Deadline: 31/03/2022

[Trung Quốc] Học Bổng Vô Cùng Hấp Dẫn Dành Cho Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Tại Đại Học Sơn Đông

 🌸 GIỚI THIỆU CHUNG

Đại học Sơn Đông là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Tiền thân của Trường Đại học Sơn Đông cũ được thành lập năm 1901. Đây là trường đại học quốc gia thứ hai ở Trung Quốc sau đại học đế quốc Bắc Kinh. 

Mục đích của Học bổng Đại học Sơn Đông dành cho Sinh viên Quốc tế (sau đây gọi là Học bổng SDU) là hỗ trợ tài chính cho các sinh viên quốc tế mới xuất sắc. Hàng năm, một số sinh viên đại học xuất sắc, thạc sĩ và nghiên cứu sinh được chọn là người chiến thắng.

🌸 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

1.Học bổng hạng nhất bao gồm: 

 –Học phí trong suốt thời gian học tập 

– Khoản trợ cấp hàng tháng là 700 RMB cho Cử nhân và  Thạc sĩ;

 2. Học bổng hạng 2: Giảm 50% học phí hàng năm;

 3. Học bổng hạng 3: Giảm 20% học phí hàng năm;

Thời gian của học bổng tương đương với thời gian học và được ghi rõ trong thư nhập học.

🌸 YÊU CẦU ỨNG VIÊN

  1. Người nộp đơn phải là công dân của một quốc gia không thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có sức khỏe tốt.
  2. Yêu cầu về bằng cấp và độ tuổi:

(1) Ứng viên phải tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp tương đương và dưới 25 tuổi khi đăng ký chương trình Cử nhân;

(2) Ứng viên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương và dưới 35 tuổi khi đăng ký các chương trình Thạc sĩ;

  1. Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc và kỹ năng nghiên cứu khoa học vững vàng.
  2. Ứng viên không được trao bất kỳ học bổng nào khác do chính phủ Trung Quốc tài trợ trong thời gian họ nhận Học bổng SDU.
  3. Yêu cầu về ngôn ngữ:
  • Đối với các chương trình dạy bằng tiếng Trung:

(1) Ứng viên phải đạt 210 điểm trở lên trong bài kiểm tra HSK 4 khi đăng ký chương trình Cử nhân;

(2) Ứng viên phải đạt từ 180 điểm trở lên trong bài kiểm tra HSK 5 khi đăng ký chương trình Thạc sĩ;

(3) Ứng viên phải đạt từ 180 điểm trở lên trong bài kiểm tra HSK 6 khi đăng ký Tiến sĩ. các chương trình.

  • Đối với các chương trình dạy bằng tiếng Anh:

(1) Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh được miễn chứng nhận tiếng Anh.

(2) Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ chính thức không phải là tiếng Anh phải nộp kết quả IELTS (6.0 trở lên), TOEFL (80 điểm trở lên, mã DI của SDU: C296), Điểm MyBest (80 điểm trở lên) , Bài kiểm tra Yếu tố (8 điểm trở lên) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác.

(3) Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ chính thức không phải là tiếng Anh và đã đạt được bằng cấp cao nhất tại một cơ sở giáo dục ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Anh, không cần cung cấp điểm IELTS / TOEFL, nhưng phải nộp thư chứng minh, có chữ ký và đóng dấu của tổ chức quản lý, cho biết toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.

🌸 DEADLINE: 31/03/2022

🌸 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58585

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network