Deadline: 24/05/2021

[UK] Học Bổng Thạc Sĩ Ngành Luật Từ Trường Đại Học Birmingham

🎋 Deadline: 24/05/2021

🌼Giới thiệu chung:

  • Với truyền thống hơn 100 năm, Đại học Birmingham là một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu của Anh Quốc, với thứ hạng rất cao về các hoạt động và thành tựu nghiên cứu khoa học.
  • Trường Luật Birmingham cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế đối với tất cả các bằng LLB của chúng tôi.

🌼 Giá trị học bổng: £ 3000 mỗi năm

🌼 Quy trình nộp đơn:

  •  Đăng ký thông qua UCAS.
  •  Hoàn thành đơn đăng ký học bổng.

🌼 Đối tượng và tiêu chí lựa chọn:

  •  Học bổng sẽ dành cho những ứng viên là sinh viên quốc tế.
  •  Có khả năng thanh toán các khoản học phí còn thiếu không có trong học bổng.
  •  Chưa đăng ký bất kỳ một chương trình nào tại Đại học Birmingham.
  • Tự túc và có đủ tiền để chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt tại Đại học Birmingham, cộng với bất kỳ chi phí thị thực / đi lại nào liên quan đến việc học tập tại Vương quốc Anh.

🌼 Thời gian nhập học: bắt đầu từ tháng 9 năm 2021 khi bạn nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Birmingham.

🌼Thông tin chi tiết truy cập tạihttps://bit.ly/3uUAXC4

Phí Huyền Trâm

huyentram.ivolunteer@gmail.com

You may also like...