Deadline: 29/04/2021

[UK] Học Bổng Carsten Stoehr Bậc Thạc Sĩ Tại Học Viện Kinh Tế Và Chính Trị London (LSE)

⏳Deadline: 29/04/2021

📢Tổng quan:

Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE) năm 2021 hỗ trợ học bổng Carsten Stoehr dành cho sinh viên có mong muốn theo học chương trình thạc sĩ khoa học thuộc khoa Quản lí chính phủ ( Government Department).

📌Học vị/ Chuyên ngành:

 • MSc Comparative Politics ( Tạm dịch: Thạc sĩ khoa học tự nhiên/ Chuyên ngành Chính trị so sánh)
 • MSc Conflict Studies ( Tạm dịch: Thạc sĩ khoa học tự nhiên/ Chuyên ngành Nghiên cứu xung đột)
 • MSc Global Politics ( Tạm dịch: Thạc sĩ khoa học tự nhiên/ Chuyên ngành Chính trị toàn cầu)
 • MSc Public Policy and Administration ( Tạm dịch:Thạc sĩ khoa học tự nhiên/ Chuyên ngành Chính sách công và Quản lý)
 • MSc Political Science and Political Economy ( Tạm dịch: Thạc sĩ khoa học tự nhiên/ Chuyên ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế Chính trị)
 • MSc Political Theory ( Tạm dịch: Thạc sĩ khoa học tự nhiên/ Chuyên ngành Lý thuyết chính trị)
 • MSc Regulation ( Tạm dịch: Thạc sĩ khoa học tự nhiên/ Chuyên ngành Hoạch định chính sách)
 • PKU-LSE Double Degree in Public Administration and Government. ( Tạm dịch: Bằng kép PKU-LSE/ Chuyên ngành Hành chính công và Chính phủ

📌Đối tượng:

 • Tất cả học sinh, sinh viên

📌Trị giá học bổng:

 • Học bổng có trị giá £24,000.

📌Điều kiện xét tuyển học bổng:

 • Sinh viên đã được nhận vào một trong các chương trình đào tạo thuộc khoa Quản lí chính phủ tại Học viện Kinh tế và Chính trị London.
 • Học bổng sẽ được trao dựa trên điều kiện tài chính và thành tích học tập của sinh viên.

📌Hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bổng:

Để được xét tuyển cho học bổng Carsten Stoehr tại Học viện Kinh tế và Chính trị London, sinh viên phải nộp đơn đăng ký xét học bổng, nộp đơn hỗ trợ tài chính theo mẫu Graduate Financial Support Application Form và nhận được thông báo theo học tại một trong các chuyên ngành thuộc khoa Quản lí chính phủ tại Học viện Kinh tế và Chính trị London trước 5h chiều ( giờ UK) ngày 29/04/2021.

📌Thông tin chi tiết:

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #uk, #london, #lse, #hocbong, #thacsi

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Minh Đức Doãn

minhduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...