Deadline: 20/04/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Của Chính Phủ Tỉnh Hải Nam – Đại Học Sư Phạm Hải Nam

[Deadline: 20/04/2021]

🔥 ĐỐI TƯỢNG APPLY:

✔️ Bậc Cử nhân

✔️ Bậc Thạc sĩ

✔️ Bậc Tiến sĩ

💎 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

  • Miễn phí học phí
  • Miễn phí ăn ở tại kí túc xá của trường
  • Miễn phí bảo hiểm toàn diện

🍀 ĐIỀU KIỆN APPLY:

1. Không mang quốc tịch Trung Quốc, có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, hộ chiếu còn thời hạn;

2. Đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường;

3. Yêu cầu về thành tích và độ tuổi:

💪 Bậc Cử nhân: phải có bằng tốt nghiệp THPT, độ tuổi 16-45:

  • Chuyên ngành nghệ thuật: HSK 4;
  • Chuyên ngành khoa học: HSK 3.

💪 Bậc Thạc sĩ: phải có bằng Cử nhân và có thành tích ưu tú, độ tuổi 16-50:

  • Chuyên ngành nghệ thuật: HSK 5 (180 điểm trở lên);
  • Chuyên ngành khoa học: HSK 5 (210 điểm trở lên).

💪 Bậc Tiến sĩ: phải có bằng Thạc sĩ và có thành tích ưu tú, độ tuổi 18-55:

  • Chuyên ngành nghệ thuật: HSK 6;
  • Chuyên ngành khoa học: HSK 5.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/2RxgQuE

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hương Hoàng

hoanghuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...