Deadline: 27/04/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Chính Phủ Trung Quốc Cho Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ

Deadline: 27/04/2021

💌 Thông tin học bổng

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ một học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế để theo học Thạc Sĩ và Tiến Sĩ tại đại học Xiamen. Học bổng đã được chấp thuận bởi bộ giáo dục Trung Quốc với mục đích thúc đẩy hệ thống giáo dục của cả thế giới và thu hút sinh viên quốc tế.

– Chương trình học: 2 hoặc 3 năm cho bậc Thạc Sĩ và 4 năm cho bậc Tiến sĩ.

– Deadine: 27/04/2021

💌 Yêu cầu ứng viên

– Dành cho sinh viên trên toàn thế giới.

– Nếu đăng kí học bổng Thạc Sĩ, sinh viên phải có học bổng Cử nhân trước đó và dưới 35 tuổi.

– Nếu đăng kí bậc Tiến sĩ, ứng viên phải dưới 40 tuổi và đã có bằng Thạc sĩ.

– Có bằng HSK 3 với 180 điểm trở lên.

💌  Lợi ích:

– Bao gồm toàn bộ học phí.

– Cấp visa cư trú cho tất cả những ứng viên trúng tuyển.

– Bậc Thạc sĩ được chu cấp 3000 tệ một tháng.

– Bậc Tiến sĩ là 3500 tệ một tháng.

– Cung cấp bảo hiểm y tế.

Link đăng kí: https://admissions.xmu.edu.cn/2018/0304/c16870a331515/page.htm

Thu Phương

thuphuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...