Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Trí Tuệ Nhân Tạo Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

📌 NO DEADLINE

[English caption below]

🤖 Bạn có từng nghe đến cái tên “Sophia” – một trong những rô bốt trí tuệ nhân tạo được nghiên cứu thành công và mang lại sự kinh ngạc đối với rất nhiều người. Không ít ý kiến trái chiều cho rằng việc phát triển trí tuệ nhân tạo (hay còn được gọi là AI) sẽ gây ra nguy cơ con người bị thay thế. Nhưng ta lại càng không thể phủ nhận, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo giúp con người làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, thậm chí mở ra một thời đại phát triển văn minh hơn cho con người. Vậy đâu là những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo? Nhờ vào điều gì mà các rô bốt có thể làm việc và suy nghĩ, hình thành cảm xúc giống với con người đến vậy? Khóa học này sẽ khiến bạn thật sự được mở mang tầm mắt.

🤖 Kết thúc khóa học này, bạn sẽ học được:
• Ý nghĩa của thuật ngữ AI,mạng thần kinh, học máy, học sâu và khoa học dữ liệu
• Những gì AI có thể và không thể làm trong thực tế
• Các cơ hội áp dụng AI vào việc xử lý vấn đề trong tổ chức, công ty của bạn
• Biết được thế nào là xây dựng các dự án về học máy và khoa học dữ liệu
• Cách làm việc với các nhóm cùng nghiên cứu AI và xây dựng chiến lược AI trong công ty của bạn
• Cách điều hướng các cuộc thảo luận về giá trị đạo đức và xã hội xung quanh AI

🤖 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: DeepLearning.AI
• Nền tảng: coursera
• Hình thức: 100% online
• Trình độ: sơ cấp
• Giảng viên: Andrew Ng
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật,…
• Thời gian: khoảng 6 giờ

🤖 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:
https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone#instructors
_________________________________

🤖 Have you ever heard the name “Sophia” – one of the artificial intelligence robots that have been successfully researched and amazed many people? There are many controversial opinions that the development of artificial intelligence (also known as AI) will cause the risk of humans being replaced. But we can not deny the fact that the application of artificial intelligence helps people work faster, more efficiently, more economically, opening an era of more civilized development for people. So what are the uses of artificial intelligence? Base on what those robots can work, think and form emotions so similar to humans? This course is going to blow your mind.

🤖 By the end of this course, you will understand:
• The meaning behind AI, neural networks, machine learning, deep learning, and data science
• What AI realistically can and cannot do
• How to spot opportunities to apply AI to problems in your organization
• What it feels like to build machine learning and data science projects
• How to work with an AI team and build an AI strategy in your company
• How to navigate ethical and societal discussions surrounding AI

🤖 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by DeepLearning.AI
• Foundation: Coursera
• 100% online
• Level: beginner
• Instructor: Andrew Ng
• Language: English, with subtitles in Vietnamese, French, Spanish, Japanese, …
• Duration: about 6 hours

🤖 ENROLL FOR FREE AT:
https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone#instructors

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...