[Trung Quốc] Học Bổng Thị Trưởng Trùng Khánh Toàn Phần Cho Hệ Đại Học Và Hệ Thạc Sĩ

[DEADLINE: 30/04/2021]

Để thu hút sinh viên nước ngoài xuất sắc đến học tập tại Trùng Khánh, Chính quyền nhân dân thành phố Trùng Khánh đã đặc biệt thành lập “Học bổng Thị trưởng thành phố Trùng Khánh dành cho sinh viên nước ngoài” (gọi tắt là “Học bổng Thị trưởng Trùng Khánh”).

☘ HẠNG MỤC VÀ THỜI GIAN TÀI TRỢ:

 1. Loại tài trợ: Sinh viên đại học, sinh viên sau đại học và nghiên cứu sinh.
 2. Thời gian tài trợ: Chỉ trong thời gian học, bao gồm 4 năm đối với sinh viên đại học, 3 năm đối với học viên cao học, và 4 năm đối với nghiên cứu sinh.

☘ NỘI DUNG HỌC BỔNG:

 1. Sinh viên tiến sĩ:  35.000 RMB ;
 2. Sinh viên thạc sĩ: 30.000 RMB  ;
 3. Sinh viên đại học: 25.000 RMB;
 4. Thời gian học bổng của thị trưởng không được vượt quá thời gian học tập bình thường của bằng cấp tương ứng. Học bổng được cấp hai dưới dạng tiền mặt, hoặc bù trực tiếp vào học phí và phí ăn ở. Mỗi năm học cần phải có đánh giá hàng năm, những người không đạt được đánh giá sẽ bị đình chỉ hoặc cắt học bổng.

☘ THỜI GIAN APPLY: 01/12/2020 – 30/04/2021

☘ ĐIỀU KHIỆN APPLY:

 1. Không phải là công dân Trung Quốc, có sức khỏe tốt;
 2. Yêu cầu về trình độ học vấn và độ tuổi:
 • Ứng viên đến Trung Quốc học đại học phải có bằng cấp 3 và dưới 25 tuổi;
 • Ứng viên đến Trung Quốc học thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi;
 •  Ứng viên đến Trung Quốc học tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi.

3. Không đồng thời nhận bất kỳ học bổng chính phủ Trung Quốc nào khác.

☘ QUY TRÌNH APPLY:

 1. Ứng viên tải Mẫu đơn đăng kí Học bổng Thị trưởng Trùng Khánh (https://bit.ly/3bfJdoJ) điền thông tin trung thực, in ra và ký tên;
 2. Ứng viên đăng nhập “Hệ thống Dịch vụ Trực tuyến Sinh viên Quốc tế Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh” ( https://cqupt.17gz.org/ ), chọn dự án “Học bổng Thị trưởng Trùng Khánh”, điền thông tin ứng tuyển, hoàn thành đăng ký trực tuyến và tải lên đơn đăng ký như Các tài liệu được yêu cầu, bao gồm Mẫu đơn đăng ký học bổng Thị trưởng Trùng Khánh;

☘ HỒ SƠ APPLY:

 1. Ảnh điện tử ;
 2. Chứng chỉ và bảng điểm học vấn cao nhất có công chứng;
 3. Báo cáo cá nhân, bao gồm cả nghiên cứu Một chương trình hay chương trình nghiên cứu. Viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;
 4. Thư giới thiệu của hai giáo sư hoặc phó giáo sư, viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh( sinh viên sau đại học và nghiên cứu sinh) ;
 5. Bản sao trang đầu tiên của hộ chiếu còn giá trị sử dụng (có giá trị ít nhất đến ngày 30 tháng 3 năm 2021);
 6. Giấy tờ chứng minh không có tiền án, tiền sự;
 7. Bản sao “Phiếu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài”. Tải xuống trong tệp đính kèm, điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.(https://bit.ly/2MHQbJB)
 8. Bằng chứng về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Trung (nếu có, vui lòng cung cấp);
 9. Các tài liệu khác, chẳng hạn như giải thưởng, bài báo đã xuất bản,… (nếu có, vui lòng cung cấp);
 10. Nếu bạn đang học tập tại Trung Quốc, vui lòng cung cấp bằng chứng về kết quả học tập của bạn tại Trung Quốc.

☘ THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/3b7iYR3

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7762

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam