Deadline: 31/07/2021

[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Strathclyde 2021

📍 Deadline: 31/07/2021

🛎 GIỚI THIỆU

Đại học Strathclyde được thành lập vào năm 1796 và được Royal Charter công nhận là trường đại học vào năm 1964. Đây là trường đại học nghiên cứu công lập và còn được gọi là trường đại học công nghệ đầu tiên của Vương quốc Anh. Tại đây, các sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để nâng cao tài năng và phát triển kỹ năng giao tiếp với nhiều kỷ luật và giảng dạy xuất sắc.

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG:

Trường đại học: Strathclyde university

Ngành học:  Faculty of Science

Bậc học: Cử nhân

Học bổng:  £3,000-£5,000/năm cho học phí

Đối tượng được tham gia nhận học bổng: sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: 50

📌 YÊU CẦU:

Có thể bắt đầu học ngay khi bắt đầu năm học (tháng 9/ tháng 10)

Đang thanh toán đầy đủ các khoản phí quốc tế.

Phải đăng ký vào chương trình cử nhân tại trường đại học. Sau đó mới có thể gửi đơn đăng ký học bổng online.

Chứng minh được trình độ học vấn Tiếng Anh thông qua IELTS hoặc TOELF.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT:

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:

http://bit.ly/3cLI5bD

 

Đức Đoàn Nguyên

nguyenduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...