Deadline: 22/07/2023

Văn Phòng Quốc Hội Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 1370/KH-VPQH ngày 12 tháng 6 của Văn phòng Quốc hội về việc tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 và Thông báo số 1433/TB-VPQH ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Quốc hội về bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức, Văn phòng Quốc hội thông báo thi tuyển công chức như sau:

? ĐỐI TƯỢNG

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đơn dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp
 • Các điều kiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

Đối tượng không được đăng ký dự tuyển

 • Không cư trú tại Việt Nam
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đang xem xét, thi hành kỷ luật ở cơ quan, đơn vị khác (nếu có)

? YÊU CẦU CHUNG

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển và các điều kiện tiêu chuẩn khác (Phụ lục chi tiết kèm theo)
 • Có trình độ ngoại ngữ ở bậc 3 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trở lên
 • Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TB-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trở lên
 • Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị nội bộ (cá nhân có bản cam kết và Văn phòng Quốc hội sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch sau khi có kết quả thi tuyển)

? VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

 • Chuyên viên pháp luật (phục vụ hoạt động của Ủy ban Pháp luật Quốc hội)
  • Đơn vị: Vụ Pháp luật
  • Chỉ tiêu: 2
  • Được đào tạo chuyên ngành Luật
  • Ưu tiên người có trình độ Thạc sỹ Luật, người có thêm văn bằng 2 chuyên ngành khác
 • Chuyên viên tham mưu tổng hợp về lĩnh vực xã hội phục vụ hoạt động của Uỷ ban Xã hội
  • Đơn vị: Vụ Xã hội
  • Chỉ tiêu: 1
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành sau là lợi thế: Luật, Y, Dược, Y tế công cộng, Xã hội học, Tâm lý học, Công tác xã hội, Giới và phát triển, Gia đình, Kinh tế lao động, Quan hệ lao động, Bảo hiểm, Khoa học chính trị, Hành chính công, Quản trị nhân lực
 • Chuyên viên thông tin, truyền thông và thư viện
  • Đơn vị: Thư viện Quốc hội
  • Chỉ tiêu: 1
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành:
   • Khoa học xã hội nhân văn như: Luật, Kinh tế, Chính trị, Quan hệ Quốc tế…
   • Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
   • Chuyên ngành Thông tin, Thư viện
   • Chuyên ngành Tiếng Anh

? NỘI DUNG THI TUYỂN

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.
 • Nội dung thi gồm:
  • Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ và kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút
  • Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Nội dung thi ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 • Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
  • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển
  • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định
 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Kết hợp phỏng vấn và viết
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
  • Đối với thí sinh dự thi vào Vụ Đối ngoại, Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế, vòng 2 gồm 02 bài thi: bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và bài thi môn ngoại ngữ theo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn tối đa 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). Thời gian thi ngoại ngữ đối với thí sinh dự thi vào Vụ Đối ngoại và Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế theo quy định về tổ chức thi ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

? ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ dự tuyển đựng trong túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

 • Phiếu đăng ký thi tuyển công chức (theo mẫu ban hành kèm theo)
 • Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2A-BNV có dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào ảnh; có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển
 • Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được công chứng hoặc chứng thực
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
 • Bản cam kết về tiêu chuẩn chính trị (sẽ thực hiện trước khi thi tuyển)
 • 02 ảnh màu 4cm x 6cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh)
 • 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự thi

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển dụng

? TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 23/6/2023 đến 17h00 ngày 22/7/2023. Các trường hợp nộp sau thời gian trên đều không hợp lệ
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) hoặc gửi qua đường bưu điện về vụ, đơn vị đăng ký dự tuyển
 • Phí tuyển dụng: Mức thu là 400.000 đồng/thí sinh/lần. Phí tuyển dụng nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự tuyển

? THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vụ Pháp luật

 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Vụ Pháp luật, Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
 • Liên hệ: Vũ Ngọc Huy, Chuyên viên, Vụ Pháp luật
 • Điện thoại: 0903466355

Vụ Xã hội

 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Vụ Xã hội, số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
 • Thông tin liên hệ: Trần Thanh Tâm, Chuyên viên, Vụ Xã hội
 • Điện thoại: 0367793474

Thư viện Quốc hội

 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Thư viện Quốc hội, Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
 • Thông tin liên hệ: Chu Quang Lưu, Chuyên viên chính, Thư viện Quốc hội.
 • Điện thoại: 0903495477

? THÔNG TIN CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/van-phong-quoc-hoi-thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2023-s21215.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=136825

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER