Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chiến Dịch Truyền Thông

📌NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Tất cả tổ chức từ nhỏ đến lớn hiện nay đều tập trung ‘đánh’ mạnh vào mạng xã hội trong marketing, truyền thông hay chăm sóc khách hàng. 

🔥Thông qua khóa học, bạn sẽ khám phá được cách tạo ra cũng như tự đánh giá sự thành công của chiến dịch truyền thông đó. Ngoài ra, bạn còn được ‘trải nghiệm’ cách các công ty sử dụng truyền thông số, biết được những yếu tố cần để lên kế hoạch, và ‘chạy’ một chiến dịch truyền thông thành công.

📌Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Đại học Leeds
 • Chi phí: Miễn phí
 • Nền tảng: Future Learn 
 • Hình thức: Trực tuyến 
 • Giảng viên: Meg Pickard 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
 • Thời gian hoàn thành 2 tuần

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.futurelearn.com/courses/create-a-social-media-marketing-campaign 

———————————————————————————————————

[Online] Create a Social Media Marketing Campaign

📌NO DEADLINE

🔥Organisations of all sizes and industries have brought social media to the heart of their marketing, communication and customer support.

🔥On this course, you’ll discover how to create and measure the success of a social media marketing campaign. You’ll explore how companies use digital marketing, and learn what goes into planning and running a successful campaign.

📌Course overview: 

 • Offered by: University of Leeds 
 • Tuition: Free
 • Platform: Future Learn 
 • Language: English 
 • Instructor: Meg Pickard 
 • 2 weeks to complete 
 • 100% online 

📌NO DEADLINE

📌Register now: https://www.futurelearn.com/courses/create-a-social-media-marketing-campaign 

You may also like...