiệu khoa học, vẻ đẹp của lượng giác cơ bản và tại sao 70 db (decibel) lại mạnh gấp 10 lần 60 db. Đồng thời, bạn sẽ đi sâu vào vấn đề đo lường khoa học, bao gồm tầm quan trọng của các đơn vị và tính linh hoạt và thực tế của SI – hệ thống đơn vị được quốc tế công nhận dựa trên bội số của mười. 

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu được hệ thống đo lường SI, ký hiệu khoa học và các số liệu quan trọng
 • Hiểu về đại số cơ bản và giải các phương trình toán học
 • Áp dụng các hàm cơ bản trong lượng giác
 • Tính xác suất của một kết quả, giá trị trung bình, mốt, trung vị và độ lệch chuẩn cho một bộ dữ liệu
 • Hiểu biết về logarit. 

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 24 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3hMltv7

 —————————————————————

🔥 Introduction

Maths is intimately entwined with science and technology, whether it is used to analyse data collected on plants in the Amazon rainforest, to calculate the trajectory of a comet or design a bridge to connect two countries.  This means that science and technology go hand-in-hand with maths, and that a firm grasp of maths is crucial for studying any science and technology discipline.

This free course, Mathematics for science and technology, will help you build a stronger grip with the maths helping hand. You’ll learn about the power of algebra, get a sense of scientific notation, the beauty of basic trigonometry and why 70 db (decibels) is 10 times more powerful than 60 db. As well as this you will delve into scientific measurement, including the importance of units and the flexibility and practically of the SI – the internationally recognised system of units based on multiples of ten.

🔥 What will you learn from this course?

 • Understand the SI system of measurements, scientific notation and significant figures
 • Understand basic algebra and solve maths equations
 • apply the basic functions in trigonometry
 • Calculate probability of an outcome, the mean, mode, median and standard deviation for set data
 • Gain an understanding of logarithms.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  24 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: https://bit.ly/3hMltv7

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40440

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network